Blogs

wo

08

nov

2017

Droom je dromen

Iedereen heeft minstens één droom in zijn of haar hart. Dit zijn niet de dromen die je ’s nachts hebt, maar juist die ene droom die je energie geeft en vreugde overdag. Het is God die ons dromen heeft gegeven. Ze functioneren als wegwijzers: ze laten je zien welke weg goed is voor jou om te gaan.

Een droom is een soort ideaalbeeld. Een droom stelt je vragen waar jijzelf antwoord op mag geven; het is tenslotte jouw droom.

Wat zou je willen doen? Wat zou je willen bereiken? Wat geeft jou energie en vreugde in je leven? Wanneer ben jij je beste zelf? Wat zou je willen uitdelen?

 

Het gaat het om één ding

Dromen zorgen ervoor dat je Gods liefdesstroom doorgeeft. God geeft jou Zijn liefde, niet karig, maar juist heel overvloedig en niet om voor jezelf te houden, maar juist om uit te delen aan de mensen om je heen. Dus God geeft jou een droom in je hart en als je met die droom bezig bent, dan voel je dat je boven jezelf uitstijgt van vreugde en dankbaarheid, wat er automatisch voor zorgt dat je anderen gaat liefhebben.

 

Een droom die God in je hart legt is nooit egoïstisch.

God heeft ons gemaakt als een lichaam: we hebben allemaal een andere functie en/of andere taak en als we die uitvoeren, kunnen we elkaar in liefde dienen. Gods droom voor jou is niet op jou zelf gericht, maar op God en op Zijn eer. Terwijl je bezig bent met het uitvoeren van die droom, kun je er natuurlijk heel erg van genieten! Dat is: jezelf liefhebben! En de liefde is niet egoïstisch (lees: 1 Korintiërs 13:4-7).

 

Dromen vormen een deel van een groter geheel.

Samen werken we aan Gods koninkrijk en God zal ons allemaal een deel van het werk geven, om samen tot een prachtig resultaat te komen. Je hoeft niet alles zelf te doen: focus op datgene wat God jou gegeven heeft en werk samen met de mensen om je heen voor die dingen die jij niet goed kunt of niet leuk vindt. Als je niet weet aan wie je hulp kunt vragen, bid God dan om helpers!

 

Jouw droom wijst je de weg in jouw leven.

Wanneer we leren luisteren naar de dromen van ons hart, dan zal ons dat helpen in het maken van de juiste keuzes. Als je jouw droom tot een doel maakt en daar een toekomstvisie voor bedenkt, dan weet je wat je kan doen om dat doel te bereiken, en je weet ook wat je beter kan laten. Keuzes maken is soms lastig, maar wel essentieel, want je kunt je tijd maar één keer gebruiken. 

 

Luister naar je eigen droom.

Alleen jij kunt antwoord geven op de vraag: wat is jouw droom? Als het de droom is van iemand anders (bijvoorbeeld omdat je vader wil dat jij dokter wordt, maar jij eigenlijk niet…), dan word je er heel ongelukkig van.  Soms moeten we dingen doen die we niet leuk vinden, maar die er wel toe leiden dat we een droom kunnen uitvoeren. Dat is niet erg, zolang er maar genoeg tegenover staat wat wel energie geeft!

 

Dromen geven enorme vreugde!

Als je daadwerkelijk jouw droom volgt, dan maakt het niet uit wat andere mensen ervan denken, dan vertrouw je op God en luister je naar je hart! Ervaar vreugde in het najagen van je droom.

 

Om over na te denken en tips

* Denk na over wie je bent (je persoonlijkheid), wat je motiveert (talenten, waarden, omgeving) en wat je passies zijn (wat geeft en wat kost energie?). 

* Kijk naar je verleden: welke keuzes heb je gemaakt en waarom? Had je het zelf bedacht om het zo te doen of heb je die keuze eigenlijk voor iemand anders gemaakt?

* Waar wil jij je tijd aan besteden?

* Bid God dat Hij je iedere keer de juiste weg wijst.

* Wil je gerichter met je droom aan de slag? Schrijf je in voor onze  inspiratiebrief en ontvang gratis het e-boek Van Droom tot Doel 

 

Carianne Ros   

vr

07

jul

2017

Jij bent geliefd

Als je op zoek gaat naar God, dan zal Hij zich laten vinden. Gods liefde is allesomvattend. Hij houdt zielsveel van jou. God verlangt ernaar dat Hij aan jou kan laten zien hoe waardevol je bent in zijn ogen. En jij? Wil je op weg gaan met open handen en een open hart, zodat je zijn liefde kunt ontvangen en weer kunt uitdelen aan anderen? 

Ben jij op zoek naar liefde en geluk? Heb je behoefte aan Iemand bij wie je kunt uithuilen en bij wie je altijd weer opnieuw mag beginnen? Wil jij een Rots hebben middenin de storm van het leven? Leef je vanuit angst en verlang je naar vrijheid? Heb je er moeite mee om van jezelf te houden? Zijn er verleidingen waarmee je worstelt? Voel jij je gestrest, moe en opgebrand en verlang je naar rust en stilte? Zou je graag een verdiepende relatie willen hebben met jouw Schepper?

 

Woorden van geloof

God zond Jezus naar de aarde om zijn oneindig grote liefde aan ons te laten zien. Hij wil niet dat we vastgeketend blijven aan schuld, schaamte of angst. Hij wil dat we in de vrijheid van zijn oneindige liefde leven. God wil graag een persoonlijke relatie met je aangaan. Hij ziet jou en Hij kent jou. Stort je hart bij God uit en Hij zal je troosten. Vraag Hem om zichzelf (meer) aan jou te openbaren. Bid om een open hart en open ogen, en God zal je laten zien hoeveel Hij van je houdt. Jezus zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.” (Johannes 8:12) Hij ziet wat er binnen in je hart leeft. Als je niet zeker weet of je dat eigenlijk wel gelooft, dan mag je bidden of Jezus jou tegemoet wil komen in je twijfels. Met Jezus aan je zijde hoef je niet langer te overleven, maar zul je leven. Er zal licht te zien zijn aan het einde van de donkere tunnel, omdat Hij je bij God zal brengen.

 

Woorden van hoop

“God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden.” (Prediker 3:11) God kent jou het beste van iedereen, want Hij heeft jou in liefde geschapen. Geef jezelf aan Hem over. Wat jouw leven je ook op je bord zal leggen: God zal alles laten meewerken ten goede (Romeinen 8:28). Oh, wat hebben we vaak een haast: alles wat we bedacht hebben willen we nu gerealiseerd hebben… maar God zegt vaak: wacht op mij en ik zal het voor jou doen. Je hoeft niet voor me uit te rennen en jezelf af te matten: je mag met mij meewerken. Haal adem, ik heb alles onder controle. Soms voelt het alsof God ver weg is, God is nooit ver weg. Hij ziet je en Hij is altijd op gehoorafstand. Vaker is het zo dat wij Hem niet zien of horen. Wij draaien ons hoofd weg en zoeken naar antwoorden buiten God om. Of we luisteren naar alle goedbedoelde adviezen van mensen om ons heen, zonder (eerst) zelf naar God te gaan.

 

Woorden van liefde

Ieder mens hunkert naar liefde. Allemaal bewust of onbewust zijn we op zoek naar bevestiging en geborgenheid. Hoe je ook probeert om je waardevol te voelen, of om waardering van de mensen om je heen te krijgen, er is er maar Eén die jou kan geven wat je werkelijk nodig hebt en dat is God. Hij schiep niet alleen de hemel en de aarde, Hij heeft ook jou in liefde en schoonheid geschapen. Je bent kostbaar en waardevol in zijn ogen. Je bent uniek, zoals jij is er niet één! God is niet alleen jouw Schepper, Hij wil ook jouw Vader zijn. Hij vindt je bijzonder en mooi. God is trots op jou zoals een goede vader trots is op zijn kind, niet om wat het doet of presteert, maar om het feit dat het zijn kind is. “Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij.” (Psalm 139:1-5) In Jezus vind je geborgenheid en een diepe bevestiging, Hij vindt jou zó waardevol dat Hij voor jou is gestorven en is opgestaan uit de dood. Je mag met Hem leven! Als je dit gelooft, zegt God tegen jou: “Jij bent mijn geliefde kind en in jou vind ik vreugde!”, net zoals Hij dat tegen zijn eerstgeboren Zoon Jezus zei (Matteüs 3:17). Als je wandelt in de liefde van God, hoef je niet bang te zijn! Maak Hem tot het middelpunt in je leven en richt je blik op zijn liefde!

 

Om over na te denken

• Welke plaats neemt Jezus in jouw leven in? Op wat voor manier zou je door Jezus heen God (beter) kunnen leren kennen? Hoe kun jij jouw leven tot een aanbiddingslied voor God maken?

• Wat doet het met jou te wéten dat God je altijd hoort en ziet? Wanneer luister(de) jij naar mensen in plaats van naar God? Wat zou er gebeuren als je zou bidden in plaats van piekeren?

• Is er iets wat je tegenhoudt om God in je hart toe te laten? Stel je voor dat je met Jezus aan tafel zou zitten: wat zou Hij tegen je zeggen of wat zou jij tegen Hem willen zeggen? Hoe voelt het dat God tegen je zegt: jij bent mijn geliefde kind en ik ben blij met jou?

 

 

Carianne Ros (uit haar brochure “Je bent geliefd”)

za

13

mei

2017

Is dit nu alles?

Ben je het keurig geregelde leventje van gezin, werk en kerk soms ook zo zat? Mis je als man de stoere dingen uit je studententijd? Als vrouw kan de naderende overgang en het gegeven dat de kinderen de deur uitgaan je er toe brengen om op zoek te gaan naar iets anders.

Het besef dat het leven eindig is en de helft voorbij is kan een shock veroorzaken.

 

Aan de buitenkant zijn ze de keurige man in het pak, ze hebben het dik voor elkaar: een mooie auto, een mooie vrouw, mooie kinderen en een goede baan.... Wat wil een man nog meer? Aan de binnenkant voelen ze zich ontevreden en opgesloten. Ze willen leven, avontuur, mannendingen doen, losbreken uit het kerkelijk circuit met zijn regeltjes, het roer omgooien. Ook vrouwen kunnen in een dergelijke levensfase komen, de aanleiding verschilt echter van mannen, bij vrouwen is vaak de naderende overgang en de kinderen die de deur uitgaan reden om op zoek te gaan naar veranderingen.

 

Midlifecrisis

De midlifecrisis is een identiteitscrisis en hoewel iedereen wel iets van de symptomen zal herkennen, krijgt slechts een kwart van de mannen en de vrouwen hiermee te maken. Vrouwen gaan dan vaker op zoek naar verdieping en spiritualiteit, mannen hebben de neiging het roer radicaal om te gooien en alles anders te willen doen. Het is heel goed om halverwege je leven de balans op te maken. Nu heb je nog de mogelijkheid om dingen bij te sturen, te verbeteren en te veranderen. Als dit dromend piekeren te lang aanhoudt, kan het ontaarden in een midlifecrisis met alle negatieve gevolgen van dien. Dit is het moment waarop er onrust en onvrede kan ontstaan, evenals het gevoel van een grote leegte en de hamvraag: "Is dit nu alles?" In de midlifecrisis heb je last van stemmingswisselingen en voel je je vaak lusteloos, afgestompt of depressief. Vaak komt daar ook heimwee naar vroegere tijden bij. Een dergelijke crisis komt het meest voor als iemand zich verstrikt en opgesloten voelt in zijn of haar relaties en werk. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld negatiever gaat praten over je gezin of je werk. Het heeft vooral te maken met de kloof tussen hoe je had willen zijn en hoe je jezelf ontwikkeld hebt. Het gevoel 'nu of nooit' wordt steeds sterker, totdat je daadwerkelijk allerlei keuzes maakt die tot grote veranderingen leiden.

 

Ontevredenheid waar komt het vandaan?

Het is belangrijk te ontdekken waar de boosheid, onrust en ontevredenheid vandaan komen en deze gevoelens serieus te nemen.

Stel jezelf regelmatig vragen:

Doe ik waartoe ik geroepen ben? Heb ik bereikt wat ik had willen bereiken? Waar ben ik ontevreden over en zal dit blijvend zijn? Wees je bewust dat God jou zo gemaakt heeft zoals je bent. Als jij ontevreden bent, dan is het essentieel dat je eerst naar je Maker toe gaat om te vragen waar die ontevredenheid vandaan komt. Is het de duivel, die wil dat jij je hele leven op z'n kop gooit, rare dingen gaat doen en jezelf en je gezin emotioneel, financieel en sociaal gezien kapot maakt? Of is het God, die je probeert duidelijk te maken dat je niet op de goede plek zit? Dat Hij meer voor jou in petto heeft en een ander leven voor jou in gedachten had?

 

Groei naar tevredenheid

Gods stem zal altijd overeenstemmen met zijn geboden, zoals: heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Die stem zal je bijvoorbeeld nooit oproepen om je gezin te verlaten en met een ander te gaan samenwonen. Soms kun je met een paar kleine veranderingen alweer een positief gevoel van controle over je leven hebben, waardoor je beter in je vel zit. Zijn er dingen die je altijd al had willen doen, maar nog niet gedaan hebt? Hoe komt het dat je ze eigenlijk niet gedaan hebt? Als het mogelijk is, kun je het dan alsnog doen? Een kanttekening hierbij is wel dat het binnen Gods kaders blijft, wil je er ook echt een blij gevoel van krijgen. Wat let je om je motorrijbewijs te halen, op een schildercursus te gaan, een nieuwe studie op te pakken, om promotie te vragen, een avontuurlijke vakantie met je eigen partner te boeken en opnieuw verliefd te worden, een survivaltocht met je zoons te ondernemen en op vrijdagavond met je vrienden in de kroeg af te spreken of als vrouw met je vriendinnen van vroeger een weekend op stap te gaan. Bespreek de gevoelens van onrust en ontevredenheid met je partner, zodat hij/zij in elk geval met je mee kan denken over mogelijke oplossingen. Je zult nooit tevreden met jezelf zijn als je dingen doet die jouw leven en het leven van je gezinsleden drastisch op z'n kop zullen zetten. Je wilt niet alleen maar de persoon zijn die alles doet waar hij/zij zin in heeft. Uiteindelijk wil je óók die verantwoordelijke werknemer, vader/moeder en echtgenoot (e) zijn.

 

Hoe voorkom je een midlifecrisis?

 Zorg voor regelmatige reflectie. Hoe jonger je daarmee begint en ook actie onderneemt op je punten van onvrede, des te minder kans heb je om in een midlifecrisis te komen. Mensen die hun dromen leven, hebben veel minder de neiging om allerlei dingen te moeten veranderen.

 Blijf in nauw contact met je hemelse Vader, ook als het voor jou op dit moment een opgelegd regeltje is. Alleen God weet waartoe Hij jou geroepen heeft en Hij wil dat ook bewerkstelligen in je leven. Het gaat een stuk gemakkelijker als je met Hem meewerkt.

 Praat erover en kijk wat voor veranderingen je zou kunnen aanbrengen in je dagelijks leven, zonder alles overhoop te gooien. Een nieuwe cursus of opleiding volgen of een spannende vakantie boeken geeft alweer heel veel nieuwe energie die het gevoel van onvrede zal verminderen.

 

Dit blog is een bewerking van een artikel van Carianne Ros in CV-Koers oktober 2011

 

0 commentaren

wo

22

mrt

2017

Is er hoop in een moeilijke tijd?

Op een zonnige lentedag is het heerlijk om even de gelegenheid te hebben om een wandeling te maken, dan kun je zo genieten van wat je onderweg tegenkomt: de bloeiende bloembollen, de prachtig blauwe lucht, en de zon die schijnt! Een heerlijk gevoel! Tijdens een dergelijke wandeling werd ik stil gezet om na te denken over de vraag:

is er hoop in een moeilijke tijd?  Wat heeft het voorjaar nu te maken met een moeilijke periode?

Op het eerste gezicht niet veel. Maar al wandelend dacht ik na over de weg die een bloembol aflegt voordat ze haar schoonheid kan laten zien. 

 

Ondergronds

Het begint als een onooglijke bol, die in de aarde wordt gestopt. Daar in het donker, onder de grond begint het groeiproces. Onzichtbaar voor het oog vecht de bol een eigen eenzame strijd uit. Ze sterft af en aan haar bestaan als bol komt een eind, en ze breekt open om haar mooie kern tot ontkieming te laten komen. De groei van haar wortels ondergronds maakt haar sterk. Dan kan bovengronds zichtbaar worden wat in haar kern verborgen ligt: een prachtige bloem. Gemaakt om schoonheid te delen zoals bijvoorbeeld geurende hyacinten in diverse kleuren.

 

Van donker naar het licht

Als jij een verlies hebt doorgemaakt herken je misschien de donkere fase van een bloembol. Ondergronds vecht jij je een weg door de pijn, wat eenzaam en zwaar kan aanvoelen. Als het donker om je heen alles lijkt te bepalen, kun jij je afvragen of het ooit weer licht kan worden in je leven. Dan is het belangrijk dat je weet wat je kern is. Net zoals de kern van een bloembol een florerende bloem is, is jouw kern een hoopvolle toekomst. Hoe hopeloos je situatie nu ook lijkt. Die belofte kun je vinden in de bijbel in Jeremia 29:11 “Want ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven.” Als je dat voor ogen houdt, weet je dat de donkere fase waar jij je in bevindt niet je permanente bestemming is. Ook voor jou liggen betere tijden in het verschiet.

 

Je hoeft het niet alleen te doen

In een moeilijke tijd kun jij je heel eenzaam voelen, maar je bent niet alleen: “Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij. “ Psalm 23:4 De zekerheid dat God bij je is in het donkere dal, maakt dat je mag weten dat God jou vasthoudt ook als jij je vertrouwen niet kunt vasthouden. Hoe je omstandigheden ook zijn, juist waar jij het zelf niet meer kunt, is Hij aanwezig. Hij is er op elk moment ongeacht of jij dit al of niet ervaart. Je mag je overgeven aan Hem.

 

Groeien naar je bestemming

Het ontwikkelen van de wortels zorgt ervoor dat de bloembol kan groeien. Het enige wat daarvoor nodig is, dat de bloembol op haar plek blijft. Daar is de plek waar het groeiproces plaatsvindt.  Zo hoef ook jij niet zelf de inspanning te leveren om sterke wortels te ontwikkelen voor je groei. Het enige wat nodig is voor jouw groei, is op je plek blijven. Het omzeilen van je pijn door zelf bedachte vluchtmethoden, zorgt niet voor een snellere of betere oplossing.  Als je op je plek blijft, ontwikkel je de vaardigheden die je sterker maken. Door je situatie onder ogen te zien en die met Gods hulp aan te pakken, ontwikkel je sterke wortels. Die zorgen  ervoor dat je staande blijft in elke storm die op je afkomt. God is in staat jou tot bloei te brengen. Ook al is alles nu donker om je heen en lijkt het uitzichtloos, dit is niet hoe het altijd blijft. Het geheim van groei is weten dat de periode van duisternis niet je eindbestemming is. Als je weet dat dit een overgangsfase is naar een nieuwe periode, geeft dat moed. God wil bij jou zijn in de donkerste periode van je leven. Om je bij de hand te nemen en je te helpen om vol te houden. Want wat Hij voor je heeft, is mooier dan wat je nu beleeft. Als Hij dit al doet voor een bloembol, die maar kort meegaat, mag je weten dat Hij dat ook voor jou zal doen!

 

Om over na te denken

  1. Als je op dit moment in een moeilijke tijd zit, hoe ervaar je dit?
  2. Wie is God voor jou in deze periode?
  3. Wat heb jij nu nodig om te kunnen leven vanuit overgave aan God en te ontdekken dat er hoop is in jouw omstandigheden? Schrijf het op en ga na hoe je hierin een weg kan vinden.

 

Deze blog is geschreven door Petra Ferwerda, zij nam deel aan de TotalBalance Coach Training en heeft nu een eigen praktijk, meer informatie klik hier

di

07

feb

2017

Geniet van je huwelijk

Als er iets moois en heerlijk is, dan is het wel een goed huwelijk, waarin je samen een eenheid mag vormen en waar niets tussen kan komen. En als er iets veel stress geeft, dan is het wel een slecht huwelijk, waarin mensen elkaar kapotmaken en leegzuigen...

Hoe meer je zaait, des te meer kun je oogsten. Zo werkt het in de landbouw, maar ook in de liefde.

Een goed huwelijk hebben begint bij een keuze. Je hebt ja gezegd, en dit geldt niet alleen voor je huwelijksdag, het is elke dag opnieuw ja zeggen tegen je man of vrouw.

 

Weet wat de ander belangrijk vindt

Doe je best om te voldoen aan zijn of haar behoeften, niet uit plicht, maar uit liefde. Blijf aantrekkelijk en liefdevol voor elkaar. Praat met elkaar en zorg dat je huwelijkstijd inplant. Ook als je kinderen hebt, regel een goede oppas en ga er samen op uit. Doe dingen waar jullie van genieten. En het meest essentiële zoek samen God, bid met elkaar, hardop, elke dag.

 

Sluit je ogen voor andere leuke mannen en vrouwen

Kiezen voor je huwelijkspartner betekent ook dat jij je ogen sluit voor andere leuke mannen en vrouwen. Veel scheidingen worden veroorzaakt doordat één van de partners (of beiden) vreemdgaat. Houd de verleiding buiten de deur. Als het niet goed gaat in je huwelijk, dan is dat een reden om er heel hard aan te werken en wellicht ook professionele hulp in te schakelen. Wijs ook porno af! Porno maakt meer kapot dan je lief is. Ga het niet goedpraten, als er een probleem is op het gebied van de seksuele relatie, doe er dan wat aan. Praat er met elkaar over hoe jullie er nieuw leven in kunnen blazen. Laat je huwelijk niet doodbloeden, werk eraan en geniet van elkaar. Zorg ervoor dat je een diepe verbondenheid krijgt met elkaar. 

 

Om over na te denken en mee aan de slag te gaan

Ga met elkaar in gesprek over vragen als:

Wat vonden jullie aantrekkelijk aan elkaar toen jullie elkaar ontmoetten?

Wat voor leuke dingen deden jullie toen jullie nog smoorverliefd waren?

Welke leuke herinneringen kunnen jullie samen ophalen?

Welke dingen zijn nog wel goed in jullie huwelijk?

Hoe kun je elkaar verrassen met kleine attenties om de liefde aan te wakkeren?

 

Heb je behoefte aan meer vragen om met elkaar in gesprek te gaan?

Schaf het mini cadeauboekje aan "101 vragen voor een geweldig huwelijk"

 

101 vragen voor een geweldig huwelijk

Een mini cadeauboekje met 101 inspirerende vragen om een goed gesprek op gang te brengen en je relatie te verdiepen.

  • Beschikbaar
  • Levertijd: 1-3 dagen1

Ook verkrijgbaar bij de evangelische boekwinkel

 

Deze blog is een bewerking van Dag 86 uit het boek "Rust" (blz. 296-298) Geschreven door Carianne Ros.

Ja, ik wil leven in balans!

Ontvang NU

het gratis e-boek

VAN DROOM TOT DOEL!

In tien stappen bereiken wat je echt wilt en leven vanuit Gods roeping voor jou!

We willen je graag inspireren en bemoedigen vanuit de Bijbel.

Meld je aan voor de inspiratiebrief en ontvang het e-boek.

Vraag? Opmerking? Tip? Gebedsverzoek?

Social Media