Carianne Ros

 

Carianne is schrijver, spreker, en trainer.

16 jaar lang heeft ze als personal coach en christentherapeut haar eigen praktijk gehad om mensen (terug) in balans te brengen met God, zichzelf en hun omgeving. Ze heeft een methode ontwikkeld die gebaseerd is op therapie, coaching en pastoraat.

 

Zij is officieel DISC trainer, Kleur en Stijl consulente en Professional Organizer. 

  

Ze traint nu andere coaches (to-be), om vanuit Bijbels perspectief te coachen,  en om gebruik te maken van haar methode in de setting van hun eigen expertise. Meer informatie over de coach trainingen

 

De begeleiding/coaching laat ze nu over aan de coaches die ze heeft opgeleid om te werken met haar methode. Meer informatie over de coaches

Dit betekent dat Carianne zelf geen nieuwe coachingstrajecten start!

 

Ze is een veel gevraagd landelijk spreker voor lezingen en workshops over allerhande christelijke thema's.

Meer informatie over de lezingen

  

Ze is auteur van meerdere boeken, zoals: ‘Ik geef om jou’, 'Omdat jij het bent', 'Rust', 'De Tien Geboden van Geluk', 'Gebeden voor vrouwen', het dagboek 'Nu & Later', 'Je bent waardevol', 'Meer van God ervaren', 'Nee is oké', 'Als God mijn naam fluistert', 'Vol van Gods liefde', 'Vertrouwen'

Meer informatie over deze boeken

 

Ze schrijft artikelen voor verschillende christelijke tijdschriften en blogs voor diverse internetsites, zoals de site van EO-Visie

 

Lees artikelen van Carianne in het Eva-magazine 

 

Ja, ik wil leven in balans!

Gratis e-boek

VAN DROOM TOT DOEL!

In tien stappen bereiken wat je echt wilt en leven vanuit Gods roeping voor jou!

Wil je inspiratie, bemoedigingen vanuit de Bijbel en het e-boek ontvangen?

Vraag? Opmerking? Tip? Persoonlijk gebedsverzoek?

Social Media