De kracht van verleiding

De hele wereld is vol met verleidingen. We laten ons verleiden tot van alles: te lang naar bepaalde programma’s kijken, te veel kopen op internet, kwaadspreken over een ander, te veel eten/drinken, seksualiteit op een verkeerde manier beleven, hoogmoed, betweterigheid...

Hoe komt het toch dat we daar zo’n last van hebben?

En nog liever: hoe komen we er weer vanaf? Is het mogelijk om niet langer te bezwijken voor verleidingen en je alleen te richten op datgene wat goed voor je is? En zo ja, hoe bereik je dat dan?

 

Iedereen komt in de verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.

Jakobus 1:14

 

Wat is verleiding eigenlijk?

Verleiding heeft te maken met aantrekkingskracht, met een verzoeking, een verlokking, een bekoring, een valstrik of een misleiding. Een slechte verleiding is in feite alles wat je afhoudt van de wil van God. Verleiding zouden we dus ook kunnen zien als afleiding. Soms lijkt die afleiding helemaal niet erg te zijn. Want wie heeft er last van dat jij urenlang naar de televisie staart? Jij bent de enige die daar last van heeft, omdat je de tijd verkwist aan nutteloze dingen. Prima om er een keer voor te kiezen en daarvan te genieten, maar als je daar dag in dag uit mee bezig bent, kom jij nooit tot het doel wat God voor jou voor ogen heeft. En dat is nu juist de bedoeling van de duivel: jou afhouden van je doel om te kunnen schitteren en stralen in het koninkrijk van je hemelse Vader. De duivel wil niet dat jij geestelijk groeit en sterker wordt, hij wil dat jij je slap en ellendig voelt. Want die gevoelens zullen je verlammen, waardoor je niet in staat bent grootse dingen te doen…

 

De sluwe verleiding

Alle verleiding begon in Genesis 3. Toen God de mens geschapen had, keek Hij ernaar en zag Hij dat het zeer goed was. De twee mensen waren perfect geschapen, precies zoals het moest zijn, naar het evenbeeld van God zelf. Het hele paradijs was voor hen geschapen, zodat zij daar samen met God van konden genieten. Adam en Eva mochten in harmonie wandelen met God. Ze hoefden niet hard te werken voor hun brood, ze mochten de tuin bewerken, een beetje herschikken, mooi maken. En ze zouden in totale vrede leven met God, met zichzelf en met elkaar. Maar aan die vrede kwam een einde, doordat Adam en Eva toegaven aan de verleiding om niet langer God te gehoorzamen, maar hun eigen wil. Zelf hadden ze het nog niet bedacht om te zondigen, daar hadden ze iemand van buitenaf voor nodig: de verleider.

Om over na te denken en mee aan de slag te gaan

1. Wat is jouw grootste verleiding? Doe de test en ga daarmee aan de slag!

Verleidingstest.pdf
Adobe Acrobat document 7.3 KB

2. Wie of wat is een afgod in jouw leven? Waaraan ben je verslaafd?

3. In hoeverre hebben anderen last van jouw verleidingen? Heb je last van schaamtegevoelens ten opzichte van wie en waarover?

4. Mag God de verleidingen in jouw leven opruimen? Wat is Gods liefdevolle antwoord voor jou?

 

Dit is de eerste blog in een serie over verleidingen in ons leven. In de laatste blog van deze serie komen vijf stappen aan de orde om verleiding te weerstaan.

 

Naar "De kracht van verleiding", werkboekje bij een workshop van Carianne Ros, Eva-dagen 2011 (Evangelische Omroep)

 

De Bijbelteksten in de ze blog zijn ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media