De kracht van woorden

Woorden hebben grote impact op mensen. Ze kunnen iemand opbouwen, maar ook totaal afbreken. Het is enorm belangrijk om kinderen positief met woorden te voeden, het ontwikkelt een goed zelfbeeld en een stevig fundament voor kinderen om zich geliefd te voelen. Ook in allerlei andere volwassen relaties is het belangrijk om je hiervan bewust te worden en blijven. Hoe gebruik jij je woorden?

 

Soms ben ik geschokt door de woorden die mensen tegen elkaar gebruiken. In het verkeer, of wanneer ze vinden dat iemand iets doms doet, ook tegen eigen partner of kinderen, onder vrienden, op de werkvloer, in de kerk, en niet te vergeten ook tegen zichzelf! Ze zijn boos of gefrustreerd en reageren dat op elkaar of zichzelf af.

 

Jezus zegt in zijn Bergrede: “Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd: ‘Pleeg geen moord. Wie moordt, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.’ En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen ‘Nietsnut!’ zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie ‘Dwaas!’ zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.” (Matteüs 5:21, 22).

Kun je nagaan: Jezus stelt het uitspreken van die woorden (en waarschijnlijk dan ook de toon waarmee het vaak gepaard gaat) gelijk aan moord. Eigenlijk best begrijpelijk, want mensen die nooit gevoed zijn met opbouwende, bemoedigende woorden, maar juist veel kritiek en negativiteit over zich heen gekregen hebben, voelen zich dood. Ze zijn lamgeslagen. De prachtige schittering die God in hen gelegd heeft, is kapot gemaakt. Ze voelen zich onzeker en hebben last van faalangst, waardoor ze niet kunnen functioneren zoals God hen bedoeld heeft.

 

Woordgevoelig

Woorden die we horen, komen op een soort weegschaal terecht. Wanneer er genoeg positieve woorden zijn, dan zullen de negatieve woorden niet zoveel vat op ons hebben. Negativiteit is echter veel zwaarder dan positiviteit. Wanneer je één negatieve opmerking maakt, dan zul je daar wel vijf tot zeven positieve opmerkingen tegenover moeten plaatsen om het saldo op nul te krijgen. En dan is het dus nog niet eens in de plus!

Wanneer iemand woordgevoelig is, geldt dat het nog veel zwaarder telt wanneer hij of zij iets negatiefs over zich heen krijgt. Dan kan het wel voelen alsof het min twintig is. Probeer dat dan maar weer eens goed te maken… Je kunt testen of je woordgevoelig bent, door je af te vragen hoe je reageert in een situatie waarin iemand iets negatiefs tegen jou zegt. Wanneer iemand tegen jou zegt: “Dit kun jij niet.”, ga je dan harder rennen om te bewijzen dat je het wel degelijk kunt? Of voel je je lamgeslagen en kun je het dan ook niet meer? De tweede reactie is een reactie van iemand die woordgevoelig is.

 

Herhaling

Wanneer jij negatieve woorden over je heen krijgt, kan dat voelen als een kras die in je ziel gezet wordt. Wat eigenlijk nog veel erger is dan de woorden die op dat moment uitgesproken zijn, is het feit dat deze woorden leugens kunnen worden in je eigen hoofd, doordat je ze honderd keer in je eigen hoofd herhaald. ‘Ik ben niets waard.’, ‘Ik kan dit niet en ik zal het ook nooit kunnen.’, tot en met: ‘Laat de aarde maar opensplijten, ik wil niet meer leven.’ De negativiteit haalt het leven uit je weg, daarom zet Jezus de pijnlijke woorden samen met moord in één zin.

Gebruik jij goede, opbouwende, liefdevolle woorden tegenover anderen en tegenover jezelf? Zijn je toon en je houding daarin ook liefdevol? Natuurlijk moet je kritiek kunnen geven op het gedrag van iemand, maar let erop hoe je het verwoordt. Liefhebben blijft altijd het grootste gebod!

 

Positieve woorden

* Bid dat de heilige Geest je zal helpen om de negatieve woorden en leugens in je leven zichtbaar te maken Schrijf op welke leugens zich in jou gevestigd hebben en zet er Gods waarheid tegenover, zoals ‘Ik ben een geliefd kind van God’. Leg alle negativiteit bij het kruis en vul je gedachten met goede woorden. (Filippenzen 4:8).

* In een score van 0-10, hoe positief ben jij over jezelf? Welke woorden gebruik je voor jezelf? Welke negatieve en positieve woorden zei je vader tegen jou? Je moeder? Leerkrachten op school? Anderen? Is het in balans? Zijn er meer positieve woorden, dan negatieve? Zo ja, wees dankbaar en wees op jouw beurt weer bemoedigend tegenover anderen die het nodig hebben. Zo nee, sta stil bij de pijn die het doet. Doorbreek het patroon van negatieve woorden – stel grenzen tegenover wat mensen tegen jou mogen zeggen. Wees liefdevol ten opzichte van jezelf.

 

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV Koers juni 2012

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media