Help, mijn kind pubert!

Het is voor elk kind essentieel om zich los te maken van zijn ouders. Vaak gebeurt dat in de puberteit: een ingewikkelde fase voor ouders en kinderen. Het kost de meeste ouders heel wat hoofdbrekens. Het ene kind is heel dwars, het andere kind is enorm meegaand. Hoe kom je hier goed doorheen? Hoe kun je een veilige haven zijn voor jouw kind?

Iedereen heeft het op een bepaald moment in zijn of haar leven nodig om te puberen. Ik bedoel niet dat je dan ruzie zoekt met je ouders of drugs gebruikt. Ik bedoel met puberen dat je de regels, normen en waarden die je van je ouders hebt meegekregen gaat toetsen aan wie jij bent. Het is van belang dat jij je losmaakt van je ouders om je eigen identiteit te bepalen.

 

Jezus in de puberteit

Je losmaken van je ouders doe je idealiter wanneer je ergens tussen de 12 en 20 bent. Zelfs Jezus puberde, doordat Hij zijn eigen weg ging op het moment dat Hij twaalf was geworden. In Lucas 2:41-51 staat het verhaal van Jezus dat Hij in Jeruzalem bleef, terwijl zijn ouders alweer naar huis waren gegaan na het Pesachfeest. Drie dagen lang wisten zij niet waar Jezus was. Als ouder word je dan toch gek van angst? Nu kan van Jezus niet gezegd worden dat Hij zijn school verwaarloosde, want zijn ouders vonden Hem tussen de leraren in de tempel, terwijl Hij naar hen luisterde en vragen stelde. Ik kan me de reactie van zijn moeder levendig voorstellen: “Kind wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht” (Lucas 2:48). De reactie van Jezus is in feite hetzelfde antwoord als tieners geven: “Hoezo? Waar maak jij je druk om? Ik was gewoon bij mijn vrienden.” In Jezus woorden: “Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Dan staat er: “Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei.” Hoe vaak begrijp jij je eigen kind niet? Jullie lijken dezelfde taal te spreken, maar praten volledig langs elkaar heen. Hoe kun jij je kind nog bereiken? Maria reageerde als volgt: “Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.” Is dat niet prachtig? Ze slaat het op in haar hart. Het klinkt heel liefdevol, koesterend. Alsof ze denkt: nu begrijp ik je niet, maar later mag je het me uitleggen. Ik zal naar je luisteren en ik zal van je houden, ondanks het feit dat ik je nu niet begrijp. Jezus ziet dat zijn ouders deze angst niet kunnen verdragen, vanaf dat moment is Hij gehoorzaam aan hen en lezen we verder niets meer dan "Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen" (Lucas 2:52). Ging het bij ons maar zo gemakkelijk….

 

Ouders van tieners

Op het moment dat kinderen tieners worden, zijn vrienden en vriendinnen belangrijker en wordt de invloed van ouders minder. Ze hangen wat rond, ze groeien, geven een grote mond, schoppen overal tegen aan. Als ouders kun je er wanhopig van worden. Ondanks dat tieners tegen de regels aan schoppen, is het essentieel dat ouders duidelijke regels stellen. Als er geen regels zijn, kunnen pubers er ook niet tegenaan schoppen, die regels zijn nodig om te gaan bepalen wat zijzelf ergens van vinden. Daar komt bij dat de meeste tieners wel denken volwassen te zijn, maar dat eigenlijk nog helemaal niet zijn en dus bescherming nodig hebben tegen zichzelf. Je kind kan pas goed puber zijn wanneer jij als ouder niet alleen regels stelt, maar ook openstaat voor gesprek. Tieners hebben ruimte nodig om vragen te stellen waarom iets wel of niet mag en om kritiek te leveren. Als ouder is het op dat moment van belang naar je kind te luisteren, zijn boosheid en frustratie te horen, zonder meteen met oplossingen te komen. Laat negatieve gevoelens staan, anders druk je ze de kop in en worden die gevoelens alleen erger. Als je vervolgens (op een later tijdstip) vraagt of er ook iets goeds aan de situatie was, leren tieners dat ze best boos mogen zijn, en ook dat ze er vervolgens wel iets moois van kunnen maken. Op die manier leren ze op een gezonde manier hun eigen wereldbeeld bepalen.

 

Luchtballon

Schoppen is niet bedoeld om ouders pijn te doen. Het geeft ruimte om eens heel anders te reageren en te kijken wat er dan gebeurt. Ouders die niet stabiel zijn, die bijvoorbeeld in de slachtofferrol gaan als er kritiek geleverd wordt, zijn geen goede partij om tegenaan te schoppen. Als de tienerzoon dan kritiek levert, barst zijn moeder in huilen uit – terwijl hij haar helemaal geen pijn wil doen. Hij wil ontdekken hoe hijzelf in elkaar zit. De reactie van mensen op onveiligheid is altijd vechten of vluchten. Vechtgedrag bij de tiener betekent dat hij overdreven agressief wordt en allerlei dingen doet die echt niet goed voor hem zijn, zoals alcohol en drugs gebruiken, seks hebben op jonge leeftijd, of stelen. Vluchtgedrag houdt in dat de tiener zich terugtrekt, zich keurig aanpast, precies doet wat zijn ouders van hem vragen en overdreven in de lijn loopt die voor hem is uitgezet. Deze tiener vecht van binnen. Hij is het niet eens met de situatie, en kan het niet uiten. Dan slaat hij de onvrede allemaal in zijn lijf op. Dus troost je als je kind hard tegen jou en jouw regels schopt, dan voelt het zich veilig bij jou! Als kinderen in de twintig zijn, stabiliseert alles zich weer en komen er een heleboel normen en waarden van de ouders terug. Niet omdat jij als ouder dat wil, wel omdat je volwassen kind er zelf voor kiest. Daarmee zijn deze regels, normen en waarden veel sterker geworden! Je kind is nu als tiener met een luchtballon onderweg, heel hoog waar jij niet bij kunt, hoe onbereikbaar hij nu ook is, hij zal op een bepaald moment echt wel weer landen. Zorg dat je met liefdevolle, open armen op hem wacht, zoals de Vader deed in de gelijkenis van de verloren zoon (zie Lucas 15:11-32).

 

Tips

Laat merken dat je van je kind houdt. Zeg het tegen hem of haar, knuffel, maak oogcontact, doe leuke dingen met elkaar, maak tijd om met je kind te praten, geef aandacht aan de dingen waarmee hij of zij bezig is, geef je kind complimenten en geniet van elkaar.

Bagatelliseer nooit. Tienerproblemen kunnen in jouw ogen heel overdreven zijn, op die leeftijd zijn alle problemen echte problemen. Als jij er niet naar wilt luisteren (honderd keer), dan vindt jouw kind wel iemand anders die ernaar wil luisteren. Het kan iemand zijn die goed is voor je kind, echter ook iemand die helemaal geen goede intenties heeft.

Bid elke dag voor je kind. Bid voor zijn gezondheid, voor leuke vrienden en vriendinnen, voor wijsheid, voor bescherming. Bid dat hij gevuld mag zijn met de heilige Geest, zodat God hem kan leiden op de juiste weg.

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers maart 2011

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media