Bijbels Coachen is het vak van liefhebben

Bijbels Coachen vind ik (Carianne) echt het mooiste vak ter wereld! Ik word er gewoon iedere keer weer zo ontzettend blij van als ik zie dat mensen als een soort grijze muis binnenkomen en als ‘prinsen en prinsessen’ van de allerhoogste Koning de deur weer uitgaan. Echt prachtig! Het besef dat ze écht waardevol zijn, geliefd, getalenteerd en dat ze mogen leven vanuit de vrede en vreugde die God hen wil geven… Geweldig!

En wat is het juist nu in deze bizarre tijd ook belangrijk om juist dát te beseffen! Dat we geroepen zijn om lief te hebben. Niet passief, maar heel actief, zodat we mensen écht verder kunnen helpen. 

Liefhebben is een actief proces

Mensen hunkeren naar liefde. Als ‘normale’ coach moet je vragen stellen, maar mag je niet echt deelnemen aan het proces. Je moet vooral de ander laten denken en met antwoorden laten komen. Maar vanuit het Bijbels Coachen, willen we je als coach juist stimuleren om er écht voor de ander te zijn. In bemoediging, inspiratie en onderwijs. Juist omdat we de ander willen liefhebben. En liefhebben is een heel actief proces.

Natuurlijk is het stellen van goede vragen heel belangrijk, want je wilt zeker je cliënt aan het werk zetten om goed na te denken over zichzelf en om tot de juiste conclusies te komen. Maar in het Bijbels Coachen mag je óók meedenken in het proces van de ander en adviezen geven waar ze mee aan de slag kunnen. En juist omdat je je laat leiden door de Heilige Geest kun je heel bijzondere ingevingen krijgen, die echt naadloos aansluiten op het proces waar je cliënt op dat moment mee bezig is. 

Geleid door de Heilige Geest

Ik weet nog dat ik een keer ’s ochtends de Bijbel las en ’s middags tijdens mijn consult dacht: ‘Hé, maar dit is niet alleen voor mij, dit wil ik ook aan jou voorlezen…’ Waarop mijn cliënt uitriep: ‘Maar dat is mijn huwelijkstekst!’ terwijl we op dat moment bezig waren met het bespreken van haar huwelijk, wat niet zo lekker liep… God is zó nauw betrokken bij een ieder persoonlijk. Echt heel bijzonder dat wij als coaches gebruikt mogen worden als instrumenten in zijn hand om anderen verder te helpen. 

Liefhebben is ook loslaten

Soms denken coaches dat het zwaar is om hun cliënten lief te hebben. Maar vanuit Gods Bron is het nooit zwaar om lief te hebben. En je mag beseffen: je loopt een stukje met de ander op, maar je hoeft hem of haar niet te dragen tijdens die reis. Je cliënt is en blijft tenslotte zelf verantwoordelijk voor zijn of haar proces. En liefhebben is niet alleen bemoedigen, maar soms ook confronteren. En natuurlijk op het juiste moment weer loslaten, zodat je cliënt echt zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt om aan de slag te gaan met wat jullie besproken hebben. 

Wat vind jij het voordeel, of de rijkdom van het coachen vanuit Bijbelse principes?

Boekentip

Vol van Gods liefde – Carianne Ros

Het boek Vol van Gods liefde schreef ik in een heftige periode van mijn leven. Maar het elke dag bezig zijn met Gods liefde, heeft me er echt doorheen gesleept. Als wij als coaches andere mensen kunnen laten proeven van Gods liefde, dan zal automatisch zijn heling daar doorheen sijpelen. Ik vind vooral de verschillende manieren van liefhebben boeiend, omdat je dit ook in het Bijbels Coachen tegenkomt: bemoedigen, inspireren, onderwijzen, maar ook confronteren komen allemaal aan de orde. Leven vanuit Gods liefde is het mooiste wat we onszelf kunnen gunnen!