Groeien

 

 

 

We zoeken allemaal uitdagingen en mogelijkheden

om te blijven leren en te blijven groeien.

Wat wil jij nog leren?

 

 

 

 

'We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. (...) U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te voldragen.'

Kolossenzen 1:9-11

Ja, ik wil leven in balans!

Gratis e-boek

VAN DROOM TOT DOEL!

In tien stappen bereiken wat je echt wilt en leven vanuit Gods roeping voor jou!

Wil je inspiratie, bemoedigingen vanuit de Bijbel en het e-boek ontvangen?

Vraag? Opmerking? Tip? Persoonlijk gebedsverzoek?

Social Media