WAT IS VRIJHEID?

Vrij zijn, wie wil dat nou niet? Maar wat houdt echte vrijheid eigenlijk in?
Is het überhaupt mogelijk om vrij te zijn in zowel geest, ziel en lichaam? 

De apostel Paulus noemt zich ‘een gevangene van de Here’ (Efeze 3:1). Vanaf het moment van zijn bekering werd hij door Jezus in de handboeien geslagen. Paulus besloot niet langer zijn eigen wil na te volgen, maar Jezus. Hij was waarlijk vrij, ondanks het feit dat hij vele jaren fysiek gevangen gezeten heeft!

Onze eigen wil

Vrijheid houdt in dat wij naar onze eigen wil mogen handelen. Maar die eigen wil wordt veelal beïnvloed en gedomineerd door onze ervaringen in het leven, onze omstandigheden en de maatschappij waarin we leven. Met onze eigen wil kunnen we opnieuw kiezen om in vrijheid te leven. 

Waar vind je dan echte vrijheid?

Jezus is gekomen ‘om voor gevangenen vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding’ (Jesaja 61:1). Jezus reikt ons die macht, autoriteit aan en schenkt ons de sleutels om te openen en/of te sluiten (Mattheüs 16:19). 

Die sleutels zijn principes vanuit Gods Woord, die ons de mogelijkheid bieden om op hetzelfde level te functioneren als Jezus deed. 

Als coaches hebben wij die sleutelprincipes nodig om mensen te helpen, vrij te spreken, los te maken en te helpen in vrijheid te leven, en in vrijheid te blíjven leven. 

De Ommekeer

Zelf ben ik (Maudi) opgegroeid in de jaren 60/70, de jaren van de seksuele revolutie, baas in eigen buik en emancipatie van de vrouw. Mijn gedachte was: als je doet waar je zin in hebt, is dat echte vrijheid. 

Na vele jaren kwam ik erachter dat mijn zogenaamde ‘vrije’ leven enkel wrange vruchten opleverde. Ik was eenzaam, voelde mij verlaten en verraden en raakte volledig uit balans. Ik pleegde abortus, werd fobisch en raakte depressief. 

Via vrienden hoorde ik over Jezus, dat Hij mij werkelijk vrij kon maken. Allereerst moest ik erkennen dat ik niet vrij was, verkeerde keuzes gemaakt had en was vastgelopen in het leven. Ik had bevrijding nodig en Jezus is Degene geweest die mij echt vrij maakte.

Vrijheid is een keuze, de rest is een proces

Werkelijke vrijheid is kiezen voor een nieuw leven met Jezus. In Ezechiël 37 vers 9 laat God ons zien hoe belangrijk het is om dat nieuwe leven te ontvangen. 

Als eerste komt de geest van de mens vrij. De geest van de mens hoort het goede nieuws, waarna de ziel loskomt van het juk van het verleden en zich kan gaan verblijden. Dit heeft effect op het lichaam.

Vernieuwing van denken

Vrijkomen is het begin, daarna volgt het proces om in vrijheid te leven. Daarbij is het van belang dat de cliënt vernieuwing van denken ontvangt en toelaat. Vanwege traumatische ervaringen kan dat een hele weg zijn, maar het doel blijft hetzelfde: in vrijheid leven. 

De cliënt heeft het nodig om de taal van geloof te leren spreken. De geest heeft nieuw leven ontvangen en gaat dat leven doorgeven aan de ziel en het lichaam. 

Het is van belang dat de cliënt, indien nodig, vrijkomt in zijn geest. 

Het is verdrietig om te zien dat veel gelovigen nog bindingen meedragen in het leven, waardoor ze niet echt vrij zijn. Ze twijfelen aan zichzelf, aan God en aan het Woord van God. De bijbel noemt dat bolwerken. Deze dienen volgens Paulus in 2 Korintiërs 10:5 afgebroken te worden. Pas als dat gebeurt kan de cliënt geholpen worden om ook zijn gedachten onder controle te krijgen. 

Om dit proces van vernieuwing van denken te begeleiden is Gods woord een lamp voor onze voet en een licht op het levenspad. 

Bevrijding ontvangen

Het goede nieuws is dat bevrijding beschikbaar is voor ieder mens. Jezus is de Bevrijder. Het is echter wel nodig dat de cliënt daarbij geholpen wordt. Bovendien is het nodig dat hij zélf naar bevrijding verlangt. 

Jij en ik, wij hebben van Hem de sleutels ontvangen en in Christus rust de Geest van God op ons. Die stelt ons in staat om in de bediening van bevrijding te bewegen en mensen te helpen vrij te komen. 

Bevrijding ontvangen is geen zelfbediening. Als coaches worden we toegerust om mensen vrij te maken. Vrij blijven is met name aan de cliënt zelf, maar wij kunnen hen daar zeker in bijstaan. 

Meer weten?

Verlang jij ernaar mensen bij God te brengen zodat Hij ze kan vrijmaken?
Wil jij leren hoe jij kunt bidden voor mensen met gebondenheden in hun geest, ziel en lichaam?
Meld je aan voor de Master Training ‘Innerlijke genezing en bevrijding’. 

Boekentip

Genezing en bevrijding – Jan Minderhoud

Een toenemend aantal christenen heeft in de afgelopen decennia kennis gemaakt met de Dienst van Genezing en Bevrijding. Soms horen ze mooie getuigenissen over Gods ingrijpen in iemands leven. Andere verhalen of ervaringen laten hen vooral met vragen of teleurstelling achter. Dit boek neemt je mee in een zoektocht achter deze ervaringen en vragen. Wat betekent het dat het Koninkrijk van God al onder ons aanwezig is en tegelijkertijd nog op zich laat wachten? Op welke manier heeft de context invloed op onze manier van bidden om genezing en bevrijding? Wanneer kies je voor een gebed, wanneer voor een dienstbevel of proclamatie? Waarom geeft God eerder bevrijding dan genezing? Is er een kwalitatief verschil tussen Jezus’ bediening, die van de apostelen en de onze? Is de belofte van genezing en bevrijding inbegrepen in de verzoening? Op welke manier gaat God zijn weg met ons in het lijden, ook als genezing of bevrijding uitblijft? Kan ziekte in het plan van God passen? Wat betekent het in dit alles dat God een soeverein God is en dat Hij zich misschien zelfs kan verbergen, minstens in onze ervaring? De auteur schuwt deze complexe vragen niet en wil ondertussen niets afdoen aan de opdracht van de Kerk: de Dienst van Genezing en Bevrijding serieus nemen en een plaats geven in de pastorale praktijk.