Omgaan met zorgen

Het lijkt de normaalste zaak van de wereld om je zorgen te maken over van alles en nog wat. ‘Word ik te dik?’ ‘Wat zouden al die mensen van mij vinden?’ ‘Wat als mijn moeder dement wordt?’ ‘Ik voel iets wat op een knobbeltje lijkt, zou ik kanker hebben?’ ‘Krijg ik wel werk?’ ‘Gaat het goed met mijn kinderen?’ Vaak hebben we niet eens door dat we ons zorgen maken, het is een onderdeel van de dag om zo vaak te bedenken ‘zou het allemaal wel goed gaan?’

Goede herder

Jezus zegt in Matteüs 6: 25-34 dat het zinloos is om je zorgen maken. Denk er eens over na: waar heb je (kleine of grote) zorgen over? Je kunt je zorgen maken over dingen die reëel zijn en echt gebeuren, maar vaker maken we ons zorgen over dingen die in de toekomst ‘eventueel, misschien zouden kunnen’ gebeuren of door dingen uit het verleden die niet zijn opgeruimd.

God belooft je geen leven van rozengeur en maneschijn. Er zijn nou eenmaal een heleboel vervelende en afschuwelijke dingen die op je pad kunnen komen, simpelweg omdat we nog steeds in een wereld leven die aan de zondeval lijdt. Maar God zorgt wel voor jou, in álle omstandigheden. Hij neemt niet persé die nare dingen uit je leven weg, maar Hij zorgt ervoor dat je dóór de diepe dalen van het leven heen, veilig bij de groene weiden en het vredige water komt (Psalm 23). Hij laat je niet in de steek, Hij loopt naast je en geeft je iedere keer weer de kracht die je nodig hebt, wanneer je Hem daarom vraagt en wanneer je Zijn waarheid over jouw leven zoekt. Wanneer je je richt op Hem, kan Hij je hart en gedachten vullen met Zijn vrede die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:6-7).

 

G-denken

De Rationele Emotieve Therapie (bedacht door de heer Albert Elles) gaat ervan uit dat er een sterk verband is tussen je gedachten en de emoties die je daarbij hebt. Een onderdeel van deze therapie is het G-denken: een Gebeurtenis leidt tot bepaalde Gedachten. Deze Gedachten leiden tot Gevoelens. Deze Gevoelens leiden tot bepaald Gedrag. En dat Gedrag heeft Gevolgen. Het G-denken zegt dat de gevoelens die je hebt, niet veroorzaakt worden door de gebeurtenis die je hebt meegemaakt, maar dat ze voortkomen uit de gedáchten die je over een bepaalde gebeurtenis hebt. Dus je werk of ziekte op zichzelf geeft je geen onrust, maar de gedachten die je erover hebt wel. Je zorgen maken is niets anders dan een aaneenrijging van negatieve gedachten. Het is dus nodig je gedachten te veranderen, wanneer je je gevoelens over een bepaalde gebeurtenis wilt veranderen. Dit is niet altijd zo gemakkelijk. Dit is waarom mijns inziens het schema van de heer Elles nog een G mist: de G van God. Wanneer je meteen na een gebeurtenis naar God toe rent en in gebed gaat, dan kan Hij jouw gedachten omvormen in overeenstemming met zijn eigen gedachten. Dit kun je zelf niet, daar heb je de heilige Geest voor nodig.

 

Gods waarheid

Je kunt je laten meeslepen door je zorgen en ze de ruimte geven in je gedachten, waardoor je zorgen je gaan overheersen. Of je kan je richten op Gods waarheid, Zijn aanwezigheid in jouw leven, Zijn zorg en kracht. Daarin kun je een keuze maken. Dit is niet een eenmalige keuze, het is iets waar je steeds opnieuw voor geplaatst wordt. Waarop richt jij je gedachten? Op alles wat er mis kan gaan in je leven, zodat je blijft hangen in angst, wanhoop en stress? Of richt jij je op Gods beloftes en op de goede dingen die Hij je wil geven: ‘Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is’ (Kolossenzen 3:2). Je hoeft God en Zijn wegen niet altijd te begrijpen, je mag gewoon met Hem op weg gaan. Paulus zegt: ‘Tenslotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn’ (Filippenzen 4:8-9).

‘Tel je zegeningen’ is geen dooddoener, het zal je echt helpen om meer te zien van Gods liefde en vrede voor jou.

 

Tips om je minder zorgen te maken

* Neem twee keer per dag de tijd (minuut of tien, vijftien) om al je zorgen te bedenken en ook op te schrijven. Maak je gedachten af: waar ben je écht bang voor en is dit reëel dat het ook echt gaat gebeuren? Heb jij daar invloed op? Kun je een oplossing verzinnen? Zo ja, voer dat uit. Zo nee, geef je zorgen in gebed over aan God en doe je best om er niet meer mee aan de slag te gaan. Op het volgende tijdstip mag je er weer aandacht aan besteden, gedurende de rest van de dag of nacht niet.

* Maak een ‘Dankbaarheidsboekje’ schrijf zegeningen en goede dingen op. Misschien veranderen jouw omstandigheden niet, in je hart zal echter meer vrede en rust zijn, in de wetenschap dat God voor je zorgt, op welke manier dan ook.

* Doe de online cursus ‘Geen zorgen voor morgen’, waarin je gedurende veertig dagen aan de slag gaat met dit onderwerp, met als doel dat jij je geen (of in elk geval minder) zorgen maakt en je meer vrucht zult kunnen dragen, omdat je tijd en energie overhoudt voor Gods plannen in jouw leven. Meer informatie over deze cursus? Klik hier

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV Koers september 2012

 

Foto: Auteursrecht: http://nl.123rf.com/profile_adisonpk

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media