WAAROM IS HET BELANGRIJK OM JEZELF TE AANVAARDEN?

Zelfaanvaarding hoe dan?

Veel mensen worstelen met hun identiteit, hun zelfbeeld. Ze denken of kijken negatief naar zichzelf, ze voelen zich minderwaardig, wijzen zichzelf af, of haten zichzelf. Mensen halen hun bevestiging uit sociale media, werk, status, bezit, relaties, maar dat is nooit bevredigend. Hun emotionele toestand is afhankelijk van hun gevoel of omstandigheden. Ze zijn veeleisend voor zichzelf of anderen, perfectionistisch, laten zich leiden door angst, zijn zelfgericht of voelen zich eenzaam. Allerlei lichamelijke of psychische klachten kunnen het gevolg zijn van een gebrek aan zelfaanvaarding.

Een gebrek aan zelfaanvaarding heeft ook invloed op hun relatie met God en anderen. Ze kunnen christen zijn, vervuld met de Geest en toch zichzelf niet aanvaarden. Ze twijfelen aan Gods trouw, Zijn liefde, bescherming, vaak zijn ze wettisch. Pas als je jezelf aanvaard, kun je andere mensen liefhebben en aanvaarden.

Deze mensen komen je praktijk binnen. Vastgelopen in hun relaties of het werk, onzeker, niet weten wat ze met hun leven moeten doen, misschien overspannen of burn-out, somber of zelfs depressief. Ze zitten niet lekker in hun vel, maar weten niet precies waardoor het komt.

Een proces

Zelfaanvaarding is een proces dat al begint voor geboorte en waarvan de ouders de basis leggen. Door van hun kind te houden, het te omringen met liefde, aandacht, waardering en het spreken van bevestigende, positieve woorden. Helaas hebben veel mensen te maken gehad met afwijzing, gebrek aan liefde of andere tekortkomingen.

Ten diepste heeft een gebrek aan zelfaanvaarding te maken met de zondeval. Adam en Eva leefden in volmaakte harmonie met de Vader, ze wisten niet anders dan dat ze geliefd waren. Door de zondeval kwam gebrokenheid in de wereld, er kwam schuld en schaamte en de mens raakte vervreemd van God, andere mensen en zichzelf.

Je nieuwe identiteit

Zelfs al heb je een goede opvoeding gehad, ouders zijn nooit perfect, daarom heeft ieder mens ten diepste bevestiging nodig van God, zijn hemelse Vader. Pas als je gaat ontdekken hoeveel God van je houdt, kun je beginnen om jezelf te aanvaarden. God is liefde en Hij houdt van ons met een oneindige, onvoorwaardelijke liefde. Door Jezus’ offer aan het kruis is onze relatie met God hersteld en ontvangen wij onze nieuwe identiteit, in Christus. Paulus schrijft: ‘ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ (Gal. 2:20)

Jezelf aanvaarden in Christus

Vanuit wie je bent in Christus, kun je jezelf aanvaarden. Dat wil zeggen dat je instemt met wie je bent, zoals God je heeft gemaakt met je persoonlijkheid, je uiterlijk, talenten, (on)mogelijkheden, geslacht, intelligentie enz. Jezelf zien als Gods geliefde zoon of dochter, geliefd niet om wat je doet, maar om wie je bent ‘in Christus’. Het is ook belangrijk dat je erkent dat je zonder Jezus niets kunt doen, dat je Hem nodig hebt en niet blijft hangen in trots.

Hoe help je iemand zichzelf te aanvaarden?

Het is belangrijk dat je cliënten nieuwe patronen van denken aanleren, over God, zichzelf en anderen. Dat ze gaan luisteren naar God, naar wie Hij zegt dat ze zijn. Dat ze beseffen dat God altijd bij hen is en altijd van hen houdt. Dat ze ook gaan luisteren naar hun eigen hart, hun eigen verkeerde manieren van denken gaan herkennen en ontdekken wat de wortel hiervan is!

Jezelf leren aanvaarden in Christus is een belangrijke stap en voorwaarde voor innerlijke genezing en heelwording. 

Verlang jij ernaar Gods liefde door te geven aan je cliënten?
Hen te helpen groeien in persoonlijke en geestelijke volwassenheid?
Dat ze echt die persoon mogen gaan worden zoals God hen heeft bedoeld?
Dan is de Master Training ‘Innerlijk herstel en vrijheid’ misschien interessant voor je.

Boekentip

Wie je bent in Christus – Wilkin van de Kamp

God biedt je een onverwoestbare identiteit aan, waar niemand iets van af kan doen en waar niemand iets aan kan toevoegen. Het is je gloednieuwe identiteit in Christus. Het gaat er vooral om hoe God naar je kijkt als je ‘in Christus’ bent. Stop met je oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus. Je zult er een mooier mens van worden. Als je gaat ontdekken wie je bent in Christus, zul je op elk terrein van je leven in kracht en overwinning wandelen. Dit mooi vormgegeven dagboekje neemt je in 40 dagen mee op reis naar je nieuwe identiteit in Christus. Laat je 40 dagen lang onderdompelen in Gods liefde voor jou!

Extra boekentip

Herstel van identiteit – Leanne Payne

Leanne Payne ontdekte dat christenen die willen groeien in persoonlijke heelheid en volwassenheid drie barrières tegenkomen: Gods vergeving niet kunnen aanvaarden, anderen niet kunnen vergeven en zichzelf niet kunnen aanvaarden.

Voortbouwend op de theologische en psychologische basis van genezend gebed, die zij gelegd heeft in Gods Tegenwoordigheid geneest, geeft Leanne Payne in dit boek aan hoe deze barrières door de kracht van genezend gebed kunnen worden overwonnen. Aan de hand van talrijke voorbeelden legt ze uit hoe zij genezend gebed toepast. Ze legt zowel de aanpak als de achterliggende motieven uit. De vele voorbeeldgebeden maken het boek toegankelijk en praktisch.