Vijf stappen om verleiding te weerstaan

Verleidingen, dagelijks worden we ermee geconfronteerd! Is het mogelijk om te leren niet langer te bezwijken voor verleidingen en je te richten op datgene wat goed voor jou is? Wat kun je doen? 

Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die Hem liefheeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: 'Die verleiding komt van God.' Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals Hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde; en is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Jacobus 1:12-15

1. Wees eerlijk over je verleidingen

Alleen als jij totaal eerlijk bent ten opzichte van jezelf, kun je er iets aan doen om van het telkens toegeven aan verleidingen af te komen. Wat zijn jouw zwakke punten? Iedereen heeft er minstens één. Roddel? Porno? Chocola? Mannen? Hebzucht? Trots? Liegen? De ene zwakte is niet kleiner in Gods ogen dan de andere zwakte. Wees er eerlijk over en schrijf het ook op. Vraag God je inzicht te geven in jouw verleidingen, zodat ook de onzichtbare zwakten bekend worden.

 

2. Bid tot God dat Hij je zal beschermen tegen het kwaad

Alleen Jezus heeft de beproevingen van de duivel doorstaan. Lees Lucas 4:1-13 er op na. In vers 13 staat: "Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan." Er staat niet dat hij Hem daarna met rust liet, hij ging alleen een tijd bij Hem vandaan. Het is dan ook belangrijk om op je hoede te blijven voor je eigen zwakten. Jezus is de enige mens die nooit zondigde, daarom kunnen we onze bescherming tegen de verleidingen alleen bij Hem zoeken. Blijf dicht bij Hem, bid elke dag om bescherming. Voed je ziel en je gedachten met woorden uit de Bijbel en God zal je beschermen tegen het kwaad.

 

3. Ga de verleidingen uit de weg

Bind het spek niet op de kat. Als jij jezelf continu blootstelt aan de verleiding waar jij een zwakte voor hebt, dan maak jij het jezelf wel erg gemakkelijk om te zondigen. Als een bepaalde vriendin regelmatig roddelt en jij doet het daardoor ook, spreek haar daar dan op aan, of spreek minder vaak met haar af. Als jij een zwakte hebt om veel te eten, zorg dan dat het eten niet in de koelkast staat of dat iemand anders boodschappen voor je doet, zodat je niet te veel koopt. Denk nooit: ik voel me sterk genoeg. Ik kan er wel tegen. Dat ene sigaretje kan je net weer over de drempel helpen om opnieuw te beginnen met roken....

 

4. Vraag anderen je erbij te helpen

Verleidingen zijn gemakkelijker te weerstaan als je iemand hebt die ernaar vraagt. Het is gemakkelijker om tegen jezelf te liegen dat 'het wel goed gaat', dan tegen een ander. Vergoelijk je gedrag niet! Vraag iemand die je vertrouwt om je regelmatig op jouw verleidingspunt te bevragen. Wees eerlijk tegenover hem of haar. Is het je niet gelukt om je aan je belofte te houden om niet meer toe te geven aan je verleidingen? Lees punt 5. Is het wel gelukt? Feliciteer jezelf, vier een feestje en blijf op je hoede!

 

5. Sta weer op wanneer je gevallen bent

Je bent een mens en je zondigt. Er is niemand in deze wereld die niet zondigt. De duivel is door Jezus al overwonnen, hij probeert echter op dit moment nog steeds om mensen te verleiden en van God af te houden. Hij zal het niet nalaten om je te verzoeken om toe te geven aan de zonde. Wees je hiervan bewust! Wapen je met gebed en de Bijbel. Als het mis is gegaan: weet dan dat je altijd weer bij God terug mag komen. Hij heeft je vergeven op het moment dat je om vergeving vraagt. Belijd je zonden en begin weer bij punt 1. "Ik veroordeel u ook niet", zei Jezus. "Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer." (Johannes 8:11)

 

Vragen om over na te denken

1. Waar ben jij kwetsbaar en gevoelig voor? Door welke dingen kun jij in verleiding komen?

2. Welke stappen wil je ondernemen om hiermee om te gaan?

3. Als je onderuit gaat, wat doe je dan?

4. Hoe kun je geestelijk groeien en sterker worden?

 

Dit is de zevende en laatste blog in een serie over verleidingen in ons leven.

 

Deze blog is een bewerking van een onderdeel van "De kracht van verleiding", werkboekje bij een workshop van Carianne Ros, Eva-dagen 2011 (Evangelische Omroep)

 

De Bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media