Snoeien om te groeien

Ben jij iemand die wacht met een beslissing nemen totdat die voor jou genomen wordt? Of ben je liever (biddend) proactief en bereid om te snoeien als het daar de tijd voor is? 

Veel mensen hebben er moeite mee wanneer het tijd is om te snoeien. Diep van binnen weten ze allang wat de juiste keuze is, in elk geval onbewust, maar die beslissing dan ook daadwerkelijk maken…? 

Het lijkt wel alsof, als we de ‘juiste keuze’ willen maken, we ineens keihard aangevallen worden op alle zekerheden die we kunnen verzinnen. Daardoor houden we toch liever vast aan wat we hebben, in plaats van iets los te laten, terwijl je niet precies weet wat je ervoor terug krijgt… 

Binnen TotalBalance geloven we dat we geroepen zijn om goede rentmeesters te zijn over alles wat God ons gegeven heeft. En we geloven ook dat we vrucht mogen dragen voor Gods glorie! Dit betekent concreet dat onze bedrijven en coachpraktijken niet van ons zijn, maar van God.

En dit betekent ook dat we telkens weer bidden en God vragen om ons te leiden om de juiste keuzes te maken. We willen met open handen leven. Als God ons vervolgens roept om iets (anders) te doen, dan willen we daar gehoor aan geven. En dat kan soms best even spannend zijn, maar we weten dat God met ons is in alles wat we doen, zelfs als we de verkeerde keuze zouden maken. 

Snoeien om te kunnen groeien

Als we willen groeien als mens en in ons bedrijf, zullen er periodes komen van snoei, zodat we kunnen groeien. Misschien moet je iets kleins loslaten, maar het kan ook de juiste tijd zijn om het roer radicaal om te gooien! Abraham moest zijn vertrouwde stad verlaten om naar het Beloofde Land te trekken. En hij ging vanuit geloof. Ongetwijfeld geen makkelijke keuze, maar wel een enorm vruchtbare keuze! 

Waarin merk jij dat de Heilige Geest je aanspoort om je vertrouwdheden los te gaan laten en om samen met Hem nieuw land in te gaan nemen? 

Alweer drie jaar geleden had ik (Carianne) echt het gevoel dat God ons aanspoorde om binnen TotalBalance een gebedsweek te organiseren, waarbij we om de beurt als TotalBalance Coaches met en voor elkaar en de wereld zouden gaan bidden. Eerst God zoeken en zijn Geest van wijsheid en waarheid en van dááruit pas beslissingen nemen, waarbij we ook echt heel duidelijk God vroegen om ons te snoeien waar nodig, zodat we meer vrucht kunnen dragen voor zijn eer! 

En daar vloeide uit voort dat we elke maandag tussen 5.00-8.00 uur ‘s ochtends beginnen met gebed, elke maand een 30-urige gebedstijd hebben en inmiddels nog een paar gebedsweken achter de rug hebben. Iedereen kan (kort of lang) aanhaken op een tijdstip dat het uitkomt. En we ervaren dit echt als een groot cadeau van God!

God zegt in Jeremia 29:13 dat we Hem zullen vinden, wanneer we Hem met hart en ziel zoeken… en dat hebben we ook echt ervaren. We hebben inmiddels vele gebedsverhoringen mogen zien en we zijn onze grote God enorm dankbaar voor het voorrecht dat Hij ons gegeven heeft dat we tot Hem mogen bidden. Dat we Hem mogen danken, dat we Hem mogen prijzen en dat we onze smeekbeden en zorgen voor zijn troon mogen leggen.  

En voor jou?

  • Heb je ruimte nodig op een bepaald gebied en weet je dat God je daarin graag wil snoeien, zodat je verder kunt groeien en bloeien?
  • Wat maakt dat je iets (nog) vasthoudt, terwijl je weet dat God je vraagt om los te laten?
  • Hoe zou het voor je zijn als je volledig zou leven vanuit het vertrouwen dat God met je is en je bijstaat in alles wat je voor zijn glorie onderneemt?

Boekentip

De Keuze -Edith Eger 

Edith Eva Eger was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd.

In dit boek deelt ze haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. Edith Eva Eger is nu negentig en danst nog altijd. Haar indrukwekkende en belangrijke verhaal is een inspiratie voor iedereen.