Gods stem verstaan

God spreekt op vele manieren tot ons. Door de Bijbel, door de schepping en door anderen om ons heen, - maar ook zeker door onze persoonlijkheid, ons eigen geweten of door onze dromen en verlangens. Hoe spreekt Hij tot jou?

Het zou wel gemakkelijk zijn, wanneer God een ieder van ons een briefje mee zou geven bij de geboorte met daarop precies geschreven wat Hij voor ons leven in petto heeft. Zo heeft Hij het echter niet bedacht. Het staat niet vast hoe Hij wil dat we ons leven leiden, omdat Hij ons heeft gemaakt met een eigen wil en de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Hij geeft ons bepaalde richtlijnen en wij kunnen ervoor kiezen om daar iets mee te doen of niet. Hoe kan ik op weg gaan om te ontdekken wat God van mij verwacht?

 

1. Levende woorden: de Bijbel. God is in Zijn woord duidelijk over een aantal zaken waarvan Hij wil dat het niet of juist wel gebeurt. De Bijbel wordt ook het ‘levende woord’ genoemd, omdat de Bijbel nog steeds actueel is en tot ons hart kan spreken als we daarvoor open staan. Jezus zegt daarover: Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. (Johannes 10: 27). De belangrijkste leefregels heeft God gegeven in Zijn tien geboden, die o.a. in Deuteronomium 5: 6 - 21 staan beschreven. In het Nieuwe Testament zegt Jezus: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.” (Matteüs 22:37-40). Als we ons, met Gods hulp, aan deze geboden houden en aan het grootste gebod, namelijk om God, elkaar en onszelf lief te hebben, dan zijn we al bezig met wat God van ons wil. Vaak lijkt het alsof we onze tijd verspillen wanneer we liefhebben, omdat we bezig moeten zijn met de 'Grote dingen' van het leven. Uren met je kinderen in de speeltuin doorbrengen, een oude dame bezoeken of iemand een lief kaartje sturen lijkt nutteloos. Toch is juist dát wat God van ons vraagt: dat we liefhebben. Juist daarmee zijn we effectief in Zijn ogen. Als we oprecht liefhebben, kan God door ons heen werken en mensen laten zien hoe liefdevol en genadig Hij is. Laat jij je door Hem inschakelen? Laat de liefde je doel zijn! Liefhebben is geen tijdverspilling, het is de reden van jouw bestaan. Wie ga jij vandaag expliciet je liefde tonen?

 

2. Gods heilige Geest: de stem in je hart. God heeft ons de heilige Geest gegeven om ons te leiden. Hij is ons geweten, onze intuïtie. Wanneer je in de concordantie zoekt op ‘heilige Geest’ dan komen er vele verhalen in de Bijbel naar voren, waarin God mensen leidde door de heilige Geest. Paulus zegt: “Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten…. de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing… Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.” (Galaten 5:16, 22, 23a, 25). Het probleem is dat wij de heilige Geest ook makkelijk uit ons leven kunnen bannen. Als we gericht blijven op onze eigen begeerten en zonden, dan maken we Gods stem steeds zachter. Zijn stem is er nog wel, maar we horen Hem niet meer. Zo wordt ons hart koud. In Numeri 22 en verder staat het verhaal van de waarzegger Bileam. Hij wil God wel gehoorzamen, maar alleen zolang hij ervan kan profiteren. Hem wordt gevraagd het volk van God te vervloeken. Hij antwoordt de mannen die hem dat komen vragen heel vroom dat Hij God zal vragen wat Hij wil. God zegt nee. Vervolgens wordt het nogmaals gevraagd en Bileam antwoordt de mannen hetzelfde. God zegt dan dat hij maar mee moet gaan. Onderweg houdt een engel hen tegen. Hij zegt: “Ik ben hier gekomen om je tegen te houden, want deze reis is tegen mijn wil ondernomen, deze weg voert naar de afgrond.” Bileam antwoordt opnieuw heel vroom: “Ik heb gezondigd, want ik wist niet dat u mij de weg versperde. Maar als wat ik doe slecht is in uw ogen, ga ik terug naar huis.” Het antwoord van God was nee. Maar Bileam wil ‘ja’ horen, want hij wil het geld ontvangen. Dan zegt God (in mijn woorden), ‘Ok als jij zo nodig wil gaan, ga dan maar’. Dan houdt Hij hem toch nog een keer tegen en zegt ‘deze onderneming is gedoemd te mislukken, ga terug en maak iets van je leven.’ Hoe duidelijk kan God spreken? Wat zegt God tegen jouw hart, wat jij negeert? Is jouw hart koud geworden? Zijn er geboden en regels van God die jij overtreedt of overtreden hebt? Als je overspel pleegt en je zegt tegen jezelf: ‘Ja, maar mijn huwelijk is slecht en God gunt mij deze liefde’, wie ben je dan aan het bedriegen? Luister hoe God tegen je zegt dat je moet stoppen omdat ‘deze onderneming is gedoemd te mislukken’. Ga terug naar God, vraag vergeving en zondig niet weer!

 

3. Jij zoals je gemaakt bent. God heeft ons ook een soort ‘brief’ meegegeven, doordat Hij ons bij voorbaat al een persoonlijkheid en talenten heeft meegegeven, net als dromen en verlangens. En niet alleen dat: we hebben ook allemaal een bepaald lichaam, waardoor we sommige dingen heel goed en andere dingen minder goed kunnen. Het is dus belangrijk te ontdekken wie je bent, hoe God jou specifiek gemaakt heeft. Niet alleen qua persoonlijkheid, maar ook qua talenten en bouw van je lichaam. Als je eenmaal hebt ontdekt hoe God jou gemaakt heeft, is het essentieel dat je dat laat ‘staan’. Dat jij van jezelf mag zijn wie jij bent en je niet vergelijkt met anderen. Want daarmee maak je jezelf (en de ander) kapot. Stel jezelf vragen als: Wat kan ik goed? Waar word ik blij van? Wat geeft mij energie? Wat droom ik voor mijzelf? Wat zou ik willen doen met mijn talenten en mogelijkheden? Als je iets niet goed kunt, hoe komt dat dan? Is het essentieel om het toch te kunnen, of kun je beter kiezen om iets anders te doen? Wanneer ik bezig ben met het coachen van mensen om hun leven beter op orde te krijgen, dan richten we ons vooral op de sterktes van iemand en niet zozeer op de zwaktes. Het is namelijk veel gemakkelijker om je sterktes te verbeteren, dan je zwaktes te verminderen. Misschien kun jij daar ook mee beginnen: welke tien nieuwe goede gewoonten zou jij jezelf kunnen aanleren? Zo kun je Gods liefde praktisch maken in je leven. Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Durf te dromen! God geeft ook richting aan ons leven door onze dromen en verlangens. Zolang je verlangens niet tegen de wil van God ingaan, is het essentieel om ze minstens te onderzoeken… Ga die dingen doen die God in je hart legt om te doen.

 

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in cv.koers februari 2010, rubriek “Hart & ziel”

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media