Kwetsbaarheid

Wie kent er in zijn leven geen momenten van kwetsbaarheid? Momenten die verschillende emoties bij ons naar boven halen, zoals liefde en zorgzaamheid, maar ook schaamte of angst. Weet je nog hoe kwetsbaar jij je voelde toen jij je eerste spreekbeurt mocht houden op school? Kwetsbaar toen je iets vertelde aan een collega, die het vervolgens lachend aan iemand anders doorvertelde…


We hebben allemaal kwetsbare momenten meegemaakt, die ons hebben gevormd tot wie we nu zijn. Wat gebeurt er als je gekwetst wordt? Is het mogelijk om je kwetsbaar op te stellen zonder dat je gekwetst wordt? Hoe gaat God met kwetsbaarheid om?

Als jij je kwetsbaar opstelt, dan betekent het dat je geen verdediging hebt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een ander je kan verwonden of kwetsen. Een kwetsbare plek is die plek waarin iemand zwak is.

 

Kwetsbaarheid en God

God koos ervoor om zijn liefde te delen met de mensen, door hen te scheppen naar zijn evenbeeld. Ze mogen lijken op Hem, de almachtige en vooral liefdevolle God – alsof God aan ieder mens een stukje van zijn eigen hart meegeeft. Dit maakt juist kwetsbaar, want als je een stukje van je hart aan een ander geeft, dan kan de ander daarmee doen wat hij of zij wil. Natuurlijk wil je graag de liefde die je geeft weer terug ontvangen,maar de keuze ligt bij de ander, daar heb jij geen invloed op. God gaf de mens een keus: “Ik geef jou mijn liefde, wil jij daar antwoord op geven?” ”Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.”(Openbaring 3:20). Doe jij de deur voor God open?

 

Kwetsbaarheid en jij

Het grootste gebod dat Jezus gaf, wordt vaak in de christelijke wereld als volgt vertaald: “Heb God lief boven alles en heb uw naaste lief”. De helft van de tekst wordt vergeten, namelijk “Heb uw naaste lief als uzelf”. Er wordt dan gezegd dat het egoïstisch is om met jezelf bezig te zijn. Als jij echter geen zuurstof hebt, geen energie, en geen liefde, hoe kun je dan liefde uitdelen aan anderen? God wil graag dat jij gevuld bent met liefde en bevestiging, zodat je niet een ander hoeft leeg te zuigen, maar zodat je kunt delen van de liefde die Hij jou heeft gegeven. Je kunt een ander niet werkelijk liefhebben als je jezelf niet liefhebt. Als je jezelf niet liefhebt, heb je de neiging om de ander te claimen, om de leegte in je hart te vullen. God plaatst de ander op hetzelfde niveau als jijzelf bent. Dit is de reden dat het zo belangrijk is om eerst aan jezelf en je eigen zelfbeeld te werken.

 

Kwetsbaarheid en je naasten

Heb je naaste lief. Een prachtig iets! Als jij je naaste werkelijk liefhebt, dan zal de wereld er in jouw omgeving een stuk mooier uitzien. Anderen kunnen je bemoedigen en oprichten, maar ook de grond in boren. Als kind vind je jezelf leuk, in het begin draait de wereld alleen om jou. Totdat er iemand is die iets lelijks zegt of onaardig doet, waardoor er een barst komt in je zelfvertrouwen. Kennelijk vindt toch niet iedereen je leuk…. Als je daarna weer liefde ontvangt, zal de barst helen en blaak je nog steeds van zelfvertrouwen. Die barst kan echter ook een complete scheur worden. Je voelt je waardeloos, niet gewenst en niet geliefd. Als je onvoldoende bevestiging ontvangt, is jouw kwetsbare zelfvertrouwen gebroken. Er zijn vaak twee reacties: vluchten of vechten. Ofwel vlucht je door je terug te trekken in jezelf. Je maakt jezelf min of meer onzichtbaar, gaat niet al te veel (diepe) relaties aan. Ofwel je gaat vechten: je wordt hard, koel en afstandelijk, of je gebruikt heel veel (nep)humor, waardoor mensen niet te dicht bij de echte jij kunnen komen. In elk geval besluit je: Ik laat mij nooit meer kwetsen. Ik doe de deur van mijn hart dicht en niemand komt er meer in.

 

Vaak vormen mensen een muur om hun hart, waardoor ze de pijn van de afwijzing niet meer voelen, maar ook de vreugde van liefde niet. Een muur is niet goed, desalniettemin is het wel nodig om grenzen te stellen, omdat anders iedereen over je heen kan walsen. Zie jouw grens als een hek waar een deur in zit. Jij bepaalt wie er in komt en wie er buiten blijft. Je hoeft je niet altijd ten opzichte van iedereen kwetsbaar op te stellen. Het heeft geen zin om te gaan vertellen hoe het echt met je gaat of wat je echt ergens van vindt, als mensen niet geïnteresseerd zijn in jouw verhaal. Zoek balans en zoek de juiste mensen met wie jij je verhaal kunt delen. Niet iedereen zal het begrijpen als jij je kwetsbaar opstelt. Vooral de mensen niet die zelf hebben besloten dat ze nooit meer kwetsbaar zullen zijn. Laat je daardoor niet weerhouden om kwetsbaarheid te laten zien. Het is juist mooi als mensen kwetsbaar durven zijn. Het vergt moed! Mensen die kwetsbaar durven zijn, zijn niet zwak, maar juist sterk!

 

Laat jezelf niet kwetsen!

Niet iedereen hoeft je aardig te vinden.

 

Om verder over na te denken

1. Wat betekent ‘je kwetsbaar opstellen’ voor jou?

2. Welke lading heeft de term ‘kwetsbaarheid’ voor jou? Positief, negatief of neutraal? Hoe komt dat?

3. Welke behoeften heb jij? Wil je gezien worden? Wil je veiligheid ervaren? Wil je winnen? Wil je geaccepteerd worden? Wil je controle hebben? Heb je harmonie nodig? Structuur? Financiële zekerheid? Vul zelf verder in… Op welke manier kan er aan jouw behoeften voldaan worden? Welke rol zou God hierin kunnen spelen?

4. In hoeverre stel jij grenzen? Hoe kun je grenzen aanbrengen en wat heb je daarvoor nodig? Welke grenzen hebben de mensen om je heen?

 

 

Naar “Kiezen voor kwetsbaarheid”, werkboekje bij een workshop van Carianne Ros,  Eva-dagen 2013 (Evangelische Omroep)

 

De Bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media