LEEF JIJ IN GODS RITME?

Het onderwerp ‘tijd’ is beslist iets wat veel losmaakt bij mensen. Als je vraagt: ‘Hoe gaat het met je?’, is een antwoord wat je al snel krijgt: ‘Druk.’ Mensen hebben het gevoel dat ze tijd tekort komen. Er wordt veel van ze gevraagd en ze ervaren de druk om overal aan mee te moeten doen. Ja, misschien wíllen ze dit ook wel, maar steeds vaker heeft het ‘mee willen doen’ te maken met FOMO: the Fear Of Missing Out, oftewel de angst om iets te missen. En dit zul je ook zeker tegenkomen bij je cliënten. 

Fear is angst. Angst is niet van God. God wil juist dat we leven vanuit rust, vertrouwen en vrede. Hij vindt het belangrijk dat we tijd maken om lief te hebben. Dus vragen die je aan je cliënt kunt stellen zijn bijvoorbeeld: leef je vanuit angst of vanuit vertrouwen? Wil je op deze manier je tijd blijven besteden, of zou je liever meer tijd hebben voor andere dingen? En zo ja, voor wat dan? 

Belangrijk is natuurlijk ook dat jij als coach het ‘leven vanuit Gods ritme’ zelf voorleeft. Want daar waar de wereld vaak mensen opjaagt en gericht is op ‘beslis NU, anders ben je te laat’, heeft God juist tijd voor dingen. Je kunt veel te doen hebben, maar je hart is gevuld met vrede…

Dit kun je meegeven aan je cliënt die ‘geen tijd’ heeft of die last heeft van FOMO:

Maak je niet druk
Wanneer je beseft dat God er tientallen en soms honderden jaren de tijd voor neemt om een boom uit te laten groeien tot een prachtige, dikke boom met enorme wortels en takken, dan is het eigenlijk niet te begrijpen waarover we ons zo druk maken. Dat in onze beleving alles nu gedaan moet worden. Prediker 3:1 zegt: ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel.’ Haal eens heel bewust adem en besef dat God Heer is over de tijd. 

Wanneer je gestrest bent, verlies je energie en creativiteit. Haal adem en leg je zorgen en deadlines in gebed bij God. Want: ‘wie hoopt op de Heer, krijgt nieuwe kracht.’ (Jesaja 40:31a). Doe wat je kan, maar werk je niet over de kop. 

Maak tijd om stil te worden bij God
Wanneer je je hele agenda volpropt met veel te veel activiteiten, dan ontstaat er makkelijk stress en onrust. God wil graag dat je leeft vanuit zijn vrede en vreugde. Dat kan alleen maar wanneer je op gezette tijden stil bent, zodat Hij je weer kan vullen met nieuwe energie en kracht.

Het is niet voor niets dat God een gebod maakte over het eren van de sabbat, want we hebben het nodig om tijd apart te zetten om Gods stem te kunnen verstaan. Jezus zei: ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’ Kies ervoor om eerst stil te worden en daarna te doen wat je moet doen en je zult merken dat Gods vrede met je meegaat.

Focus!
Leven in Gods ritme heeft te maken met kiezen. God heeft een roeping in je hart gelegd en het is aan jou om deze te volgen of niet. God wil graag dat je tot Zijn bestemming komt, maar de duivel wil je er vanaf houden. 

Eén van de pijlen van de duivel is uitstel. En een andere pijl is afleiding. Paulus zegt in Filippenzen 3:14: ‘Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept.’ Ga jij recht op je doel af? Welke stappen zou je vandaag kunnen zetten om dichter bij dat doel te komen? Wanneer je deze stappen consequent uitvoert, zul je op een dag je resultaat bereikt hebben. Want wat je zaait, zul je oogsten. Leven in Gods ritme is gefocust blijven op Hem, zodat je je niet laat afleiden, maar elke dag kan doen wat Hij belangrijk vindt.

Benieuwd of de TotalBalance basis coach training bij jou past?
Of heb je gewoon zin in een dag vol inspiratie?
Meld je aan voor het online Coach Event.

Boekentip

Steven Covey – De zeven eigenschappen van effectief leiderschap
Alhoewel dit boek omschreven wordt als een ‘businessboek’, heeft het absoluut christelijke waarden en prachtig, inspirerende principes die je als coach kunt integreren in je praktijk. Het is een boek wat je niet in één keer moet lezen, maar in delen, zodat je ook de tijd hebt om toe te passen wat je leest. De inzichten uit het boek helpen je om betere keuzes te maken, je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw ‘deel’ en om anderen lief te hebben. 

Steven Covey – Werkboek De zeven eigenschappen
Er is een werkboek bij het boek, waardoor je nog makkelijker de inzichten kunt integreren in je leven. Als coach wil je natuurlijk het goede voorbeeld geven en je leven op orde hebben. Dit werkboek zal je daarbij helpen. En besef: alle kennis en wijsheid die jij opdoet, kun je ook weer delen met je cliënten!

Bestel het boek direct via Bol.com