De verleiding van geld

Geld hebben we nodig om te voorzien in ons levensonderhoud. Daarnaast kunnen we met geld allerlei dingen kopen die we graag willen hebben. Goede dingen, maar ook nutteloze en slechte dingen. Hoe ga jij om met geld?

Geld geeft je macht in deze wereld en dat is wat we allemaal ten diepste willen. Geld kan een valkuil zijn, het is een schijnzekerheid waarvan we in de ban kunnen raken. Maak jij je zorgen over geld? Hoe afhankelijk ben je van geld?

 

Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

Matteüs 6:33, 34

  

Kwetsbaarheid

De meesten van ons zijn kwetsbaar ten opzichte van geld. Heel snel is het iets waar we ons zorgen over maken. Het kan ons leven beheersen op een negatieve manier. De manier waarop we met geld omgaan, verraad nogal eens een bepaalde angst. Wat wil je bereiken met het shoppen als je eigenlijk het geld niet hebt? Welk gat in jouw hart moet er gevuld worden? Zorg ervoor dat je emotioneel gevuld bent, voordat je gaat winkelen. Vraag de heilige Geest elke dag om geborgenheid en bevestiging in je hart, zodat je weet en voelt dat je geliefd bent. Vraag mensen om je heen om geregeld iets te laten merken van hun liefde voor jou. Dit kan door lieve woorden, een mailtje, een cadeautje of iets anders waardoor je liefde kunt ontvangen. Als jij je geliefd voelt, zul je minder afhankelijk zijn van geld.

 

Gelddieet

Geld uitgeven is een gewoonte die gemakkelijk een verslaving kan worden. Als je merkt dat je vastzit aan geld, of als je te veel geld uitgeeft, ga dan eens een maand of drie op gelddieet. Dit betekent dat je alleen het hoogstnoodzakelijke mag kopen en niets extra's. Bepaal van tevoren een budget en daar doe je het mee. Dit zal je creativiteit stimuleren wat cadeautjes betreft voor anderen, nieuwe kleding, enz. Heb je echt nodig wat je denkt nodig te hebben? Ga eens kijken wat je zelf kunt maken, wat je kunt ruilen, e.d. Laat de televisie met al haar reclames uit, plak een NEE/NEE sticker op je brievenbus, zodat je geen dingen ziet die je eigenlijk niet wilt, mijd de stad en de webshops op internet, zodat je ook niet in de verleiding komt die dingen te kopen. En doe vooral geen boodschappen als je een lege maag hebt!

 

Vertrouwen op God

Overgave is een essentieel woord als jij je zorgen maakt over geld. Vertrouw erop dat God voor jou zorgt. Misschien zijn er dingen die zijn zorg in de weg zitten, bijvoorbeeld je hebberigheid of je trots. Ga dan aan de slag met die knelpunten samen met God, om vervolgens uit zijn hand te ontvangen wat je werkelijk nodig hebt. Natuurlijk is het ook belangrijk om verantwoordelijk met je geld om te gaan. Ga eens na wat je overtuigingen zijn i.v.m. geld. God wil ook onze vrijgevigheid zegenen als we delen met anderen in het geven van onze tienden en meer.

 

Vragen om over na te denken

1. In hoeverre maak jij je zorgen over geld?

2. Geef jij God je tienden? Hoe voelt dat?

3. Hoe zou jij verantwoordelijker kunnen omgaan met je geld?

4. Heb je emotionele behoeften die je probeert op te lossen met bezit? Zo ja, hoe zou je daar anders mee kunnen omgaan?

5. Welke knelpunten zitten jou in de weg om je over te geven aan God?

 

 

Dit is de vijfde blog in een serie over verleidingen in ons leven.

In de laatste blog van deze serie komen vijf stappen aan de orde om verleiding te weerstaan.

 

Deze blog is een bewerking van een onderdeel van "De kracht van verleiding", werkboekje bij een workshop van Carianne Ros, Eva-dagen 2011 (Evangelische Omroep)

 

De Bijbeltekst in deze blog is ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media