Heeft u een klacht? U kunt deze via onderstaand formulier indienen

Wij gaan ervan uit dat u uw klacht eerst hebt besproken met uw coach. Mocht u daar niet zijn uitgekomen, dan kunt u hier uw klacht indienen.

Voor een indicatie van het verloop van de behandeling van uw klacht verwijzen we u graag naar onze klachtenprocedure.