Leven met aandacht

Echte aandacht mogen ontvangen is een groot cadeau. Alleen beseffen heel veel mensen dat niet. De meeste mensen hebben de neiging om twee dingen tegelijk te doen, waardoor ze er maar half zijn en dus ook niet echt reageren op wat er om hen heen gebeurt. Kinderen zijn goede klokkenluiders als het gaat om aandacht. Zij hebben het meteen door als je niet echt naar hun tekening kijkt, terwijl je zegt dat die heel mooi is.

Ben je oprecht geïnteresseerd in een ander, waardoor een relatie niet verwatert maar juist kan opbloeien? Hoe heerlijk is het als een ander aandacht voor jou heeft, met je meedenkt en/of bidt? Hoe ga jezelf om met mensen? Laat jij jezelf tijdens een ontmoeting met een ander gemakkelijk afleiden door je telefoon, een berichtje of iets anders?


Luisteren

Als je aandachtig gaat leven, word je vanzelf stiller. Je kunt immers niet tegelijkertijd praten en luisteren. Leer jezelf aan om echt te luisteren en je zult prachtige schatten ontdekken bij de mensen die je kent of ontmoet. Pas als je goed luistert, hoor je de echte verhalen en leer je hoe interessant al die mensen eigenlijk zijn. Echt luisteren betekent ook dat je stil bent in je hoofd en dat je geen andere gedachten hebt terwijl iemand je iets vertelt. Let er eens op hoeveel je in je hoofd tegen jezelf praat, terwijl je probeert te luisteren naar iemand anders.


Leven in het nú

Leven met echte aandacht betekent dat je bewust in het nú leeft. Je bent hier op dit moment met de volle aanwezigheid van je zintuigen. Als je leert om met aandacht te leven, zul je merken dat je rustiger wordt, maar ook veel intenser leeft en bewuster herinneringen maakt. Als je dan knuffelt met je kind, ruik je zijn geur, voel je zijn lichaampje tegen je aangedrukt en zie je hem genieten van de aanraking. Het verwarmt zijn hart, maar ook het jouwe, dat geeft een prachtige verbinding met elkaar. Als je een kunstwerk maakt, dan geniet je van de momenten waarop je daarmee bezig bent en kan de wereld om je heen in elkaar storten, je zult er niets van merken, omdat je op dát moment vol liefde aan de slag bent. Dit soort momenten zijn verrukkelijk!


Verhoog de kwaliteit van je leven

Leven met aandacht verrijkt je leven en geeft je energie. Je zult je beter voelen, omdat je de intensiteit van alle verschillende zintuigen tot je neemt, je emoties en je gevoelens laat je beter tot je doordringen. Oók de negatieve gevoelens zul je sterker voelen, daar is niets mis mee! Je kunt emoties niet wegstoppen, ze zullen blijven terugkomen totdat je er echte aandacht aan geeft. Laat de boosheid en het verdriet staan, dan kan er ook weer ruimte komen voor vreugde en vrede in je hart. Wat je aandacht schenkt zal groeien. Zo werkt het met plantjes, met vriendschappen, met het ontwikkelen van je talenten.


Om verder over na te denken en tips

• Waaraan of aan wie wil jij aandacht geven? Welke keuzes ga je hierin maken?

• Maak je hoofd leeg, schrijf de dingen op die je nog moet doen of onthouden, zodat je vrij bent om aandacht te geven.

• Als je in gesprek bent met iemand, ga dan niet nadenken over wat jij allemaal beleefd hebt, zodat je het gesprek kunt overnemen. Wees open om te luisteren en moedig de ander aan om verder te vertellen.

• Mediteer over Filippenzen 4:8 “Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.”


Naar Dag 97, blz. 334-336 uit het boek “Rust” geschreven door Carianne Ros.


De Bijbeltekst in dit blog is ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media