Geloven

Geloven is het vertrouwen op een werkelijkheid die je (nog) niet kunt zien. Wij vertrouwen op het bestaan van een liefdevolle God die zichzelf heeft gegeven (in Jezus) om de mensheid te redden. Door deze daad kunnen we nu een intieme en liefdevolle relatie met Hem hebben en kunnen we een gezegend leven leiden in alle aspecten van ons leven, zoals gezondheid, liefdevolle relaties, ontwikkeling, en ons werk.

 

 

De basis van al onze trainingen is gebaseerd op deze onverdiende gunst (genade) die we door Jezus gekregen hebben. We gebruiken bijbelse principes die door iedereen toegepast kunnen worden.

  

'Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.'

Efeziërs 3:16,17

Vraag? Opmerking? Tip?

Social Media