Uitspraken klachtencommissie

De TotalBalance klachtenprocedure, in samenhang met het klachtenreglement en gebaseerd op de Ethische Code, is sinds maart 2021 van kracht.

Op dit moment is zijn er geen uitspraken van de klachtencommissie beschikbaar.