Jaloezie

Hoe komt het dat je de één zijn of haar geluk gunt en de ander niet? Is het wel eerlijk verdeeld? In hoeverre koppel je wat de ander heeft en wat jij niet hebt aan jouw eigenwaarde? Hoe afhankelijk ben je van de bevestiging van mensen om je heen? Ben je op zoek naar manieren om jezelf te bewijzen? Waar ben je bang voor? Hoe streef je jouw doelen na, zonder dat het ten koste gaat van de ander?

 

Angst

Het niet kunnen gunnen, of niet kunnen delen in het geluk van een ander, heeft vaak te maken met angst. De angst om niet gehoord of gezien te worden. De angst om minder goed te zijn, de angst om afgewezen te worden… Iemand iets gunnen is ten diepste een liefdesdaad. Als jij je niet geliefd en niet gehoord voelt, ben je geneigd om een ander daarvan de schuld te geven, omdat die zo geweldig is en jij niet.

 

Eigen terrein

Vaak vinden wij het lastig om mensen iets te gunnen, wat wij zelf ook hadden willen hebben. Bijvoorbeeld je droomde van een goed huwelijk, kinderen, een geweldige baan, .... Het is echter in jouw leven anders gelopen, je bent ongetrouwd, gescheiden, je partner is overleden, het contact met de kinderen is moeilijk, ze gaan een andere weg dan je gehoopt had, je bent werkloos geworden, enz. Wat een ander heeft herinnert je aan jouw pijn. Er ontstaat een soort haat-liefde verhouding met de ander die het allemaal wel heeft. Als iemand verder van je af staat, kun je dat gemakkelijker van je af laten glijden. Als je iemand goed kent, word je er meer mee geconfronteerd. Het is dan nodig er bewust voor te kiezen om de jaloezie niet binnen te laten komen en de ander het geluk te gunnen.

 

Wortelen in Gods liefde

God heeft ons gemaakt om relaties aan te gaan, omdat Hij een relationeel God is. Hij zit niet op Zijn troon in Verweggistan, Hij wil dichtbij ons zijn. Hij, de almachtige Schepper van hemel en aarde, heeft zichzelf klein gemaakt en ons Zijn geest gegeven. Zo kan Hij in ons hart wonen. Toen Adam, en daarmee de gehele mensheid, het verknald had, ging God niet boos in een hoekje zitten pruilen. Nee, Hij bedacht het grootste reddingsplan ooit uitgevoerd hier op deze aarde. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon, om het contact met ons te herstellen. God wil contact. God gunt ons Zijn liefde, ook al zijn wij die liefde - in al onze zondigheid - helemaal niet waard. Die liefde is de wortel van goedheid. Gods liefde geeft je zelfvertrouwen en een positieve vorm van eigenliefde. Als je voldoende zelfvertrouwen hebt, leer je om los te laten. Je hoeft dan niet continu de controle te houden. Het geluk van de ander is niet nadelig voor jou. Als je identiteit geworteld is in het idee dat je altijd geluk moet hebben, dan zul je nooit tevreden zijn, omdat het nooit goed genoeg is. Er is altijd wel iemand te vinden die ergens beter in is of die meer heeft dan jij. In plaats van je negatief te richten op zijn of haar geluk, kun je er voor kiezen om van hem of haar te leren. 

 

Liefhebben

Ten diepste hebben woorden als delen en gunnen te maken met liefhebben. Als je zeker bent van jezelf, heb je het niet nodig om jezelf te vergelijken met een ander. Je bent vrij om onbevangen lief te hebben, dat spreekt mensen aan. Ben je jaloers, dan word je negatief en cynisch. Mensen vinden het niet leuk om met negatieve mensen om te gaan. Als je liefdevol en positief gaat spreken, zul je dat ook gaan voelen in jouw hart en van daaruit zul je mensen geluk gunnen, zonder dat het afdoet aan jouw eigen geluk.

 

Tips

* Durf te vertrouwen op je eigen talenten en je eigen kracht! Jij bent wie je bent en dat is goed! Een ander mag ook zijn wie hij of zij is. Tel je zegeningen.

* Stop met het voeden van jaloerse gedachten en gevoelens. Hou op met vergelijken en relativeer (tenslotte weet jij niet waar de ander mogelijk mee worstelt).

* Richt je positief op de ander. Als je mooie dingen over hem of haar zegt, zul je liefde in je hart toelaten. Als je de ander liefhebt, is het gemakkelijker om hem of haar het geluk te gunnen. Vind je dit moeilijk? Maak dan een lijst met mooie dingen van de ander. Zwart op wit zien we dingen vaak helderder.

* Vraag je af waar je bang voor bent. Laat je angsten jouw keuzes niet langer bepalen. Erken en benoem je angsten, ga aan de slag om wat aan je angsten te doen.

* Bid om Gods liefde in je hart. Laat je vullen met Zijn geborgenheid en bevestiging, zodat je niet afhankelijk bent van de bevestiging van mensen om je heen. Zoek de vrede van God - die alle verstand te boven gaat -  temidden van jouw omstandigheden.

 

Dit blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers van december 2009/januari 2010

 

 

 

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media