Ik ben boos

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met boosheid. Boosheid die op een verkeerde manier geuit wordt, kan veel schade aanrichten in je relaties. Boosheid die niet geuit wordt, maar wel gevoeld, kan ook veel kapot maken, zowel in je eigen hart als in de relatie. Hoe kunnen we boos zijn op een constructieve manier?

1. Haal adem en tel tot tien.

Boosheid verhoogt de adrenaline in je lijf en die adrenaline wil je weer uit je lijf hebben, waardoor mensen de neiging hebben om te gaan schreeuwen of schoppen als ze boos zijn. Vooral kinderen zijn daar erg goed in: niet praten, maar meteen stompen. Het is niet gezegd dat je niet boos mag worden, maar de vraag is: hoe is het constructief?

Tot tien (of honderd als het nodig is) tellen helpt je om je ademhaling weer rustig te krijgen, waardoor je adrenaline kan zakken. Als je echt heel erg boos bent, helpt het om even een rondje te gaan wandelen of hardlopen. Schrijf ongecensureerd op wat je dwarszit voordat je de ander ermee confronteert, want vaak zijn onze eerste woorden het meest liefdeloos en het meest kapotmakend. Bid voordat je het gesprek met de ander aangaat. God kan soms een heel ander en verhelderend licht laten schijnen op onze boosheid…

Als je dan een gesprek aangaat met de ander, zorg dan voor een liefdevol filter, zodat je niet reageert vanuit je boosheid, maar vanuit rust. Laat het niet voortsudderen, maar spreek het uit. ‘Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid’ (Efeziërs 4:26).

 

2. Let op wat je zegt en hoe je iets zegt.

Het zijn vaak woorden die het vuur van boosheid doen oplaaien. Als er iets gebeurt waar je het niet mee eens bent en/of iemand zegt iets wat je boos maakt, waak er dan voor om met dezelfde woorden of toon ‘terug te slaan’. Als jij met stekels reageert, zal de ander dat bijna automatisch ook weer doen, wanneer jij echter in de rust blijft, dan kan de ander niet anders dan (op een gegeven moment – kan soms even duren) ook rustig reageren.

Waak ervoor dat bitterheid en wraakgevoelens je hart en gedachten niet zullen beïnvloeden. Ga niet in de strijd van de ander mee, bid dat God een wachter voor je lippen zal zetten. ‘Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goeddoen aan wie ze hoort. (…) Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid’ (Efeziërs 4:29,31).

 

3. Wees eerlijk.

Wanneer jij je gevoelens van boosheid niet uitspreekt, weet de ander niet wat er in jou omgaat. Wees eerlijk wat de woorden en/of het gedrag van de ander met jou hebben gedaan. Niets zeggen, zorgt ervoor dat je bitterheid in je hart opslaat. Het zijn druppels die je in een emmer verzamelt, totdat de zogenaamde druppel die emmer doet overlopen… Voorkom dat dit gebeurt! Ingeslikte of opgekropte boosheid kan gezondheidsklachten geven en/of gevoelens van depressiviteit.

Het is niet leuk om een confrontatie aan te gaan, maar het kan conflicten voorkomen. God is een God van harmonie en eenheid, bid hem dat Hij je de moed geeft om liefdevol te zijn, maar ook eerlijk, zodat de harmonie hersteld kan worden. ‘Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten’ (Jakobus 3:18).

 

‘Een vriendelijk antwoord doen woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan’ (Spreuken 15:1). Laten wij voor de vrede kiezen!

 

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media