Mijn ouders worden ouder

Het is niet altijd leuk als je vader en moeder ouder en afhankelijker worden. Bij het ouder worden gaan ze langzamer lopen, hebben ze minder energie, is het nodig om steeds vaker dingen te regelen omdat het anders niet goed gaat. Allerlei andere beperkingen kunnen erbij komen als gevolg van ouderdom en/of ziekte. Ze worden minder flexibel en ze vragen meer van jouw aandacht. Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je hen blijven waarderen?

Je wil graag met liefde en respect met je ouders omgaan, soms kan dit best moeilijk zijn, als ze geconfronteerd worden met beperkingen en aftakeling waar je geen raad mee weet, of als er in het verleden dingen gebeurd zijn die je gekwetst hebben of als de relatie stroef is met één van beiden.

 

Hoe de omstandigheden ook zijn, de vraag dringt zich aan je op: hoe kan ik het beste “Eer je vader en je moeder” (Deuteronomium 5:16) in praktijk brengen?

 

Wat je niet hebt geleerd, kun je niet doorgeven

We groeien op in een tijd waar het recht van de sterkste en het recht van het “ik” geldt. Respect geven aan iemand is aangeleerd gedrag. Als ouder heb je de mogelijkheid om je kinderen te leren om op gepaste wijze met ouderen om te gaan. Welk voorbeeld geef je hen als ouder? Heb jij respect voor je kinderen? Laat je hen zien dat je eerbied hebt voor jouw ouders, zodat jouw kinderen leren respect voor jou te hebben? Hoe praat jij over je ouders en hoe ga je met ze om, welk voorbeeld geef je hierin mee aan je kinderen?

 

Prachtige kroon

Er lijkt een soort tendens te bestaan waarin je als oudere dom gevonden wordt. Je bent niet snel genoeg en hebt niet voldoende verstand van de allernieuwste technische snufjes. Is dat waar het om gaat in het leven? Ouderen kunnen ons leren rust te nemen en tijd te maken om lief te hebben. God zegt: “De ouderdom is een prachtige kroon, je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid” (Spreuken 16:31). Juist oudere mensen kunnen veel wijsheid in pacht hebben, omdat ze veel meer hebben meegemaakt. Dat wil zeggen: mits zij een rechtvaardig leven geleid hebben, waarin er ruimte was voor wijsheid. Het bekende spreekwoord “Wijsheid komt met de jaren”, die wijsheid komt alleen tot zijn recht wanneer je naar hen luistert. God zegt dat de ouderdom een prachtige kroon is. Wij kennen de uitdrukking ‘iemand een kroon opzetten’, wat betekent dat je iemand de hoogste eer bewijst. De uitdrukking ‘de kroon op het werk zetten’ houdt in dat jij je werk op een heel mooie manier afsluit. Je eert God, wanneer jij je ouders die kroon opzet en hun daarmee eer bewijst. Het is een bewuste keuze om je ouders te eren, het komt niet vanzelf. Spreek liefdevol met hen. Neem de tijd om hen dingen uit te leggen. Waardeer hen zoals zij het fijn vinden, door af en toe een cadeautje mee te nemen of iets anders voor hen te doen. Vraag hun advies over bepaalde zaken, zodat hun wijsheid ertoe doet, en waardeer hen om die reden.

 

Omgaan met gebreken

Ouder worden komt vaak met gebreken. Je weet van tevoren niet hoe iemand oud wordt. Enerzijds zijn er mensen die heel actief en helder zijn en die nog heel lang alles zelf kunnen doen. Anderzijds zijn er mensen die te maken krijgen met allerlei heftige kwalen, waardoor ze veel verzorging nodig hebben, omdat ze bijna niets meer zelf kunnen doen. In je kindertijd was je totaal afhankelijk van hen, daarna ben jij je gaan losmaken om je eigen weg te gaan. Dan komt er een moment waarop de rollen zich omdraaien, en je een zorgtaak voor je ouders hebt. Het is een manier om hen te bedanken, en lief te hebben. Het is goed en liefdevol om je ouders te helpen, doe het echter niet als ze het zelf nog kunnen. Gun hen om zoveel mogelijk zelf te doen. Op een gegeven moment kan er een tijd komen dat het helemaal niet meer lukt, dan is het goed om te bekijken hoe je dan verder gaat en daarbij ook rekening te houden met jouw grenzen en zo nodig hulp in te schakelen.

 

Tips

Neem je eigen gevoelens serieus. Het is moeilijk om je ouders ouder te zien worden. Het is pijnlijk en confronterend op een gegeven moment zelf de ouderrol op je te nemen. Je mag daar boos, gefrustreerd en verdrietig over zijn. Als je mantelzorger voor je ouders bent, het lijkt zo vanzelfsprekend, in de praktijk is het vaak een zware opgave, daarnaast heb je ook nog je eigen drukke leven… Bekijk goed wat je aan kunt en wat niet, houd rekening met je grenzen! Je kunt niet alles doen! Schakel op tijd extra hulp in. Het is emotioneel ook intensief, zorg goed voor jezelf, daarmee bewijs je ook je ouders een dienst, als jij er onderdoor gaat heeft niemand daar baat bij!

Benadruk de mooie en plezierige dingen, zodat je hen waardeert zoals ze nu zijn. Op die manier maak jij je minder druk over alles wat er wel was, maar niet meer is en kun je meer genieten van alle dingen die er nog wel zijn. Zeg dat je van hen houdt en zeg het vaak!

Spreek positief met en over je ouders. Als je jezelf die mooie dingen hoort zeggen, beklijft het in je hart en zul je hen makkelijker liefhebben en geduld voor hen hebben.

Zijn er in het verleden pijnlijke en verdrietige dingen gebeurd tussen jou en je ouders, die je met elkaar niet kunt oplossen, blijf daar dan niet mee rondlopen tot ze hoogbejaard zijn. Zoek hulp voor jezelf om het hanteerbaar te maken en er een weg in te vinden.

 

Deze blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers juli-augustus 2010


De Bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media