Het roer radicaal omgooien?

Ben je het keurig geregelde leventje van gezin, werk en kerk soms ook zo zat? Mis je als man de stoere dingen uit je studententijd? Als vrouw kan de naderende overgang en het gegeven dat de kinderen de deur uitgaan je er toe brengen om op zoek te gaan. Het besef dat het leven eindig is en de helft voorbij is kan een shock veroorzaken.

Aan de buitenkant zijn ze de keurige man in het pak, ze hebben het dik voor elkaar: een mooie auto, een mooie vrouw, mooie kinderen en een goede baan.... Wat wil een man nog meer? Aan de binnenkant voelen ze zich ontevreden en opgesloten. Ze willen leven, avontuur, mannendingen doen, losbreken uit het kerkelijk circuit met zijn regeltjes, het roer omgooien. Ook vrouwen kunnen in een dergelijke levensfase komen, de aanleiding verschilt echter van mannen, bij vrouwen is vaak de naderende overgang en de kinderen die de deur uitgaan reden om op zoek te gaan naar veranderingen.

 

Midlifecrisis

De midlifecrisis is een identiteitscrisis en hoewel iedereen wel iets van de symptomen zal herkennen, krijgt slechts een kwart van de mannen en de vrouwen hiermee te maken. Vrouwen gaan dan vaker op zoek naar verdieping en spiritualiteit, mannen hebben de neiging het roer radicaal om te gooien en alles anders te willen doen. Het is heel goed om halverwege je leven de balans op te maken. Nu heb je nog de mogelijkheid om dingen bij te sturen, te verbeteren en te veranderen. Als dit dromend piekeren te lang aanhoudt, kan het ontaarden in een midlifecrisis met alle negatieve gevolgen van dien. Dit is het moment waarop er onrust en onvrede kan ontstaan, evenals het gevoel van een grote leegte en de hamvraag: "Is dit nu alles?" In de midlifecrisis heb je last van stemmingswisselingen en voel je je vaak lusteloos, afgestompt of depressief. Vaak komt daar ook heimwee naar vroegere tijden bij. Een dergelijke crisis komt het meest voor als iemand zich verstrikt en opgesloten voelt in zijn of haar relaties en werk. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld negatiever gaat praten over je gezin of je werk. Het heeft vooral te maken met de kloof tussen hoe je had willen zijn en hoe je jezelf ontwikkeld hebt. Het gevoel 'nu of nooit' wordt steeds sterker, totdat je daadwerkelijk allerlei keuzes maakt die tot grote veranderingen leiden.

 

Van ontevreden naar tevreden

Het is belangrijk te ontdekken waar de boosheid, onrust en ontevredenheid vandaan komen en deze gevoelens serieus te nemen. Stel jezelf regelmatig vragen: doe ik waartoe ik geroepen ben? Heb ik bereikt wat ik had willen bereiken? Waar ben ik ontevreden over en zal dit blijvend zijn? Wees je bewust dat God jou zo gemaakt heeft zoals je bent. Als jij ontevreden bent, dan is het essentieel dat je eerst naar je Maker toe gaat om te vragen waar die ontevredenheid vandaan komt. Is het de duivel, die wil dat jij je hele leven op z'n kop gooit, rare dingen gaat doen en jezelf en je gezin emotioneel, financieel en sociaal gezien kapot maakt? Of is het God, die je probeert duidelijk te maken dat je niet op de goede plek zit? Dat Hij meer voor jou in petto heeft en een ander leven voor jou in gedachten had? Gods stem zal altijd overeenstemmen met zijn geboden, zoals: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Die stem zal je bijvoorbeeld nooit oproepen om je gezin te verlaten en met een ander te gaan samenwonen. Soms kun je met een paar kleine veranderingen alweer een positief gevoel van controle over je leven hebben, waardoor je beter in je vel zit. Zijn er dingen die je altijd al had willen doen, maar nog niet gedaan hebt? Hoe komt het dat je ze eigenlijk niet gedaan hebt? Als het mogelijk is, kun je het dan alsnog doen? Een kanttekening hierbij is wel dat het binnen Gods kaders blijft, wil je er ook echt een blij gevoel van krijgen. Wat let je om je motorrijbewijs te halen, op een schildercursus te gaan, een nieuwe studie op te pakken, om promotie te vragen, een avontuurlijke vakantie met je eigen partner te boeken en opnieuw verliefd te worden, een survivaltocht met je zoons te ondernemen en op vrijdagavond met je vrienden in de kroeg af te spreken of als vrouw met je vriendinnen van vroeger een weekend op stap te gaan. Bespreek de gevoelens van onrust en ontevredenheid met je partner, zodat hij/zij in elk geval met je mee kan denken over mogelijke oplossingen. Je zult nooit tevreden met jezelf zijn als je dingen doet die jouw leven en het leven van je gezinsleden drastisch op z'n kop zullen zetten. Je wilt niet alleen maar de persoon zijn die alles doet waar hij/zij zin in heeft. Uiteindelijk wil je óók die verantwoordelijke werknemer, vader/moeder en echtgenoot (e) zijn.

 

Tips om een midlifecrisis te voorkomen

 Zorg voor regelmatige reflectie. Hoe jonger je daarmee begint en ook actie onderneemt op je punten van onvrede, des te minder kans heb je om in een midlifecrisis te komen. Mensen die hun dromen leven, hebben veel minder de neiging om allerlei dingen te moeten veranderen.

 Blijf in nauw contact met je hemelse Vader, ook als het voor jou op dit moment een opgelegd regeltje is. Alleen God weet waartoe Hij jou geroepen heeft en Hij wil dat ook bewerkstelligen in je leven. Het gaat een stuk gemakkelijker als je met Hem meewerkt.

 Praat erover met je partner en kijk wat voor veranderingen je zou kunnen aanbrengen in je dagelijks leven, zonder alles overhoop te gooien. Een nieuwe cursus of opleiding volgen of een spannende vakantie boeken geeft alweer heel veel nieuwe energie die het gevoel van onvrede zal verminderen.

 

Dit blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers oktober 2011

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media