Inspiratie

Wanneer je geinspireerd bent, word je creativiteit, enthousiasme en vindingrijkheid aangesproken. Inspiratie betekent 'lucht in je longen zuigen' of 'bezieling' of 'Goddelijke ingeving'.

Laat je inspireren door de inspiraties die bij TotalBalance coaching te vinden zijn. Een bijbeltekst die verder wordt uitgediept, artikelen, leuke tips en wetenswaardigheden, quotes, spreuken of gedichten.

 

Gods liefdesbrief aan jou

 

Lief kind,

 

Je hoeft niet bang te zijn, want je bent mijn kind (Romeinen 8:15).

Ik weefde jou in de buik van je moeder (Psalm 139:13).

Ik heb je gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1:26).

En ik heb je zeer goed gemaakt (Genesis 1:31).

Ik vind je zo mooi (Hooglied 4:1).

Ik omsluit je van achteren en van voren en ik leg mijn hand op jou (Psalm 139:5).

Bij mij vind je het ware geluk (Psalm 37:4).

Ik zal je voet nooit laten wankelen, want ik ben je wachter (Psalm 121:3).

Ik zorg voor jou en ik geef je moed als je leven zwaar en moeilijk is (Psalm 23:4).

Als je mij aanroept en tot mij bidt, dan zal ik naar je luisteren (Jeremia 29:12).

Ik veracht je niet wanneer je je zwak voelt, maar ik kom je juist tegemoet (Psalm 22:25).

Ik veroordeel je niet, ik kom je redden (Johannes 3:17).

Je hoeft niet bang te zijn, ook al zeggen mensen gemene dingen (Ezechiël 2:6)

Je hoeft je geen zorgen te maken, want ik weet wat je nodig hebt (Matteüs 6:32-34).

Ik heb een plan voor jouw leven (Jeremia 29:11).

En ik heb een hoopvolle toekomst voor jou voor ogen (Jeremia 29:11).

Ik ben goed voor wie mij zoeken en alles van mij verwachten (Klaagliederen 3:25).

Ga maar rustig slapen, want ik geef je wat je nodig hebt (Psalm 127:2).

Elke morgen schenk ik je nieuwe weldaden (Klaagliederen 3:23).

Ik laat je hart jubelen, juichen en zingen (Psalm 95:1,2).

Ik zal je dorst lessen en je hart vullen met vreugde (Psalm 36:8-10).

Bij mij zal de dorheid in je leven veranderen in een oase (Psalm 84:7).

Geef al je lasten aan mij en ik zal je rust geven (Matteüs 11:28-30).

Wanneer je moe bent, zal ik je nieuwe kracht geven (Jesaja 40:31).

Wanneer je wijsheid tekort komt, zal ik je wijsheid geven (Jakobus 1:5).

Je hoeft over niets bezorgd te zijn, maar vraag om wat je nodig hebt (Filippenzen 4:6).

Sta op en schitter, want mijn luister schijnt over jou (Jesaja 60:1).

Jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde (Matteüs 3:17)!

 

Je hemelse Vader

 

 

Gun je jezelf

 

Wanneer je je hele leven en beleven

volledig met bezigheden doorbrengt

en geen ruimte meer voor bezinning hebt,

moet ik je hier dan om prijzen?

 

Ik prijs je er niet voor.

Ik geloof dat niemand je zal prijzen, die het woord van Salomo kent:

“Wie zijn bezigheden inperkt, krijgt wijsheid”

 

Wanneer je geheel en al er voor allen zijn wilt,

naar het voorbeeld van Hem die alles voor anderen is geworden (1 Korintiërs 9:22)

prijs ik je menselijkheid – maar alleen dan, wanneer ze vol en echt is.

Hoe kun je echter vol en echt mens zijn, wanneer je jezelf verloren hebt?

Want wat zou het je baten, wanneer je, naar het woord van de Heer (Matteüs 16:26)

alles zou winnen, maar jezelf verliezen zou?

 

Ben je voor jezelf als een vreemde?

Ben je niet allen vreemd, wanneer je jezelf vreemd bent?

Ja, wie met zichzelf slecht omgaat, wie kan dan goed voor anderen zijn?

 

Denk er dus aan: gun je jezelf.

 

Ik zeg niet: doe het altijd, ik zeg niet: doe het vaak,

maar ik zeg: doe het telkens weer een keer.

Wees er net als voor anderen ook voor jezelf,

of wees het tenminste voor alle anderen.

 

Bernard van Clairvaux (1090-1153) 

 

 

Inspiratie voor een nieuw jaar!

 

Vanuit TotalBalance werken we met vijf themagebieden om zo compleet mogelijk na te denken over hoe we ons leven kunnen leven tot eer van God: Geloven - Groeien - Genieten - Gezond leven - Liefhebben.

 

De meeste voornemens die we maken hebben te maken met één van deze gebieden. Hoe kunnen we ons ook daadwerkelijk aan onze voornemens houden? Zijn dat dan ook voornemens waar we God mee eren?

 

Laat je niet overspoelen door veel te grote voornemens, maak ze klein een haalbaar. Leg ze in Gods handen. Heb je voor je voornemens gebeden? Zijn ze in lijn met Gods plan voor jouw leven? 'Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is.' (Hebreeën 10:36) God houdt van jou en Hij wil graag betrokken zijn bij jouw leven.

 

Wat algemene tips over voornemens:

 

1. We kunnen ons leven op twee manieren leven: ofwel we zaaien en we oogsten en dragen daarmee vrucht, ofwel we stoppen onze investering in de grond en geven het straks aan God terug, zonder dat het iets heeft opgeleverd. Jij kiest. God heeft je alle tools al gegeven om te kunnen zaaien. (Lees Matteüs 25:14-30 en Johannes 15:1-17). Bewust nadenken over hoe je je leven wilt leven, is hetzelfde als een boer die nadenkt over wat hij wil zaaien.

 

2. Elk voornemen is gedoemd te mislukken als je het niet verandert in een doelstelling - iets wat je jezelf werkelijk ten doen stelt. Voornemens blijven vaak bij dromen. Veel mensen zeggen een heleboel, maar ze doen het niet. Zoals God ook al tegen zijn volk zei in bijvoorbeeld Maleachi 3:6,7.

Soms zetten voornemens tijdelijk aan tot actie, maar het kunnen makkelijk voornemens blijven. Wees eens eerlijk: hoe vaak heb je hetzelfde voornemen al op je lijst geschreven zonder er daadwerkelijk iets mee te doen? Schrap al je voornemens van je lijst en denk na over welke doelstelling(en) je jezelf zou willen stellen.

 

3. Maak kleine, haalbare doelen die je energie geven en je motiveren. 'Ik moet afvallen', werkt niet motiverend, maar 'Ik ga goed voor mijzelf zorgen' wel. En dan komt de doelstelling voort uit het: Hoe ga ik dat dan doen? Hetzelfde geldt voor: 'Ik moet elke dag Bijbel lezen.' klinkt ook niet echt aantrekkelijk en je zult er met tegenzin elke dag aan beginnen of snel iets lezen, zonder dat je het tot je door laat dringen. 'Ik wil elke dag tijd met God, mijn geliefde Vader, doorbrengen', klinkt heel anders. En dan denk je na over: hoe ga ik dat doen? Wat past er bij mij? Hoe kan ik God eren met mijn tijd?

 

4. Zorg dat je doelstellingen meetbaar zijn. 'Ik loop hard', zegt niet zoveel over de frequentie en de duur. Maar: 'Ik loop één keer in de week een half uur hard', zorgt ervoor dat je bij kunt houden of je het daadwerkelijk hebt gedaan. Maak eventueel zo'n soort stickerbeloning zoals we ook onze kinderen geven en beloon jezelf voor je trouw!

 

5. Als je in het verleden niet voldoende wilskracht hebt getoond om iets vol te houden (afvallen, elke dag Bijbel lezen, hardlopen, wat dan ook), waarom zou je dat dan nu ineens wel hebben? vraag steun aan je geliefden om je aan je doelstellingen te houden. Leg verantwoording af (vraag je vrouw om je elke dag/week te vragen of het je lukt om geen porno te kijken - of vraag je collega je elke week te vragen of je alle administratie netjes hebt bijgehouden). Ken je zwakke punten en vraag anderen jou erbij te helpen. Want zo kunnen wij als lichaam functioneren van Christus - door elkaar te helpen. (Romeinen 12).

 

Veel zegen bij het nadenken over en het formuleren van je doelstellingen.

Op welke manier wil jij God liefhebben en dienen in het nieuwe jaar? 

 

Op de checklist doelstellingen kun je bijhouden of jij je daadwerkelijk aan je doelstellingen hebt gehouden. Schrijf je doelstelling op en kleur het vakje in op de dagen dat jij je eraan gehouden hebt. Vanzelfsprekend geldt niet voor alle doelstellingen dat dit dagelijks zal zijn. Na vier weken kun je of nog een keer dezelfde doelstellingen opschrijven, of een andere doelstelling kiezen waarmee aan de slag kunt gaan.

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media