Is jouw cliënt een pleaser? (Of eh… jij zelf misschien?)

Maakt jouw cliënt zich vaak druk over wat anderen van hem (of haar) vinden? En is hij/zij geneigd om vooral te doen wat anderen denken dat goed is om te doen, in plaats van zijn eigen plan te trekken? Er zijn echt veel mensen die geneigd zijn om anderen te pleasen, waardoor ze zelf (na verloop van tijd) vastlopen. Als coach is het van belang dat je door hebt, wanneer jouw cliënt aan het pleasen is, wie hij of zij pleaset en vooral op welke manier. Enne… als je nadenkt over je cliënt: hoe zit het eigenlijk met jou zelf?

Denk eens na over het volgende: 

Negatief pleasen gaat ten koste van jezelf

Het negatief pleasen is het behagen van een ander, terwijl je het eigenlijk niet wilt. Het kan zijn dat je een ander pleaset omdat je denkt ‘als ik het niet doe, dan doet niemand het’ – de wantrouwende pleaser. Of: ‘als ik dit voor jou doe, dan doe jij dat voor mij’ – de manipulerende pleaser. Waarbij je wel iets voor een ander doet, maar je er eigenlijk ook wel iets voor terug wilt hebben

Je kunt als relatie zoekende pleaser iets voor een ander doen, omdat je aardig gevonden wil worden. Of je bent een erkenning zoekende pleaser die graag nodig wil zijn en waardering ontvangt voor wat je doet. Je kunt pleasen omdat je denkt: ‘ik doe dit voor jou, omdat ik geen ruzie wil’ – de conflictmijdende pleaser. En tot slot als principiële pleaser: ‘ik doe dit, omdat het hoort.’ Elke vorm van dit negatief pleasegedrag kost energie, omdat je het niet echt wilt doen, maar toch het gevoel hebt dat het moet. 

Negatief pleasen is een vorm van liegen

Stel je cliënt de vraag: ‘Bedenk nu eens hoe jij het zou vinden als iemand iets voor jou zou doen, terwijl diegene dat eigenlijk niet wil… Hoe voelt dat?’ 

Wanneer het motief van pleasen niet klopt, dan voelt de ander op een onbewuste laag dat het niet van harte gegeven wordt. En in feite is het een vorm van liegen: je zegt ja, maar je bedoelt nee. En dát is iets wat jij als coach op een liefdevolle manier aan je cliënt duidelijk moet maken. Niet iedereen begrijpt dit (meteen), omdat ze vaak hun hele leven al pleasen. En het idee dat ze daarmee al die tijd logen echt niet kunnen accepteren. Maar JUIST dit gegeven: ‘je liegt als je pleaset’, kan iemand ook echt een eyeopener geven om van het negatieve pleasen naar zelfbewust pleasen te gaan. En dus: 

Pleasen is prima, als je er maar zelf voor kiest

Naast het feit dat je negatief kunt pleasen, is er ook een vorm van pleasen die prima is, namelijk vanuit de zelfbewuste keuze dat je graag iets voor iemand wilt doen. Ja óók als het je wat kost. In dit geval gaat het ‘kosten’ niet ten koste van jezelf, maar bouwt het ‘kosten’ je op. Het geeft energie en vreugde om iets voor een ander te kunnen doen, omdat je er zelf voor koos om dat te doen. 

Als zelfbewuste pleaser houd je je eigen doel voor ogen, terwijl je ook oog hebt en houdt voor de mensen om je heen. Je communiceert liefdevol en duidelijk. Je dient de ander, maar doet dat zonder jezelf daarin te verliezen, waardoor je het vol vreugde en vrede kunt doen. Je denkt vanuit overvloed en niet vanuit schaarste, waardoor je bereid bent om meer aan een ander te geven. Je levert kwaliteit en loopt de kantjes er niet af als iemand even niet kijkt. Juist omdat je ervoor kiest de ander in liefde te dienen en niet uit plicht… 

Wanneer je iets voor een ander doet, oftewel wanneer je een ander wilt pleasen, denk er dan goed over na, vanuit welk motief je het doet. Doe je het vanuit liefde of vanuit plicht? Wil je meer weten over dit onderwerp? Michelle van Dusseldorp en ik (Carianne) schreven er een boek over, inclusief pleasetest, zodat je cliënt kan ontdekken op welke manier hij of zij pleaset en met een stappenplan hoe iemand een zelfbewuste pleaser wordt. 

In welke pleaser herken jij jezelf of je cliënt?

Boekentip

Nee is oké – Carianne Ros & Michelle van Dusseldorp

Iedereen ‘pleaset’: je maakt het een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf nodig hebt. Dat kan uit de hand lopen en leiden tot vermoeidheid, stress en frustratie. Je denkt dat je niet genoeg doet en anderen je eigenlijk niet mogen. Dat is de ‘please disease’.

Op basis van gesprekken met honderden mensen en grondige literatuurstudie ontdekten we zeven ‘pleasetypes’. In dit boek leggen we deze uit. Via een eenvoudige test kan de lezer ontdekken welk type bij hem of haar hoort.

Nee is oké biedt vele concrete adviezen om te groeien, zodat de lezer zelfbewuster in het leven kan staan en kan genezen van de please disease. Het boek geeft talrijke handreikingen voor een leven met minder moeten en meer vreugde.