Hoe serieus ga je om met tijden van rust?

We hebben het druk. Geen tijd voor de goede dingen van het leven, er moet gewerkt worden en zoveel zaken vragen onze aandacht. Hoe kunnen we dat allemaal bolwerken? Veel mensen wachten met het nemen van rust tot ze een aantal dagen vakantie kunnen opnemen. Tijd om tot jezelf te komen, familie en vrienden op te zoeken en om te overdenken waar je mee bezig bent in het leven.

Je lichaam heeft behoefte aan herstel van alle drukte, je geest heeft tijd nodig om op te laden en je creativiteit komt pas naar boven als je hoofd tot rust komt, zodat er ruimte is voor nieuwe ideeën en oplossingen. Maak jij tijd om in balans te komen? Hoe kunnen we vaker een time-out in ons dagelijks ritme inpassen?

 

Ritme van avond en morgen

“God zei: Er moet licht komen, en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag” (Genesis 1:3-5). De auteurs Cliff Powell en Graham Barker stellen in het boek “Druk, druk druk” dat God een ritme heeft ingebouwd in de wereld.

Het eerste deel van dit ritme ligt besloten in het feit dat God eerst de avond noemt en dan pas de morgen. Het werd avond en het werd morgen. Wij zouden het veelal andersom zeggen. Wij vinden dat we moeten uitrusten van ons werk, God stelt dat Hij het voorbereidende werk in ons verricht wanneer wij slapen. Hij geeft daarmee ons lichaam en onze geest nieuwe energie vóórdat de nieuwe dag begint. Als God ons voorbereidt, kost het ons veel minder moeite om de inspanningen te leveren die van ons gevraagd worden.

 

Rustdag

Het tweede deel van dit ritme is de sabbat. God rustte op de zevende dag van zijn werk en Hij heeft ons bevolen hetzelfde te doen. Het maakt niet uit op welke dag je deze rustdag neemt (Romeinen 14:5-12), het is echter wel van essentieel belang dat we deze dag afzonderen van de andere dagen om tot rust te komen en om vernieuwd te worden voor de komende week. We hebben dus elke nacht en ook (minstens) één dag in de week nodig om tot rust te komen en om vernieuwd te worden. Kun jij voor jezelf stellen dat je een dag apart hebt gezet van de andere dagen van de week? Is het een dag om uit te rusten, om tijd door te brengen met je gezin, een dag om God te loven en te prijzen voor alles wat Hij je geeft?

 

Bezinning

Wat waren voor jou als kind de meest memorabele feestdagen van het jaar? Mogelijk is het je verjaardag, Kerst, Pasen, enz. Weinigen zullen zeggen de wekelijkse rustdag. Hoe komt dat? Het is toch mooi dat God een aparte dag geeft om Hem te eren en om zelf tot rust te komen? Jezus trok zich terug uit de menigte als Hij rust nodig had. “Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden”(Lucas 5:16). We hebben Gods genezende en opbouwende genade nodig om te kunnen delen.

 

Zuurstof

Als jij geen (letterlijke) zuurstof meer hebt, kun je er toch ook niet voor een ander zijn. Zorg ervoor dat je jezelf oplaadt, zorg ervoor dat je niet wacht met rust nemen totdat je die o zo nodige vakantiedagen eindelijk hebt. God heeft geregeld dat je elke week in elk geval één vakantiedag hebt. Geniet daar dan ook van. Laat die was zitten en check je telefoon en e-mail niet. Ik zeg niet dat je niets mag doen op de rustdag. Vier deze dag samen met God en je naasten, en vooral met jezelf. Neem tijd om tot rust te komen, zodat je niet hoeft te wachten tot een vakantie…

 

Tips en vragen

• Hoeveel tijd besteed je aan je relatie met God? Maak je tijd om met God in gesprek te gaan? Hoe kun je God het voorbereidende werk laten doen? Of heb je Hem enkel nodig om je weer op te lappen?

• Stel grenzen aan de tijd die je geeft aan anderen. Je kunt niet altijd klaarstaan voor anderen, zeker niet als het ten koste gaat van jou of je gezin. Het kan nodig zijn om te delegeren, zodat jij niet alles zelf hoeft te doen. Aan wie kun je dingen delegeren? Is het écht nodig dat je alles zelf doet?

• Hoe kun je voor jezelf een vast ritme instellen dat past bij je gezinsleven, bij je werkzaamheden en je diverse activiteiten?

• Welke invulling wil jij geven aan je rustdag?

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers december 2008

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media