Carianne Ros

 

Carianne is schrijver, spreker, trainer, christentherapeut en personal coach. Sinds 2003 heeft zij haar eigen praktijk TotalBalance, waarin ze mensen begeleidt om balans te vinden met God, zichzelf en hun omgeving. Ze heeft een methode ontwikkeld die gebaseerd is op therapie, coaching en pastoraat.

 

Zij is officieel DISC trainer, Kleur en Stijl consulente en Professional Organizer. 

  

Sinds 2011 traint ze andere coaches, die op een christelijke manier hulp willen bieden,  om gebruik te maken van haar methode in de setting van hun eigen expertise. Meer informatie over de coach trainingen

 

De begeleiding/coaching laat ze nu over aan de coaches die ze heeft opgeleid om te werken met haar methode. Meer informatie over de coaches

Dit betekent dat Carianne zelf geen nieuwe coachingstrajecten start.

 

Ze is een veel gevraagd landelijk spreker voor lezingen en workshops over allerhande christelijke thema's.

Meer informatie over de lezingen

  

Ze is auteur van meerdere boeken, zoals: ‘Ik geef om jou’, 'Omdat jij het bent', 'Rust', 'De Tien Geboden van Geluk', 'Gebeden voor vrouwen', het dagboek 'Nu & Later', 'Je bent waardevol', 'Meer van God ervaren'  en ze heeft samen met Martine van Veelen  'Het Vriendinnenboek' gemaakt.

Meer informatie over deze boeken

 

Ze schrijft artikelen voor verschillende christelijke tijdschriften en blogs voor diverse internetsites, zoals de site van EO-geloven

 

Lees het interview met Carianne in Eva-magazine 2, 2011

 

Daniella Haesevoets

 

Daniella is pastoraal werker. Zij heeft vele jaren gewerkt bij EO-nazorg, waardoor ze o.a. ervaring heeft met het beantwoorden van hulpvragen via e-mail, telefoon, chat, persoonlijke gesprekken op evenementen en begeleiding van e-learning cursisten.  

Ze wil graag met mensen een stukje meelopen op hun levensweg, hen ondersteunen om in verbinding te komen met hun Schepper, zichzelf en anderen opdat ze stappen kunnen zetten om tot hun bestemming te komen.

Momenteel is ze actief als medisch secretaresse bij De Hoop ggz.

 

In het TotalBalance team is Daniella betrokken o.a. bij de ondersteuning van de online coachings, de gebedsverzoeken, e-mail beantwoording, social media, de webwinkel, allerhande vragen over lezingen van Carianne, enz... 

 

Ja, ik wil leven in balans!

Ontvang NU

het gratis e-boek

VAN DROOM TOT DOEL!

In tien stappen bereiken wat je echt wilt en leven vanuit Gods roeping voor jou!

We willen je graag inspireren en bemoedigen vanuit de Bijbel.

Meld je aan voor de inspiratiebrief en ontvang het e-boek.

Vraag? Opmerking? Tip? Gebedsverzoek?

Social Media