Heb jij lief?

Lees een boek of bekijk een film en je zult zien dat het bijna altijd over de liefde gaat. Liefde voor mensen, liefde voor de natuur, liefde voor geld, liefde voor werk... In al die dingen is wel iets te vinden wat met liefde te maken heeft. Liefde raakt ons direct in onze ziel. Zowel de mooie kanten van de liefde, als de pijnlijke kanten ervan. De liefde is dan ook zeer complex.

 

Nood aan liefde

Een tiener met liefdesverdriet kan echt pijn in haar/zijn hart hebben als ze/hij wordt afgewezen. Een vader die het vermogen mist om uit te spreken dat hij van zijn kinderen houdt, berokkent enorm veel schade in hun levens, maar ook in zijn eigen leven. Iedereen heeft liefde nodig om zich goed te voelen. Liefde geeft energie! Het maakt je blij en gelukkig wanneer je tijd doorbrengt met de mensen van wie je houdt. Wanneer de liefde er niet is of afgewezen wordt, dan voel je je ongelukkig en verdrietig. De almachtige Schepper heeft je zo gemaakt: als mens ben je afhankelijk van zijn liefde. Net zoals je zuurstof nodig hebt, kun je niet zonder liefde. Misschien dat je het fysiek nog wel een tijdje uithoudt, maar zeker niet op het geestelijk vlak.

 

Ware liefde

In het liefhebben van elkaar wordt God weerspiegeld. Wanneer je liefhebt, eer je God. Jezus stelt de vraag: Wat is het grootste gebod in de wet? Antwoord: Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Mattheüs 22:37-39).

Ben jij je dagelijks bewust van dit gebod? Hoe uit zich dat? Op welke wijze dien je? Vraag de ander wat hij of zij nodig heeft en geef dat. Hoeveel tijd, aandacht en energie geef jij aan de mensen van wie je houdt? Laat merken dat je van hem of haar houdt op een manier die de ander kan verstaan.

 

Tips

* Schrijf eens op hoe God zijn liefde aan jou betoond heeft. Waarin zegent Hij jou? Welke gebeden heeft Hij verhoord? Dank Hem daarvoor.

* Zoek in de Bijbel de teksten over 'liefde' op. Welke tekst spreekt jou aan en waarom? Wat zou God tegen jou willen zeggen?

* Op welke gebieden in je leven ben jij vooral op jezelf gericht? Wanneer reageer je onverschillig op de nood van mensen om je heen?

* Op welke manier dien je? Doe je dit uit plicht? Wil je graag bewondering van mensen ontvangen? Wat zijn jouw beweegredenen? Is wat je zegt in overeenstemming met wat je doet?

* Wie ken jij concreet die wel wat liefde zou kunnen gebruiken? In welke vorm zou je dat kunnen aanbieden? Heeft hij of zij knuffels nodig? Lieve woorden? Een voedselpakket?

* Bid God om de leiding van de heilige Geest in je leven. Als we tekortschieten in liefhebben, wil God ons zijn liefde van harte schenken. Liefde is een vrucht van de Geest (Galaten 5:22).

 

Bewerking van een artikel van Carianne Ros uit CV Koers, rubriek "Hart & ziel", oktober 2010

 

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media