In balans komen - Geloven en groeien

We worden geboren, we groeien op en komen tot volwassenheid. In de Bijbel wordt het geloofsleven vaak vergeleken met deze fasen in een mensenleven. Geloven als een kind, groeien naar geestelijke volwassenheid, enz. Het geloofsleven wordt met veel voor ons herkenbare dingen vergeleken, het gaat altijd over groei en wat nodig is om tot geestelijke groei te komen.

Het geloof dat wij hebben wordt vergeleken met een mosterdzaadje (Matteüs 17:20 en Lucas 17:6)! Wij zijn zo’n mosterdzaadje. Het zaad wordt gezaaid. Het valt in de aarde. God zaait ons uit over de wereld. Wij zijn in de wereld gezaaid om te zijn als een licht in de duisternis, als zout in een flauwe maaltijd. Uiteindelijk worden we een grote boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Ons blad verwelkt niet en alles wat we doen lukt… We staan in vuur en vlam voor God. Een vuur is zeer aanstekelijk! Hoe snel verspreidt vuur zich niet van de ene plek naar de andere plek? Alles wat in de buurt komt wordt aangestoken, niets ontkomt aan de warmte van het vuur. Als ons geloof zo mag zijn… hoe bijzonder en wonderlijk zou dat zijn! We kunnen pas een lichtend licht en een zoutend zout zijn als we tot groei komen!

 

We vallen eerst als zaadjes in de aarde, in het donker… in de stilte…

God heeft het zo gemaakt dat een zaadje tot groei kan komen in de stilte van de aarde. Daar begint elke plant, elke bloem, elke boom… diep in de aarde! Een zaadje dat op de aarde valt heeft het veel moeilijker om te ontkiemen. Het is nodig eerst te ontkiemen in de aarde en te groeien voor we sterk genoeg zijn om de storm en de regen te kunnen weerstaan. De aarde, de stilte is een veilige plek waar we de rust kunnen vinden om tot ontkieming te komen. Om te groeien is het nodig om eerst, net als zo’n zaadje, de stilte op te zoeken. Weg van alle ruis en drukte. Ontspannen, luisteren naar Gods woorden en Hem beter leren kennen. We worden gesterkt, trekken de  ‘wapenrusting’ van God aan en ontwikkelen onze ‘geestelijke spieren’ (Efeziërs 6:10-17). In de stilte kun je groeien en alles leren! God is er! Hij kwam bij Elia op de Horeb (1 Koningen 19) niet in een stormwind, maar… als gefluister in de stilte. God spreekt door allerlei dingen in ons leven. Hij gebruikt muziek, gebeurtenissen, mensen, ontmoetingen en zoveel dingen meer. Als wij ons in de stilte terugtrekken kunnen we daarin Gods stem herkennen en verstaan.

 

Blijven wij in die stilte liggen om te ontkiemen? Of werken we onszelf uit de aarde en rennen we het leven in? Volle agenda’s, verwachtingen van anderen en van onszelf… ze trekken ons uit de aarde naar boven en in een razende storm rennen we voort. Het leven gaat door, het vraagt van ons te gaan, te lopen en niet op te houden. Actie, geld verdienen, hypotheek betalen, boodschappen doen, huishouden doen, kinderen naar club en muziek, activiteiten voor de kerk, o ja… en af en toe even een bliksembezoek aan familie of vrienden als we dat er tussen gepropt krijgen in onze agenda. Haast, stress, burn-out …, al bijna de normaalste zaak. We kijken er al bijna niet meer van op als we horen dat iemand met een depressie of burn-out thuis zit.

 

Die stilte… die rust… die we beginnen te missen, waar we naar gaan verlangen… en die God ons al had gegeven, die stilte hebben we nodig om te ontkiemen! Als we de stilte opzoeken, tot rust komen en de stemmen weer langzaam stil worden in ons hoofd. Als het geraas van de storm ver weg is. Ineens worden we ons bewust wie we zijn, we voelen een diep verlangen in ons opkomen, we ervaren Gods nabijheid en kracht. We ontdekken waarvoor God ons bedoeld heeft.

 

Tips en vragen om over na te denken

Geloof in God. Klein, onbevangen, als een kind (Matteüs 18:3-4). Wie is God voor jou? Welke rol geef jij Hem in jouw leven?

Geloof in jezelf. God heeft jouw gemaakt, jij hebt een doel en je mag er zijn. Hoe kijk jij naar jezelf? Waardeer jij jezelf zoals God jou waardeert?

Geloof in je roeping. God heeft een plan met je leven. Hij geeft je talenten om daarmee aan de slag te gaan. Waarvoor ben jij in de wieg gelegd? Hoe hoor jij Gods stem in jouw leven? Op welke manier ga je op zoek naar wat God voor jou heeft weggelegd?

Groei door de Bijbel te lezen. De Bijbel laat ons ontdekken wie God is en voedt ons geloof, zodat je sterk kan worden om de stormen van het leven te doorstaan. Waar ben jij de afgelopen tijd in gegroeid door het lezen van de Bijbel? Welke les heb jij gekregen?

Groei door stilte. God spreekt, Hij wil een relatie met jou. Gods stem is juist goed te verstaan in de stilte. Wat betekent stilte in jouw leven? Hoe ervaar jij stilte? Op welke manier vind jij rust bij je hemelse Vader?

Groei door opleiding of studie. Om te groeien in je roeping en Gods plan met jouw leven uit te voeren is het soms nodig nieuwe dingen te leren en kan het nuttig zijn om een studie te volgen. Welke studie zou je graag nog willen oppakken, die raakt aan een diep verlangen in jou? Wat zou jij graag nog eens willen doen/willen zijn?

Groei door lezen. Boeken, tijdschriften, artikelen, internet… Er zijn zoveel plekken en mogelijkheden om je te verdiepen in onderwerpen die te maken hebben met jouw weg in het leven. Hoe kun jij tijd maken voor groei en verdieping? Waarin zou jij je willen verdiepen voor God en om tot ontplooiing te komen?

Groei door gebed. Bidden is praten met God, Hem vertellen wat je op je hart hebt. Bidden is ook luisteren naar wat God in jouw hart wil zeggen. Hoe wil jij meer ruimte maken voor gebed om naar God te luisteren?

 

Deze blog is de eerste in een serie van vier blogs geschreven door Elzemarij ’t Hart, zij nam deel aan de TotalBalance coach training.


Belangstelling voor de TotalBalance coach training? Lees verder

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media