Kritiek (1)

Hoe doet hij zijn werk? Wat vind je van haar kleren? Al te graag beoordelen we elkaar. Best veel mensen hebben kritiek op van alles en nog wat. Ze beoordelen iets of iemand, zonder verder vragen te stellen. We horen immers overal een mening over te hebben. Het lijkt erop alsof we erop gericht zijn om anderen naar beneden te halen. Voelen we ons dan beter? Hoe op een liefdevolle manier kritiek uiten?

 

Mensen die kritiek hebben en dat in een klacht uiten, hebben vaak niet geleerd om kritiek op een juiste manier te verwoorden. Zij storen zich ergens aan en leggen de schuld daarvan bij de ander. Eigenlijk is het onvolwassen gedrag, de mensen die snel kritiek leveren hebben dat vaak niet door. Ze vinden zichzelf geweldig en ze vinden vooral dat zij zelf gelijk hebben. Het is vaak onbewust gedrag.

 

Het is niet zo dat je nooit kritiek mag geven. We kunnen er juist van leren, als het opbouwend is. Ook de Bijbel spreekt erover dat het goed is dat we elkaar op het juiste moment en op een liefdevolle toon op iets wijzen. In Spreuken 25:11-12 staat het zo mooi "Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Een wijze vermaning voor een luisterend oor is als een gouden ring, een sieraad van het zuiverste goud."

 

Hoe kun je op een liefdevolle manier kritiek uiten?

 

1. Onderzoek je eigen gevoelens

Stel jezelf een aantal vragen: Hoe voel ik me? Waarover gaat het precies? Ligt het aan de ander dat ik me zo voel of ligt het ook aan mezelf? Waar komt het uit voort? Wat is mijn behoefte in het uiten van kritiek? Wat wil ik bewerkstelligen in het uiten van kritiek? Als jij je bijvoorbeeld gekwetst voelt door een collega die nogal dominant is, dan heeft dat wellicht ook te maken met je eigen onzekerheid en niet alleen met zijn dominantie. Je alleen richten op zijn dominantie moet verminderen is dan niet terecht. Jij zult ook moeten werken aan je zelfvertrouwen.

 

2. Bedenk welk verzoek er onder jouw kritiek ligt

Stel jezelf de vraag: Waarover ben ik ontevreden? Wat wil ik precies veranderen? Goede kritiek is niet alleen het uiten van jouw beleving, maar vooral ook een vraag stellen: Zou het anders kunnen? Alleen dan kan iemand er iets mee, omdat het duidelijk is wat jij graag zou willen. Het is kenbaar maken van jouw behoefte en zoeken hoe je kunt aansluiten bij de behoefte van de ander. In een dergelijke situatie liggen elkaars behoeften meestal ver uit elkaar en is het zoeken hoe je met elkaar kunt verbinden.

 

3. Kies het juiste tijdstip

Kies een goed moment om je irritatie duidelijk te maken en je vraag ter verbetering te stellen. Mensen voelen zich sneller in de hoek gezet wanneer ze in een groep zijn, waardoor het lastiger wordt om een eerlijk gesprek te voeren. Probeer zoveel mogelijk om een één op één gesprek te hebben. In bepaalde situaties eventueel met iemand erbij, kijk wel uit hoe je dat aanpakt, het kan voor iemand behoorlijk bedreigend zijn om er iemand anders bij te halen. Leg uit welk gedrag van de ander jou irriteert, leg ook uit waarom en wat je verzoek tot verandering is.

 

4. Gebruik een ik-boodschap

Uit je kritiek altijd in een 'ik-boodschap'. Vermijd woorden als 'altijd' en 'nooit', omdat het vaak overdreven is. Het is essentieel dat je de werkelijkheid weergeeft, niet een vergrote versie van jouw irritaties. Meestal gaat de kritiek over het gedrag van de ander en zou niet op de persoon gericht mogen zijn, terwijl we daar wel toe geneigd zijn 'Jij bent stom!', terwijl bedoeld wordt: zoals je nu doet, vind ik stom.

 

Deze blog is een bewerking van een gedeelte van een artikel van Carianne Ros uit CV-Koers, rubriek "Hart & ziel", juni 2011

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media