Jij bent geliefd

Als je op zoek gaat naar God, dan zal Hij zich laten vinden. Gods liefde is allesomvattend. Hij houdt zielsveel van jou. God verlangt ernaar dat Hij aan jou kan laten zien hoe waardevol je bent in zijn ogen. En jij? Wil je op weg gaan met open handen en een open hart, zodat je zijn liefde kunt ontvangen en weer kunt uitdelen aan anderen? 

Ben jij op zoek naar liefde en geluk? Heb je behoefte aan Iemand bij wie je kunt uithuilen en bij wie je altijd weer opnieuw mag beginnen? Wil jij een Rots hebben middenin de storm van het leven? Leef je vanuit angst en verlang je naar vrijheid? Heb je er moeite mee om van jezelf te houden? Zijn er verleidingen waarmee je worstelt? Voel jij je gestrest, moe en opgebrand en verlang je naar rust en stilte? Zou je graag een verdiepende relatie willen hebben met jouw Schepper?

 

Woorden van geloof

God zond Jezus naar de aarde om zijn oneindig grote liefde aan ons te laten zien. Hij wil niet dat we vastgeketend blijven aan schuld, schaamte of angst. Hij wil dat we in de vrijheid van zijn oneindige liefde leven. God wil graag een persoonlijke relatie met je aangaan. Hij ziet jou en Hij kent jou. Stort je hart bij God uit en Hij zal je troosten. Vraag Hem om zichzelf (meer) aan jou te openbaren. Bid om een open hart en open ogen, en God zal je laten zien hoeveel Hij van je houdt. Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12) Hij ziet wat er binnen in je hart leeft. Als je niet zeker weet of je dat eigenlijk wel gelooft, dan mag je bidden of Jezus jou tegemoet wil komen in je twijfels. Met Jezus aan je zijde hoef je niet langer te overleven, maar zul je leven. Er zal licht te zien zijn aan het einde van de donkere tunnel, omdat Hij je bij God zal brengen.

 

Woorden van hoop

“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.” (Prediker 3:11) God kent jou het beste van iedereen, want Hij heeft jou in liefde geschapen. Geef jezelf aan Hem over. Wat jouw leven je ook op je bord zal leggen: God zal alles laten meewerken ten goede (Romeinen 8:28). Oh, wat hebben we vaak een haast: alles wat we bedacht hebben willen we nu gerealiseerd hebben… maar God zegt vaak: wacht op mij en ik zal het voor jou doen. Je hoeft niet voor me uit te rennen en jezelf af te matten: je mag met mij meewerken. Haal adem, ik heb alles onder controle. Soms voelt het alsof God ver weg is, God is nooit ver weg. Hij ziet je en Hij is altijd op gehoorafstand. Vaker is het zo dat wij Hem niet zien of horen. Wij draaien ons hoofd weg en zoeken naar antwoorden buiten God om. Of we luisteren naar alle goedbedoelde adviezen van mensen om ons heen, zonder (eerst) zelf naar God te gaan.

 

Woorden van liefde

Ieder mens hunkert naar liefde. Allemaal bewust of onbewust zijn we op zoek naar bevestiging en geborgenheid. Hoe je ook probeert om je waardevol te voelen, of om waardering van de mensen om je heen te krijgen, er is er maar Eén die jou kan geven wat je werkelijk nodig hebt en dat is God. Hij schiep niet alleen de hemel en de aarde, Hij heeft ook jou in liefde en schoonheid geschapen. Je bent kostbaar en waardevol in zijn ogen. Je bent uniek, zoals jij is er niet één! God is niet alleen jouw Schepper, Hij wil ook jouw Vader zijn. Hij vindt je bijzonder en mooi. God is trots op jou zoals een goede vader trots is op zijn kind, niet om wat het doet of presteert, maar om het feit dat het zijn kind is. “Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.” (Psalm 139:1-5) In Jezus vind je geborgenheid en een diepe bevestiging, Hij vindt jou zó waardevol dat Hij voor jou is gestorven en is opgestaan uit de dood. Je mag met Hem leven! Als je dit gelooft, zegt God tegen jou: “Jij bent mijn geliefde kind en in jou vind ik vreugde!”, net zoals Hij dat tegen zijn eerstgeboren Zoon Jezus zei (Matteüs 3:17). Als je wandelt in de liefde van God, hoef je niet bang te zijn! Maak Hem tot het middelpunt in je leven en richt je blik op zijn liefde!

 

Om over na te denken

• Welke plaats neemt Jezus in jouw leven in? Op wat voor manier zou je door Jezus heen God (beter) kunnen leren kennen? Hoe kun jij jouw leven tot een aanbiddingslied voor God maken?

• Wat doet het met jou te wéten dat God je altijd hoort en ziet? Wanneer luister(de) jij naar mensen in plaats van naar God? Wat zou er gebeuren als je zou bidden in plaats van piekeren?

• Is er iets wat je tegenhoudt om God in je hart toe te laten? Stel je voor dat je met Jezus aan tafel zou zitten: wat zou Hij tegen je zeggen of wat zou jij tegen Hem willen zeggen? Hoe voelt het dat God tegen je zegt: jij bent mijn geliefde kind en ik ben blij met jou?

 

 

Carianne Ros (uit haar brochure “Je bent geliefd”)

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media