Vier het leven!

Feest geeft vreugde! Het is mogelijk om van je leven iets moois te maken ook als je omstandigheden moeilijk en verdrietig zijn. Zelfs in sloppenwijken in arme gebieden kun je mensen nog zien feestvieren – wat bijzonder is dat! Het leven is nooit alleen maar zwart.

Het is nodig om in het leven zowel ruimte te maken voor verdriet als ruimte voor vreugde. Het leven is te kort om voortdurend te racen.

Geef meer kleur aan je leven. Maak iets moois van jouw leven.

Hang zelf de slingers op. Hoe kun je dit doen?

 

Aandacht

Het leven kun je vieren door aandacht te hebben voor schoonheid, jezelf en mensen. Je kunt met een opscheplepel een portie spaghetti met ondefinieerbare saus op je bord knikkeren. Je kunt er echter ook voor kiezen een kunstwerk te maken van je eten. Zoveel extra tijd kost het niet, het geeft je veel meer zin om te genieten van het eten dat voor je staat. Kaarsjes aan terwijl je eet of mooie bloemen in huis halen verhogen de vreugde. Feestvieren kan altijd en het is aanstekelijk. Feestvieren is liefhebben, heel bewust stilstaan bij de mooie dingen van het leven, aandacht hebben voor wie je bent en wie je mag zijn, dat je kostbaar bent, en aandacht voor de mensen om je heen wie zij zijn en wat zij voor jou betekenen en hoe bijzonder ze voor jou zijn. Tevens ook aandacht voor God wie Hij is en wat je van Hem, je Schepper en je Vader, hebt ontvangen.

 

Zingen

Als David zingt: “Halleluja! Loof de Heer, mijn ziel. De Heer wil ik loven, zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta” (Psalm 146:1-2), dan spettert zijn enthousiasme ervan af! Aanbidding is een feest maken voor God, Hem danken voor alle zegeningen, Hem prijzen om wie Hij is: groot, machtig, trouw, liefdevol, rechtvaardig. Komt er een lied in je op? Zing het voor de eeuwige God en aanbid Hem. Maak vaker tijd om te zingen. Laat je ziel zich vullen met de vreugde die de heilige Geest je wil geven. Je richten op Gods liefde voor jou is zo bevrijdend. Je hebt jezelf lief als jij je ziel op Hem richt!

 

Feestvieren

God houdt ervan als wij feestvieren. In de Bijbel zien we dat Hij veel feestjes heeft gegeven aan de Joden, niet enkel een paar uurtjes, vaak dagenlang of een week, bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest en het Pesach-feest. Met het vieren van Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren gedenken wij de grote en liefdevolle dingen die God voor ons gedaan heeft. Feest geeft kleur in je leven. Je eert God door dingen te doen waar je blij van wordt. God geniet ervan om jou te zien genieten. Misschien heb je nooit geleerd om feest te vieren. Leer het jezelf aan! De één kan het gemakkelijker dan de ander, de één is positiever ingesteld dan de ander. God is een God die hoop geeft en hoop geeft licht in je leven.

 

Om over na te denken en tips

• Wat is jou manier van feestvieren? Waar hou jij van?

• Noteer in een aantekeningenboekje of in een documentje de zegeningen die God je geeft. Als je elke dat iets noteert, zul je merken dat je leven meer kleur krijgt en ook minder zwaar is.

• Neem tijd om te genieten van de herfstkleuren. Even een wandeling maken in het bos of langs het strand, alleen of samen met iemand of met je gezin. Waarvoor neem jij tijd om van te genieten of om even stil te staan? Hoe kun je op dit moment aan deze dag een feestelijk tintje te geven?

• Wat is jouw lievelingslied? Maak tijd om het te zingen het kan bijvoorbeeld tijdens het strijken, of op de fiets, in de auto of op een ander moment…

 

Naar Dag 68, blz. 235-237 uit het boek ‘Rust’ (Carianne Ros).

 

De Bijbeltekst in dit blog is ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Commentaren: 0 (Discussie gesloten)
    Er zijn nog geen commentaren.

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media