Dankbaarheid

Er is veel om dankbaar voor te zijn, wanneer je jouw ogen en hart opent voor alle zegeningen die God elke dag wil geven. Dankbaarheid heeft niet te maken met “het gaat goed en daarom ben ik dankbaar”. Het houdt veel meer in dan dat!

Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

Kolossenzen 2:7

 

Toon je dankbaarheid

Leer om iemand te bedanken die je iets geeft, niet alleen voor cadeautjes, maar ook voor complimentjes. Het is één van de doeltreffendste manieren om liefdevolle relaties te vormen om mensen te bedanken voor de dingen die ze voor je doen. Het is toch fijn als iemand bij je op bezoek komt en een bosje bloemen of iets anders voor je meegenomen heeft om iemand te bedanken. Zeg dan niet: 'dat had je niet hoeven doen'. Zeg simpelweg: 'dank je, wat attent!' Ontvangen en bedanken zijn net zo belangrijk als geven! Gun de gever het plezier van het geven. Ook als je een complimentje krijgt voor wat je aan hebt, zeg dan niet: ik had het nog in de kast hangen. Het is veel beter en liever om te zeggen: 'dank je, wat lief dat je dat opmerkt'.

 

Dankbaarheid in je hart

Als je leeft vanuit dankbaarheid dan neemt dit het moedeloze en wanhopige gevoel dat je kunt hebben weg. In plaats daarvan geeft dankbaarheid je vreugde en vrede, maar ook verwondering over de geweldige God die jij dient. Het geeft je energie als je dankbaarheid in je hart laat stromen. Hoe zwaar jouw leven ook kan zijn of voelen, je hebt altijd iets om dankbaar voor te zijn.

 

Dank God

Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. (Filippenzen 4:6) God is altijd bij jou, Hij is trouw, Hij heeft zijn Zoon voor jou gegeven... Hij laat je nooit in de steek en Hij houdt van jou. Dank God voor zijn zegeningen.

 

Om over na te denken en mee aan de slag te gaan

1. Hoe vaak ben je dankbaar en/of toon je jouw dankbaarheid aan God en mensen?

2. Op welke manier toon jij je dankbaarheid? Wat doet dit met jouw hart?

3. Noteer je drie belangrijkste punten van dankbaarheid in deze week.

4. Kijk eens naar de dingen die je als vanzelfsprekend beschouwt in je leven. Hoe zou jij je voelen als ze je ontnomen zouden worden?

5. Heb je behoefte om jezelf steeds meer te trainen om te leren leven uit dankbaarheid? Download dan de dankbaarheidskalender

 

Carianne Ros

Naar het boek "Rust", dag 82 blz. 284-286, en het boek "Gebeden voor vrouwen", blz. 44-55

 

De Bijbelteksten in dit blog zijn ontleend aan de NBV, Nederlands Bijbelgenootschap 2004

 

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media