Klachtenprocedure TotalBalance

Hoewel alle TotalBalance coaches zelfstandigen zijn en dus met hun eigen bedrijf zelf aansprakelijk voor de geleverde coaching, is het mogelijk een klacht in te dienen tegen een bij het TotalBalance netwerk aangesloten coach, wanneer u een geschil heeft waar u samen niet uitkomt. Uw klacht wordt dan behandeld door de TotalBalance klachtencommissie, conform de klachtenprocedure en het klachtenreglement. De directie van TotalBalance ziet toe op de juiste afhandeling van klachten en van door de klachtencommissie gedane uitspraken.

Klachten kunnen betrekking hebben op beroepsmatig handelen van bij de TotalBalance aangesloten coaches. Een klacht wordt getoetst aan de Internationale Ethische Code (IEC), waar iedere TotalBalance Coach zich aan heeft geconformeerd. De klachtencommissie beoordeelt of de betreffende coach heeft gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht, gezien de IEC.

Doel van de klachtenprocedure

Doel van de klachtenprocedure is het uniform en objectief onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers over bij TotalBalance aangesloten coaches. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie.

Klachten kunnen betrekking hebben op:

  • nalatig handelen van een TotalBalance Coach bij uitvoering van een opdracht

Klachtenreglement

Klik hier voor het complete Klachtenreglement.

Klacht indienen

Heb je een klacht over je TotalBalance Coach, waar je met hem of haar niet uitkomt? Dan kun je deze indienen via deze link.

Uitspraken klachtencommissie

Een samenvatting van de uitspraken door de klachtencommissie tref je aan via deze link.
TotalBalance coaches kunnen op de Member pagina de volledige uitspraken van de klachtencommissie nalezen.

Klachtencommissie

Otto Jager - christelijke coach Veldhoven Noord-Brabant
Susanne Reitsma - christelijke coach Heino Overijssel