VANDAAG IS PERFECT!

In het coachen wordt vaak gezegd: ‘het heden is perfect’. Klinkt leuk, maar hoe zit dat dan als je ernstig ziek bent? Of wanneer je huwelijk op de klippen loopt, of wanneer je enorme schulden hebt? 

Als je dit tegen je cliënt zegt, zal het antwoord in de meeste gevallen iets zijn als: ‘Ja ja vandaag is perfect. Nou ik merk er helemaal niets van. Ik heb pijn, ik ben verdrietig, ik heb een gebroken hart en ik zie het leven niet meer zitten … En dan kom je nu zeker weer met dat cliché van: God zorgt voor je. Nou het zal wel, maar vandaag is Hij me even vergeten!’

Gelukkig hebben we de woorden uit de Bijbel die ons hoop geven – ook juist op de momenten dat het allemaal even niet zo leuk is. Woorden waar we ons aan vast kunnen klampen, zoals Klaagliederen 3:23 zegt: ‘Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden – Veelvuldig blijkt uw trouw!’ Dus ja, ook vandaag is je door de Heer gegeven. En hoe moeilijk het soms ook is: juist dát is ook de hoop die wij onze cliënten kunnen bieden! 

Wil je je cliënt helpen om ‘vandaag’ zien door te komen? Laat je inspireren door de krachtige woorden uit Jesaja 30:19-21 om je cliënten te bemoedigen en hoop te bieden!

  • God ontfermt zich over je

‘Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je ontfermen als je weeklaagt, hij zal je antwoorden zodra hij je hoort.’ 

Ook al kunnen de woorden gebruikt worden als dooddoeners in tijden van pijn, verdriet en nood, toch zijn diezelfde woorden juist door God gegeven om ons te troosten, om te laten zien dat Hij ons ziet en ons niet in de steek laat. Ja, Hij ziet de tranen van je cliënt, Hij hoort zijn of haar weeklagen en Hij zál antwoorden. Misschien niet op de manier die ze verwachten, of zoals ze het graag zouden willen zien, maar Hij zál antwoorden. 

Natuurlijk mag je huilen om je pijn, schreeuwen vanuit je boosheid en frustratie, want wij mensen hebben het nou eenmaal nodig om onze emoties te mogen uiten. Maar schreeuw het uit naar God, verwacht het van Hem en Hij zal je tranen wissen en je hart nieuwe hoop en liefde geven. 

  • Hij geeft wat je nodig hebt

‘De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood.’ 

Vandaag is perfect, terwijl je nood hebt? Hoe is dit mogelijk? Bedenk dat Gods wegen zo vaak anders zijn dan onze wegen. Zijn belangrijkste wens is er altijd op gericht om mensen bij zijn Vaderhart te brengen. Ja, we hebben water en brood nodig om te leven. Maar in de Bijbel wordt brood ook gezien als ‘het woord van God’, en water als ‘het levende water’. 

Dus: in hoeverre lees je je Bijbel? In hoeverre mag de Heilige Geest je hart aanraken en veranderen of verzachten? God weet wat je nodig hebt, nog veel beter dan dat jij het zelf weet. Er zijn zoveel vervolgde christenen in de wereld, die alles tekort komen van wat wij hier in overvloed hebben en toch zijn ze gelukkig… Omdat zij de woorden van Paulus écht begrijpen: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid’ (2 Korintiërs 12:9).

  • God is je leermeester

‘Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’’

God is in en in goed, Hij bedenkt het kwaad niet. Maar Hij gebruikt het kwaad wel om ons dingen te leren die we moeten leren. Want mensen reageren nou eenmaal sterker op crisissen in hun leven, dan op ‘alles-gaat-goed-ik-heb-u-niet-nodig-God’-momenten. En daarmee wil God zelf onze leermeester zijn. 

Hij wil dat we besluiten om naar Hem te luisteren, zodat Hij ons kan leiden op de weg die Hij voor ogen heeft. En vaak is het helaas zo dat we nogal hardleers zijn en toch liever zelf bepalen wat de goede weg is… 

Ja, de duivel wil je terneer drukken en je kapot maken, maar God zal al die pijnlijke momenten gebruiken om jou een mooier, liefdevoller, geduldiger mens te laten worden. Een mens die zal zijn ‘als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei’ (Psalm 1:3).

Misschien kost het tijd, maar als je over een jaar of over vijf jaar terugkijkt, zul je zien wat je allemaal hebt mogen leren door de moeilijke tijden heen!

Ken je mensen die gebroken zijn?
Wil jij anderen hoop geven?
Meld je dan aan voor onze online pastorale coach training. Meer weten? Klik op de groene knop.

Boekentip

Het gebed van Jabes – Bruce Wilkinson

Meer dan het gewone, verder dan het alledaagse… God heeft overvloedige zegeningen voor je klaar liggen, als je Hem erom vraagt. Bruce Wilkinson ontdekte een onbekende held in de Bijbel, die een gebed bad waardoor er ruimte kwam voor Gods genade, kracht en bescherming. En dit eenvoudige gebed is nog zo actueel als wat. Door het dagelijks te bidden, zullen er opmerkelijke veranderingen in je leven plaatsvinden. Het kan je helpen het verleden achter je te laten en een leven te beginnen zoals God het heeft bedoeld. Door dit gebed maakt afwachten plaats voor verwachten.