WAAROM JE MET MAAR ZES PRAKTIJKDAGEN GOED KUNT LEREN COACHEN

Heel vaak krijg ik (Carianne) de vraag: ‘Maar leer ik wel genoeg als we maar zes trainingsdagen hebben?’ Veel coaches-to-be zijn bang dat ze niet voldoende kennis hebben om hun eigen praktijk te beginnen. Ik kan deze vraag met een volmondig ‘ja’ beantwoorden en wel om deze redenen:

1. Coach bén je of niet

Ik maak je geen coach, dat ben je al. Want het is God die je het verlangen heeft gegeven om anderen te willen helpen. Daarnaast heeft Hij alles in jou gelegd aan talenten en natuurlijke vaardigheden om te kunnen coachen. Herken je dit? Je hebt een natuurlijke positieve nieuwsgierigheid naar mensen en hun verhalen. Je kunt goed luisteren en vragen stellen. Je vindt het heerlijk om mensen verder te helpen. 

Oftewel: je hebt een groot hart voor mensen en een groot hart voor God. Wat je nodig hebt, is dat je je talenten en natuurlijke vaardigheden verder aanscherpt en ontwikkelt. Hoe je dat doet, leer je in de training.

2. Al doende leert men

In de TotalBalance training krijg je een hele methodiek waar je mee kunt werken, zodat je nooit met een mond vol tanden zit. En die methodiek zul je in de zes trainingsdagen leren. Je zult studiegroepen hebben en écht gaan oefenen met (oefen)cliënten, zodat je de methodiek goed kunt begrijpen en toepassen. En je gaat er zelf ook doorheen, zodat de stof nog beter beklijft. Maar ook omdat het zo belangrijk is dat we onszelf onder de loep nemen: ben ik echt geheeld, of zit er nog oude pijn?

De TotalBalance Training is net als je rijbewijs. Wanneer leer je echt rijden? Juist ja, als je je rijbewijs gehaald hebt. Oftewel: het is aan jou om er -naderhand, maar ook tussen de trainingsdagen door – lekker veel mee te oefenen, zodat je ervaring opdoet. 

3. God is de basis van alles

Je kunt nog zoveel opleidingen hebben gedaan, als je niet coacht vanuit Gods wijsheid, dan mis je de meest fundamentele kracht in je coaching. God is de basis van alles! Het is de Bijbel die ons leert wat de beste ‘leefregels’ zijn. Maar wat nog veel belangrijker is: Gods Woord is in staat om mensen werkelijk te veranderen.
Zoals Hebreeën 4:12 zegt: ‘Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: (…) en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.’
Juist omdat je leert coachen op basis van Bijbelse principes, zul je merken dat God ook aan de slag gaat met jou. Hij zal je sterker maken en het vertrouwen geven dat je het kunt, omdat Hij met je is en je zal geven wat je nodig hebt!

Welke Bijbeltekst heeft jou deze week geïnspireerd en aangemoedigd? Aan wie zou je deze tekst kunnen uitdelen?

Kun jij goed luisteren en vragen stellen?
Vind jij het heerlijk om mensen verder te helpen?
Dan is coaching misschien wel iets voor jou! Geef je op voor het online Coach Event om te ontdekken of TotalBalance bij je past.

Boekentip

Ik kan veranderen – Michelle Dusseldorp

Michelle van Dusseldorp neemt de lezer mee op een zoektocht naar verborgen motieven, weggestopte emoties en onbewuste drijfveren. Ze laat zien hoe je door zelfinzicht, zelfaanvaarding en het toepassen van christelijke principes kan komen tot innerlijke genezing en geestelijke volwassenheid.

Dit boek beschrijft waar twee van de krachtigste werelden elkaar raken; die van het Bijbelse leven en die van de psychologie! Helder verwoord, praktisch beschreven! Voor degenen die een verandering in hun leven nu echt willen doorzetten, kan dit boek een stimulans en inspiratiebron zijn. Ook als niet-christen brengt dit boek een interessante invalshoek waaraan je veel zult hebben!