Omgaan met boosheid!

Sommige mensen hebben moeite om hun gevoelens te uiten. Ze zeggen het niet als ze het ergens niet mee eens zijn of als ze boos zijn. In plaats daarvan potten ze het op, waarna het onverwachts tot een explosie komt. Hoe kun je hier liefdevol mee omgaan?

Boosheid kan veel schade berokkenen in gezinnen, families en andere relaties, vooral wanneer de boosheid niet wordt uitgesproken. Daarom zegt de Bijbel: “Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans” (Efeziërs 4:26-27). De Bijbel zegt niet dat je niet boos mag zijn, maar wel dat je niet in je boosheid mag zondigen, want juist dan heeft de duivel vrij spel om relaties kapot te maken.

 

Tips om met boosheid om te gaan bij jezelf en bij anderen:

 

1. Neem serieus wat jij voelt, vindt en denkt. Het geldt in alle situaties: zodra je ergens negatieve gevoelens over hebt, neem dit serieus. Wanneer je dat niet doet, worden die emoties alleen maar sterker en zijn ze op een gegeven moment niet reëel meer. Iemand die ineens uit zijn vel springt, is vaak nog boos over iets anders wat niet is opgelost. Het is goed om de ander te proberen te begrijpen, een valkuil voor veel mensen hierbij is om hun eigen pijn en verdriet te negeren. Dit heet rationaliseren, waarbij je alles met je verstand beredeneert, terwijl jij je gevoel buitensluit. Wanneer je rationaliseert, neem je jezelf en je eigen gevoelens niet serieus en zal de boosheid zich in je hart opstapelen, totdat je ineens uit je vel springt en onredelijk reageert. Jij hebt pijn en die pijn raak je pas kwijt wanneer die pijn er mag zijn. Wanneer je merkt dat je boos bent, geef daar dan uiting aan. Boosheid zit als adrenaline in je lijf en zal er dus ook als adrenaline weer uit moeten. Ga boksen, tennissen, fietsen, o.i.d. schrijf een boze brief en verscheur die, stomp op een kussen, gil het uit naar God toe en vooral daarna: haal adem, kom in de rust en laat nieuwe, liefdevolle energie in je lijf stromen. Daarnaast is het ook essentieel om te bidden, zowel voor de ander als voor jezelf. Wanneer je begint te bidden, krijgt de heilige Geest de kans om niet alleen het hart van de ander te verzachten, maar ook je eigen hart. Je leert te kijken door de ogen van Jezus.

 

2. Verdiep je in de oorzaak van het gedrag van de ander, dit leidt tot begrip. Stel vragen: Wat bedoelt de ander? Waar is hij of zij boos over? Spelen er nog andere dingen mee? Hoe zou hij of zij het anders willen hebben en hoe kun je dat bereiken? Wat iemand niet heeft geleerd, kan hij ook niet doorgeven, tenzij hij het zichzelf aanleert. Wie geleerd heeft dat je nooit de vuile was buiten mag hangen, zal er moeite mee hebben om te praten over wat iets met hem doet. Soms kan het helpen om naar iemands verleden te kijken. Zo kan bijvoorbeeld de oorlog een diepe wond van afwijzing en angst veroorzaakt hebben. Begrip leidt tot bewogenheid, waardoor je meer geduld kunt opbrengen voor negatief gedrag en waardoor je leert dat je niet alles persoonlijk hoeft aan te trekken. Gaat het om jouw eigen boosheid, ga dan na bij jezelf waar de boosheid vandaan komt. Stel jezelf vragen, een stukje duidelijkheid over je eigen boosheid, kan je inzicht geven over hoe om te gaan met je eigen boosheid. Misschien heb je hierin verdere hulp nodig, schroom dan niet om die te vragen.

 

3. Ga nooit mee in de negatieve boze toon van de ander. Mensen die boos zijn, hebben de neiging om te schreeuwen of te schelden. Wanneer iemand zijn stekels opzet en jij doet hetzelfde, is er nooit harmonie of ruimte voor een goed gesprek. Bewaar je emoties voor een ander moment en reageer rustig en liefdevol. Paulus zegt in Efeziërs 4:29 “Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort”. Ik teken hierbij aan: het gaat er niet alleen om dat je niet letterlijk scheldt, maar ook dat je dat niet in je hoofd doet. In stilte schelden houdt de boosheid net zo goed in stand. Zorg ervoor dat die schreeuwende stemmen je eigen gedachten niet bezoedelen.

 

4. Ga met de persoon in gesprek op een opbouwende manier. Wanneer het iemand betreft die dicht bij je staat of die je regelmatig ziet, is het belangrijk om op een wijze manier hier aandacht aan te geven. Het gaat er niet om de ander verwijten te maken, wel om te zoeken hoe in de relatie echte eenheid en harmonie kan ontstaan. Benoem niet alleen datgene waar je boos of verdrietig over bent of waar jij je aan irriteert, benoem ook de fijne en mooie eigenschappen van de ander. Vertel wat iemands gedrag met jou doet en doe een verzoek om dat gedrag te veranderen. Vraag of de ander eerder wil aangeven wanneer hij of zij boos is, zodat er duidelijkheid komt. Kijk ook naar jouw eigen gedrag. Mogelijk is het nodig om jezelf aan te spreken op je eigen gedrag, ga dit niet uit de weg. Zoek God hierin, zo nodig erken het tegenover de andere persoon, vraag de ander ook wat jouw gedrag met hem of haar doet, maak het in orde met elkaar en leer ervan. De wederkerigheid zal de relatie versterken en verdiepen.

 

 

Leestip: het boek “De andere kant van de liefde”, omgaan met boosheid zoals God het bedoeld heeft, geschreven door Gary Chapman

 

Deze blog is een bewerking van het artikel van Carianne Ros in cv.koers maart 2012, rubriek “Hart & ziel”

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media