Jij bent levensveranderend!

Weet je dat er heel veel mensen zijn die níet het leven leiden wat ze eigenlijk zouden willen? Ze voelen zich gestrest, uitgeblust en moe… Soms voelen ze zich zo hopeloos, dat ze gewoon niet meer weten welke keuzes nou goed zijn om te maken. Ze worstelen met relaties, met hun werk, met hun gezondheid… 

Maar besef je ook dat JIJ hen kunt helpen om weer nieuwe hoop te krijgen? Dat jij – vanuit Gods liefde en kracht – echte heling en herstel kan bieden aan die mensen? Weet je dat jij levensveranderend bent voor mensen als je bijbels coacht?  

De basis van de TotalBalance methode

Zo is de TotalBalance methode gebaseerd op Jesaja 61:1-3: 

‘De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions treurenden te schenken: een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister.’

Dus: 

 • We leven vanuit totale overgave aan God.
 • We denken, spreken en handelen vanuit de genade van God de Vader, de liefde van Jezus, zijn Zoon en vanuit de kracht en wijsheid van de Heilige Geest.
 • We brengen hoop en liefde door de kracht van het evangelie.
 • We bevrijden door Gods genade mensen van hun emotionele gevangenschap van slechte gewoonten en verslavingen.
 • We brengen mensen bij de troon van Gods genade om zelf vergeving te ontvangen en om vergeving te schenken.
 • We troosten hen die treuren.
 • We brengen mensen bij Gods Vaderhart, zodat zij niet vanuit angst, maar vanuit liefde leren leven.
 • We begeleiden mensen om goede keuzes te maken, nieuwe positieve gewoonten aan te leren en om met passie en doelgerichtheid hun roeping te volgen.

En dit kunnen we, omdat we niet coachen vanuit onze eigen kracht, maar omdat we ons laten leiden door de Heilige Geest. Hoe gaaf is het als je gebroken mensen ziet binnenkomen en na een tijdje geheelde mensen weer weg ziet lopen? Het maakt ons altijd intens dankbaar om te mogen werken vanuit Gods liefde en genade! 

Verlang jij er ook naar om mensen écht verder te helpen? En ben jij bereid om: 

 • jezelf te blijven ontwikkelen en je leerbaar op te stellen?
 • zonder oordeel te werken, maar ook om liefdevol te corrigeren indien dit nodig is?
 • een extra mijl te lopen voor je cliënten?
 • je talenten te ontplooien en in te zetten om binnen jouw mogelijkheden en met de kracht van de Heilige Geest, Gods koninkrijk op aarde te vergroten?

Misschien is dan de TotalBalance Basis Coach Opleiding wel iets voor jou!

Coach Seminar

Ontdek het coachen op basis van bijbelse principes
en wat dit voor jou kan betekenen als (aankomend) christencoach!

Ben je op zoek naar handvatten en vraag je je af of een Basis Coach Opleiding op basis van bijbelse principes iets voor jou is? Wil je graag weten hoe je bijbelse principes kunt integreren in coaching? Meld je dan aan voor het Coach Seminar van 8 september.

Je ontdekt waarom het belangrijk is voor een coach om zout en licht te zijn en hoe je dit in de praktijk brengt. Je krijgt een aantal handvatten, tools, vaardigheden en oefeningen om anderen te coachen op basis van Bijbelse principes. Meer info en aanmelden via:

Boekentip

Stralen voor je Schepper – Carianne Ros

Verlang je naar een leven vanuit Gods rust en balans? Wil je graag je roeping leven, maar weet je niet goed waar je moet beginnen?  In ‘Stralen voor je Schepper’ geef ik (Carianne) inspiratie voor 52 weken, met bijbelteksten, korte overdenkingen en vragen om over na te denken. Stapje voor stapje denk je na over verschillende onderwerpen die je dichter bij Gods Vaderhart brengen, dichter bij jezelf en bij Gods roeping voor jou. Luister al biddend naar wat God je te zeggen heeft en ga er ook daadwerkelijk mee aan de slag.