Gebieden in je leven die aandacht vragen

Leven in balans vraagt om discipline en geeft een bepaald ritme, waarbij alle facetten van het leven belangrijk zijn: God, jijzelf, je partner, je eventuele kinderen, je werk, de kerk, je familie, je buren en vrienden, gezond leven, bezig zijn met je talenten, genieten, rust nemen… Bij TotalBalance vatten we ze samen in vijf hoofdthema’s: de 4 G’s + L

 

1. Geloven

Geloven is de basis van leven in balans. Ieder mens is - bewust of onbewust - op zoek naar de zin van het leven en uiteindelijk kom je altijd bij God uit. Leven in balans vraagt om een leven van overgave. Overgave vinden we lastig. We willen zelf de koningen op de troon van ons leven zijn, terwijl God van ons vraagt ons leven in zijn handen te leggen. Dán belooft Hij rust en vrede. Hij wil de herder van ons leven zijn. ‘De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.’ (Psalm 23:1-3)

 

2. Groeien

Je bent uniek en mooi gemaakt! Zoals jij bent is er slechts één. God heeft ons allemaal talenten gegeven (minstens één), aan ons om ze te ontdekken. In combinatie met onze persoonlijkheid en een al dan niet stimulerende omgeving, kun je aan de slag gaan om ze te ontwikkelen, zodat je kunt groeien. Groei geeft vreugde en voldoening. ‘Heer, u hebt mij vijf talenten in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talenten bij verdiend.’ Zijn heer zei tegen hem: ‘Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.’ Matteüs 25:20-21

 

3. Genieten

God heeft de schepping zo prachtig gemaakt! Wij mogen genieten van de natuur, we komen tot rust in de natuur. Het is essentieel dat we rust nemen en tijd maken om ons te bezinnen, om energie op te doen en om te genieten van alle mooie dingen in het leven. Open je ogen, open je oren, open je hart, ontvang de zegeningen die God je wil geven. Genieten geeft je een dankbaar hart. Een dankbaar hart is erop gericht om liefde uit te delen. ‘Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen, hij mag wonen in uw voorhoven. Wij genieten het goede van uw huis, het heilige van uw tempel.’ Psalm 65:5

 

4. Gezond leven

Gezond leven geeft vreugde. Als je het alleen al over eten hebt, dan heeft God een overvloed gegeven aan prachtige vruchten, groenten en zaden. Er zijn zulke heerlijke vissen om van te genieten en beesten die we mogen eten (Leviticus 11). Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je maag vol te stouwen met vette happen en snelle gerechten, dan mis je wel de helft van het plezier dat heerlijk eten kan geven. ‘Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.’ 1 Korintiërs 6:19-20

 

5. Liefhebben

Het meest essentiële in het leven is liefhebben. Het is prachtig als je God dient door de Bijbel te lezen en te bidden. Het is geweldig als je groeit in je talenten, als je geniet van alle goede dingen en wanneer je gezond leeft en daarmee God eert. Het allerbelangrijkste blijft: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ Matteüs 22:36-39

‘Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook we elkaar liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden’. 1 Johannes 4:11-12

 

Vijf belangrijke aandachtsgebieden in ons leven, die met elkaar verbonden zijn en die ons verbinden met God, onszelf en anderen!

 

Deze blog is een bewerking van het 2e deel van een artikel van Carianne Ros in CV Koers rubriek 'Hart & ziel', juli/augustus 2011

 

 

 

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media