In balans komen - Gezond leven en liefhebben

We hebben voedsel nodig om te groeien. Gods woord is ons dagelijks brood! Het gezondste voedsel dat er is! Lees je dagelijks in Gods woord om het tot je te nemen? Of lees je liever de krant, een tijdschrift, een roman … facebook en twitter? Welk voedsel neem jij tot je?

God zegt aan Ezechiël: ‘Luister naar mij, doe je mond wijd open en eet wat ik je geef!’ God geeft hem een boekrol vol klaagliederen en andere zware kost. Hij eet en het is in zijn mond zoet als honing (Ezechiël 2 en 3).

 

Eet wat God geeft!

De boekrol staat niet alleen voor Gods woord. Ezechiël krijgt de opdracht datgene te eten wat God hem in zijn leven geeft aan gebeurtenissen. Elke gebeurtenis in je leven kan jou helpen om te groeien! Je kunt leren van wat je meemaakt. Het is de kunst van het leven en het geloof om samen met God de gebeurtenissen in jouw leven een plekje te geven. Wat kun je ervan leren, vervolgens de gebeurtenis achter je te laten en de les mee te nemen naar de toekomst. Dit is een moeilijke opgave, je kunt het niet alleen! God maakt het voedsel in je mond, als je eet, zoet als honing! Jakobus spreekt er ook over. Hij schrijft: Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken. Degenen die standhielden prijzen we gelukkig (Jakobus 5:10-11). Het is niet zomaar je lijden verdragen van wat je haat. Het is een keuze welke houding je wilt aannemen om de moeilijkheden onder ogen te zien. Wil je op weg gaan en de worsteling aangaan om je lijden in liefde te leren aanvaarden?

 

Delen met anderen

Nadat Ezechiël heeft gegeten wat God aan hem geeft, gaat hij vertellen aan de mensen wat hem is overkomen. Hij vertelt wat hij heeft gegeten. Hij getuigt. Als we iets proeven, weten we vooraf niet of het zal smaken, als het heerlijk blijkt te zijn dan willen we het graag met anderen delen, we schrijven een review of een blog. Of we posten een foto van onszelf op facebook met een uitgebreid verhaal over hoe lekker het eten was. We delen onze ervaring met iedereen. Vertel jij ook over het voedsel dat je van God krijgt? Deel je wat je gelezen hebt in Gods woord of wat God jou heeft verteld tijdens je stille tijd? Getuig je van Gods daden in jouw leven?

 

Liefhebben

Als je deelt, ga je vrucht dragen! Dan ben je een goede rank aan de wijnstok! Je gaat God liefhebben EN je naaste als jezelf … omdat hij is zoals jij! Het grootste gebod, de moeilijkste opdracht: liefhebben. Zelfs je vijand kun je dan gaan liefhebben. Je gaat met andere ogen naar de wereld kijken en naar de mensen om je heen. Je bent een vuur geworden! Aanstekelijk! Als jij in de wijnstok blijft, dan blijft God in jou, alleen dan kun je vrucht dragen en kun je stormen weerstaan! Alle ranken die geen vrucht dragen worden verwijderd van de wijnstok, ze verdorren en worden verbrand. De ranken die vrucht dragen zullen vrucht blijven dragen! Wat je God vraagt in ‘Jezus naam’ zal je gegeven worden! (Johannes 15)

 

Tips en vragen om over na te denken

Bewegen. We weten dat het belangrijk is … Zelf houd ik helemaal niet van sporten, wel van wandelen in het bos… een half uur beweging per dag helpt al een heleboel, wat je ook doet. Hoe bewust beweeg jij? Welke manier van bewegen past bij jou?

Zoek elke dag een moment van overdenken en meditatie. Een stukje lezen uit de Bijbel, dankbaar je dag overdenken en moeilijkheden aan God voorleggen. Het helpt je te genieten en je voelt je gezonder. Hoe kun je elke dag tijd maken voor God?

Heb God lief: je Schepper en Maker. Wat betekent God liefhebben voor jou?

Houd van jezelf zoals je bent! Ga jij voor jezelf door het vuur? Ben jij al gevuld met liefde of ben je aan het uitdelen vanuit een leeg hart? Op welke manier kun jij jezelf liefhebben?

Houd van iedereen om je heen: de mensen die je dierbaar zijn. Op welke manier kun jij iets voor hen betekenen?

Houd van je vijanden. Wat is dat vreselijk moeilijk! Het lijkt onmogelijk! Misschien kan  Corrie ten Boom je inspireren, die de SS’er die haar om vergeving vroeg, heeft vergeven en de hand heeft geschud. Niet op eigen kracht! Nee, dat kon ook zij niet. In haar wandel met God was een groeiproces op gang gekomen vanuit Gods kracht. Wil je het proces van vergeving leren? Hoe zou je kunnen groeien in een proces van vergeving? Het kan zijn dat je worstelt met innerlijke pijn en bitterheid, en dat je hulp nodig hebt, zoek dan een goede (christen) hulpverlener.

 

Deze blog is de derde blog in een serie van vier geschreven door Elzemarij ’t Hart, zij nam deel aan de TotalBalance coach training.

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media