Kiezen voor kwetsbaarheid

Durf jij je kwetsbaar op te stellen? Een kwetsbare plek is die plek waarin iemand zwak is. God wil onze zwakheid in liefde omzetten. Hij laat je niet vallen, maar richt je juist op. Hij geniet ervan als we ons kwetsbaar opstellen, omdat juist dan zijn liefde ten volle gaat stromen. Niet voor niets koos Hij ervoor om Jezus als baby geboren te laten worden – naakt en kwetsbaar.

Ultiem zwak, maar daardoor is het evangelie juist het krachtigste verhaal ter wereld geworden. Je mag zwak zijn en God houdt nog steeds van jou!


“Het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven.”(Jesaja 42:3)


Hoe liefdevol ben jij?

God wil ons zijn perfecte liefde geven. Ik denk weleens: als we maar een klein beetje van die liefde hadden, dan zou de wereld er al zo anders uitzien. De werkelijke liefde zoals God die bedacht heeft, is zo radicaal anders dan de angst die de duivel je wil geven als je voor hem kiest en niet voor God. “De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.”

(1 Korintiërs 13:4-7)


Vijf stappen om te kiezen voor kwetsbaarheid

1. Zoek eerst het koninkrijk van God

God zegt dat jij je geen zorgen hoeft te maken. Dus je hoeft je er ook geen zorgen over te maken dat je gekwetst zult worden als jij je kwetsbaar opstelt. Ja, het is zeer belangrijk je eigen grenzen te houden, een grens is echter geen dikke muur. Het is eerder als een hek met een deur erin. Kwetsbaar zijn betekent dat je liefde kunt ontvangen en doorgeven. Zoek God met hart en ziel. Jij mag zwak zijn en Hij zal sterk zijn voor jou, als je Hem zoekt. “Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met hart en ziel zoeken.” (Jeremia 29:12-13)

2. Leef vanuit overgave aan God

God is het ultieme voorbeeld van ‘kracht in kwetsbaarheid’. Je hoeft je niet sterk op te stellen, je mag gewoon zijn wie je bent. God houdt van jou en Hij wil je dolgraag zijn liefde voor jou laten zien. Wat Hij daarvoor nodig heeft, is dat jij leert leven vanuit overgave aan Hem. Mag Hij jouw leven leiden? Leg elke dag je zorgen en de dingen die je bezighouden aan Hem voor. “Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen omdat U redding brengt, ik zal zingen voor de Heer, Hij heeft mij geholpen.” (Psalm13:6)

3. Laat alle stickers los en plak zelf ook geen stickers

Het maakt niet uit wat anderen van je vinden, het gaat erom dat je bij God de bevestiging en geborgenheid haalt die je nodig hebt. Dit geeft je zelfvertrouwen, dat je geliefd bent en kostbaar, en dat God ook van alle andere mensen om je heen houdt. Stop met oordelen over anderen en over jezelf. Doe liefdevol. Denk liefdevol, Spreek liefdevol. Oftewel: wees liefdevol, dag in dag uit. “Jij bent mijn geliefde zoon (dochter), in jou vind ik vreugde” (Marcus 1:11)

4. Wees niet bang

Laat je angst om kwetsbaar te zijn los. God is bij jou. Juist in kwetsbaarheid kun je werkelijke liefde ontvangen en doorgeven. God vindt het heerlijk als we dat doen, want dan zijn we lichtjes voor zijn koninkrijk. In de liefde schuilt geen angst (1 Johannes 4:8). God wil je totaal vullen met zijn liefde, waardoor je de angst mag loslaten. God kent jou en Hij zal je moed geven als je het nodig hebt. “Heer, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta, U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd (…) U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij.” (Psalm 139:1-2,4)

5. Sta weer op

Soms kan het zijn dat je inderdaad gekwetst wordt. Ga naar God, huil erover, wees er boos om. Neem je gevoelens serieus en sta daarna weer op. Als je in gekwetstheid blijft hangen, kun je gemakkelijker verbitterd raken, waardoor je geen liefde meer kunt ontvangen of uitdelen. Laat het los en geef het aan God over, zodat Hij je hart opnieuw kan vullen met zijn vreugde en zijn vrede. God garandeert niet dat je nooit (meer) gekwetst zult worden, wel vraagt Hij van jou om je hart open te stellen voor de liefde. “Als u boos bent, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans (…) Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.” (Efeziërs 4:26-27,32)


Onvoorwaardelijk

God heeft zich van zijn meest kwetsbare kant laten zien toen Hij ervoor koos zijn Zoon te laten sterven voor onze zonden, zodat wij door zijn opstanding heen, met Hem overwinnaars zullen zijn, als wij ons kwetsbaar genoeg opstellen om Jezus te aanvaarden als onze Redder. Door zijn ultieme liefdesdaad, kunnen wij elkaar in kwetsbaarheid liefhebben, zonder angst, maar met volle overtuiging.


Om over na te denken

1. In welke gebieden van je leven zou je liefdevoller willen zijn? In welke situatie of welke relatie zou je graag (meer) liefde ontvangen van God?

2. Liefde is een vrucht van de Geest. Bid jij om liefde in jouw hart? Kies elke dag een aspect van de liefde uit 1 Korintiërs 13:4-7 en bid ervoor dat dit aspect zichtbaar mag worden in jouw leven.

3. Hoe wil je aan de slag gaan met de vijf stappen om te kiezen voor kwetsbaarheid?Naar “Kiezen voor kwetsbaarheid”, werkboekje bij een workshop van Carianne Ros, Eva-dagen 2013 (Evangelische Omroep)


De Bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de NBV, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media