Mijn kind is een angsthaasje

Kinderen leren door het gedrag van hun ouders te kopiëren. Ze nemen niet alleen het positieve, maar ook het negatieve voorbeeld over. Zoals vriendelijke ouders hun kinderen laten zien hoe je aardig doet, zo kunnen angstige ouders hen bang maken.

Ben je soms ook zo bezorgd dat je kind wat overkomt? Hoe kun je ontspannen reageren op je kind? Vind je het moeilijk om je kind bij de oppas achter te laten als je samen met je man een avondje weg wil? Als je man stoeit met jullie kind, ben je dan geneigd om te roepen “Pas op!” ?

 

Basisgevoel

Het is essentieel dat kinderen een basisgevoel van veiligheid kunnen ontwikkelen. Het is daarom van belang dat je als ouder adequaat en liefdevol reageert op het huilen van je kind. Een baby die niet wordt opgepakt, kan nog veel meer gaan huilen en heel gespannen worden, of juist apathisch en lusteloos. Je verwent je kleine baby hier niet mee, je geeft hem juist een basaal gevoel van vertrouwen. Als dit basale gevoel er niet is, worden kinderen angstig en staan ze wantrouwend tegenover de omgeving. Volwassenen zijn immers niet betrouwbaar. Als je als ouder bang bent, kan je kind ook angstig worden. Jij bent heel sterk en slim, als jij ergens bang voor bent, moet het dus wel heel eng zijn! Kinderen worden bang als ze de situatie niet kunnen overzien of begrijpen. Hun denkvermogen is nog niet voldoende ontwikkeld, als ze zien dat een ander bang is, worden zij dat vrij automatisch ook. Het is van belang vragen te beantwoorden en dingen uit te leggen die je kind niet begrijpt. Het is niet erg als je kind ziet dat je bang bent, laat hem zien hoe je ermee omgaat. Blijf je erin hangen of ga je ervoor bidden en leg je het bij God neer?

 

Zelfvertrouwen ontwikkelen

Angst hoort bij het leven, het kan helpen om onszelf te beschermen. Als jij je kind continu zegt dat hij op moet passen, leer je hem dat de wereld absoluut niet veilig is. Op deze manier ben je het ‘gevaar’ al voor en leer je jouw kind niet om met een risicovolle situatie om te gaan. Het is beter om je kind aan te moedigen als hij doet wat goed is. “Wat goed dat je op de stoep loopt!” Leer je kind om zelfstandig beslissingen te nemen, help hem met oefenen en zeg dat hij ook fouten mag maken. Zo leert je kind om op zijn eigen inschattingsvermogen te vertrouwen en kan hij zelfvertrouwen ontwikkelen. Natuurlijk is het ene kind meer een durfal dan het andere kind. Vaak is het gedrag van het kind te herleiden tot de ouders. Als jezelf van je moeder bijna niets mocht, omdat zij bang was dat er iets ergs zou gebeuren neem je dat over. Feitelijk zijn we rentmeester van onze kinderen, geen eigenaar. We zorgen zo goed mogelijk voor ze. Het is moeilijk als je erg perfectionistisch bent en gericht op structuur. Alles moet volgens de regels of die regels nu wel of niet goed zijn voor jouw kind. Structuur en regelmaat zijn goed, soms is het beter om even af te stappen van je regels. Neem ook tijd om te ‘klooien’ en te genieten van je kind. Het is belangrijk om uit te stralen dat je jouw kind vertrouwt, ook al vind je dat lastig. Natuurlijk kan het een keer misgaan en valt je kind van het klimrek, als je net even niet kijkt. Als je kind nooit de gelegenheid krijgt op het klimrek te klimmen of andere ‘gevaarlijke’ dingen te doen, zal hij het nooit leren en altijd een buitenbeentje zijn. Vaders zijn er voor de gevaarlijke dingen. Ze gooien een kind net iets te hoog de lucht in, of nemen net even iets te veel risico in de ogen van moeders. Je kind leert hierdoor om te gaan met onverwachte situaties. Kijk even de andere kant op, laat je man en kind van elkaar genieten.

 

Knuffel

Een knuffeldier is een substituut voor de liefde en geborgenheid van zijn ouders, vooral als hij naar een voor hem onbekende omgeving gaat. Gooi nooit zomaar deze knuffel weg of in de was! Neem de emotionele verbintenis met een knuffel serieus. Tast de eigenwaarde van je kind niet aan door te stellen dat het “niet stoer” is. Het kan echt een gat slaan in iemands vertrouwen als de veiligheid in de vorm van die knuffel wordt weggenomen. Als je kind ouder wordt en zekerder van zichzelf, zal de knuffel vanzelf niet meer nodig zijn.

 

Tips

Als je veel van je kind eist, kan hij onzeker worden. Een kind kan niet alles meteen goed doen. Het kost tijd om te leren lopen, om zindelijk te worden, om dingen te leren eten. Als jij je kind vergelijkt met andere kinderen en zegt dat hij te langzaam is met leren of het niet goed doet, geef je jouw kind geen zelfvertrouwen mee, maar faalangst. Het is belangrijk dat jij je kind bemoedigt en aanmoedigt als hij iets goed heeft gedaan, zonder perfectie te eisen.

Geef zelf het goede voorbeeld. Bid voor de dingen waar je bang voor bent en bid ook met je kind als hij bang is. Het is menselijk om bang te zijn, we hoeven daar niet in te blijven hangen, omdat wij God kennen en Hij altijd voor ons zorgt. Ga zitten, maak een lijstje van de dingen waar je bang voor bent. Breng al die dingen bij God en laat ze daar.

Je kind zal minder angstig zijn als hij weet wat er gaat gebeuren. Maak het niet minder erg dan het is, zorg dat je een kind vertrouwen geeft en geen wantrouwen. Veel kinderen vinden een prik bijvoorbeeld eng en pijnlijk. Een ouder die zegt dat ‘het geen pijn doet’, is onbetrouwbaar. Als kinderen weten dat het pijn doet en dat ze mogen huilen, huilen de meeste kinderen minder. Als je de angst bagatelliseert, voelt je kind zich niet beschermd bij jou.

Let erop dat je kind geen televisie kijkt vlak voor het slapengaan. Ook is het niet verstandig om dan enge verhalen voor te lezen. Wat hij ziet en hoort, beleeft hij intens en hij kan bang worden dat die beer hem echt op zal gaan eten. Een kind heeft tot een jaar of zes geen realiteitstoetsing: fantasie en werkelijkheid lopen nog door elkaar heen. Zorg voor een vaststaand bedritueel, zonder al te veel prikkels, zodat je kind rustig kan slapen.

 

De blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros uit CV-Koers mei 2008

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media