Vol van Gods liefde met Kerst en in 2018!

Het grootste gebod wat Jezus ons geeft, is God liefhebben met heel ons hart, onze ziel en ons verstand en onze naaste als onszelf (Matteüs 22:37-39). Liefhebben is de kern van het hele evangelie. 

Zo staat er dan ook in vers 40: ‘Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat’. Oftewel de liefde en het liefhebben is het fundament van alles wat God ooit bedacht heeft.

 

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 1 Johannes 4:17,18  

 

1. Gods liefde is volmaakt

Iedere keer zien we dat God zijn liefde toont. Hij is genadig. Hij is rechtvaardig. Hij is trouw en blijft trouw, zelfs als wij ontrouw zijn. Hij heeft de Schepping in al haar schoonheid geschapen, zodat we daarvan kunnen genieten. Hij heeft ons talenten gegeven om van betekenis te kunnen zijn in deze wereld. Hij geeft relaties en liefde tussen mensen. Hij geeft ons vele beloften waardoor we vanuit hoop mogen leven. En bovenal: Hij geeft ons zijn Zoon, zodat het kwaad niet langer het laatste woord heeft, maar zijn liefde. Gods liefde is volmaakt!   

 

2. Gods liefde laat je zijn als Jezus

Door Gods liefde en genade, hoeven we de dood niet te vrezen, want we zullen de eeuwigheid in Gods aanwezigheid doorbrengen. Je hoeft nooit (meer) bang te zijn voor Gods oordeel, als jij je heil bij Jezus zoekt. Christen zijn gaat niet alleen over ‘ik mag naar de hemel’, het is ook Gods licht en liefde over de wereld verspreiden. Als jij je laat vullen door de heilige Geest, dan zal God je van binnenuit steeds meer veranderen, zodat je zult gaan lijken op Jezus. God wil dat wij zijn handen en zijn voeten zijn. Zoals Hij zijn liefde aan ons gegeven heeft, zo mogen ook wij liefde geven aan de mensen om ons heen. Gods liefde zal je vrijmoedig en krachtig maken. Gods liefde zal je vrucht laten dragen. En Gods liefde zal je leiden op de weg die Hij wil dat je gaat, zodat Hij zijn geweldige plan voor jouw leven in jou kan bewerkstelligen.   

 

3. Gods liefde is sterker dan angst

De volmaakte liefde sluit angst uit: wat een geweldige belofte! Dus als je bang bent, bid dan dat God je vult met zijn Vaderliefde. Lees zoveel teksten als je kunt vinden in de Bijbel die over de liefde gaan en voel, dat als jij je op Gods aanwezigheid richt, al het andere vervaagt. Hoe heftig je leven ook is: God is altijd sterker! Leef vanuit vertrouwen en je zult vrede en vreugde uit gaan delen. Maar bid niet: ‘God wat wilt U dat ik doe?’, als je niet bereid bent om te gaan waar Hij je zendt. Want God vindt gehoorzaamheid enorm belangrijk. Het is niet voor niets dat Jezus in Johannes 15 zei dat we in zijn liefde zouden blijven, als we ons aan zijn geboden zouden houden. Ben je bang om op weg te gaan? Vrees niet, want God is met jou. Hij staat je terzijde en Hij gaat met je mee, waar jij ook gaat. Angst heeft nooit het laatste woord, Gods liefde wel.  

 

Om over na te denken

1. Welk vers of stuk uit de Bijbel over de liefde raakt jou in je hart? Wat houdt het voor jou in dat God jou zijn volmaakte liefde wil geven? 

2. Waarin of op welke momenten lijk jij nu al op Jezus? Waarin zou je nog wel wat verandering naar zijn evenbeeld kunnen gebruiken? Wat zal het effect op je omgeving zijn, als je bent zoals Jezus?

3. Op welke momenten heb je ervaren dat Gods liefde sterker is dan angst? Hoe zou je leven zijn als je voortaan niet meer vanuit angst, maar vanuit vertrouwen zou leven?  

 

Dit blog is een bewerking van een bijbeloverdenking van Carianne Ros.

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media