WAAR WIL JIJ DE KOMENDE MAANDEN MEE BEZIG ZIJN?

Heb je een fijne zomer(vakantie) gehad? Ik (Carianne) vind het altijd een heerlijke tijd om na te denken over mijn leven. Om te reflecteren, om terug te kijken – wat waren mijn hoogtepunten, wat ging er heel goed en wat kan beter of wat heb ik laten liggen wat ik alsnog wel of toch niet wil doen? – en ook zeker om vooruit te kijken en voor mezelf die ene prangende vraag te beantwoorden: waar wil ik de komende maanden mee bezig zijn? 

Uiteraard bid ik hiervoor en vraag ik de Heer om mij hierin te leiden en om me Zijn wijsheid te geven, zodat ik weet wat Hij wil dat ik ga doen. Of dat ik  in elk geval een volgende stap zie die Hij wil dat ik zet. Soms is dit pad heel duidelijk en soms heb ik het gevoel dat ik in het donker tast. Maar ik weet altijd: als ik biddend op weg ga, dan zál God mij aan de hand nemen, ook als ik dat niet voel of direct ervaar. En dat vind ik een zeer geruststellende gedachte, zeker als ik maar een korte tijd heb om bepaalde beslissingen te nemen of om de volgende stap daadwerkelijk te zetten! 

Ja, soms vraagt Hij dingen van mij die ik eigenlijk eng of spannend vind om te doen. Eenvoudigweg omdat ik het nooit eerder gedaan heb, of omdat het op zo’n heel andere manier moet dan ik gewend ben, of omdat ik er nieuwe vaardigheden voor moet gaan aanleren, of omdat het in strijd is met wat andere mensen van mij verwachten… En toch heb ik geleerd dat ik altijd Góds weg moet volgen, omdat die weg het meest bevredigend is, hoe zwaar of moeilijk het soms ook kan zijn. 

God zoekt mensen die bereid zijn om naar Zijn stem te luisteren én die Hem daarin ook echt willen gehoorzamen! En er is ongelofelijk veel nood in de wereld, dus Hij zoekt ook mensen die bereid zijn om werkelijk zout en licht te zijn in deze verduisterde wereld. En juist daarom zijn er heel veel coaches nodig die ook echt vanuit Bijbels perspectief willen coachen!

Heb jij het gevoel dat God je roept om te gaan coachen?
DIT IS DE LAATSTE KANS OM JE OP TE GEVEN! 6 september sluit de inschrijving…

De TotalBalance Basis Training start één keer per jaar in september. Dus als jij Gods stem hoort die in je hart fluistert dat Hij graag wil je mensen écht verder gaat helpen vanuit zijn leiding, geef je dan NU op voor de training, want anders duurt het weer een heel jaar voordat je ermee kunt beginnen.

We verwelkomen je graag in ons TotalBalance netwerk, zodat we met elkaar Gods koninkrijk kunnen bouwen! 

Boekentip

Iedereen een mentor -Paul Stanley en Robert Clinton

Niemand beschikt over de mogelijkheden om uit te blinken op alle gebieden in het leven. Onze zwakheden, blinde vlekken, beperkte vermogens en gebrek aan ervaring wijzen allemaal in één richting: onderlinge afhankelijkheid. Daarom zijn relaties met anderen onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling.

We mogen gebruik maken van de wijsheid en ervaring van anderen die ons zijn voorgegaan! Door wat je ontdekt, ben je niet alleen in staat om je eigen mogelijkheden te vergroten, maar kunt je op jouw beurt ook anderen helpen. Dit boek is het resultaat van meer dan veertig jaar ervaring, en van onderzoek naar het leven van meer dan 600 leiders in heden en verleden.