Effectiever leren communiceren vanuit bijbels fundament

Relatiecoaching; wat vraagt het van jou als coach?

Relatiecoaching: ‘Zie je wel, nou doe je het weer!’ ‘Wat doe ik wéér?’ ‘Je valt mij in de reden en laat me niet uitpraten…’ ‘Maar hoezo doe ik het wéér? Waarom die toon? Jij bent juist altijd degene die mij in de reden valt. Je hebt altijd wel iets te verbeteren aan míjn verhaal. Vertel gewoon je eigen verhalen, dan hoef je je niet te bemoeien met wat ik vertel.’ Als blikken konden doden… dan had ik hier een perfect voorbeeld. Wat een venijn in hun blikken en in hun woorden naar elkaar toe. Wat een verwijten en wat een oordeel. Maar wat een pijn en onderliggend verdriet ook.

Wat maakt toch dat mensen zó onaardig of zelfs gemeen tegen elkaar kunnen doen? En dat terwijl ze elkaars ‘geliefden’ zijn. Je weet wel, zo iemand die je lief vindt en waar je lief tegen bent… nou liever gezegd: zou moeten zijn.

Als mensen bij mij komen voor relatie coaching zijn ze met regelmaat rijkelijk laat (om maar niet te zeggen té laat…). Ik heb echt vaak te horen gekregen: ‘Ja, het was of jij of de advocaat.’ Pff, was dan éérder gekomen! Wat kan ik nog doen als jullie eigenlijk ook al serieus met de gedachten rondlopen om te gaan scheiden? Maar goed. Ze komen bij mij, dus ik ga ervan uit dat er nog hoop is. In elk geval benoem ik dat wel: ‘Jullie kiezen er nu voor om met mij gesprekken aan te gaan. Jullie weten dat ik een christencoach ben, oftewel mijn doel is: eenheid herstellen. Zijn jullie bereid om ervoor te gaan?’

Wat is relatiecoaching?

Relatiecoaching is coaching die er specifiek op gericht is om een (huwelijks)relatie te verbeteren. Vaak gaat het om problemen waar de stellen zelf niet meer uitkomen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt een maatwerk-traject aangeboden om mensen echt verder te helpen. Het liefst zowel als individu als ook als partners. Cliënten krijgen de ruimte om hun pijn, verdriet, boosheid, irritatie of welke emoties dan ook te voelen en te verwerken.

Je helpt je cliënten om te onderzoeken waar de negatieve emoties vandaan komen. En je cliënten leren om woorden te geven aan wat ze voelen en aan hun verlangens en behoeften. Ze leren om niet (langer) te communiceren in verwijt en boosheid, maar zodat ze op een constructieve manier leren praten met elkaar. Als relatiecoach geef je je cliënten of coachees ook handvatten mee waar ze in hun dagelijks leven mee aan de slag kunnen.

Wat voor soort vragen kun je als relatiecoach verwachten?

Stellen kunnen met allerlei vragen bij je komen. Soms komen stellen die graag willen weten hoe ze met bepaalde problemen om kunnen gaan. Er zijn stellen die graag beter willen leren communiceren met elkaar. Maar het kan ook voorkomen dat je echtparen bij jou op de bank krijgt die eigenlijk al besloten hebben om uit elkaar te gaan, maar die tóch nog een laatste poging willen wagen om te zien of hun relatie ‘gelijmd’ kan worden.

Je kunt vragen krijgen als:

 • We ervaren een sleur in onze relatie, hoe komen we daar weer uit?
 • Mijn schoonmoeder bemoeit zich met ons huwelijk, hoe kunnen we dit stoppen?
 • We begrijpen elkaar niet, hoe kunnen we beter communiceren?
 • Mijn partner heeft een ander. Ik wil hem/haar eigenlijk niet kwijt. Maar wat moeten we nu?
 • We zijn zo verschillend. Eerst vonden we dat heel leuk, maar nu irriteren we ons heel erg aan elkaar.
 • Ik wil veel vaker seks dan mijn partner. Hoe kunnen we elkaars behoeften hierin vervullen, zonder onszelf of de ander tekort te doen?
 • We maken zo vaak ruzie. Hoe kunnen we dit stoppen?
 • Ik wil verhuizen, maar mijn partner wil niet mee.
 • We zitten niet op één lijn qua de opvoeding van de kinderen en we merken dat ons dit uit elkaar trekt
 • En nog vele andere vragen…

Zou jij graag relatiecoach willen zijn?

Relatiecoaching is niet zomaar iets. Je moet als coach sterk in je schoenen staan om midden in de (conflict)situatie zelf staande te blijven én om vervolgens geliefden te helpen elkaar weer daadwerkelijk te gaan liefhebben.

Dit is wat je in elk geval in huis moet hebben als christen-relatiecoach:

Goed zelfbeeld en je identiteit sterk geworteld in Jezus.

Want reken er maar op dat het in zo’n conflictproces met regelmaat voorkomt dat de partners eerst elkaar uitschelden, maar het vervolgens ook op jou als coach gemunt hebben als je een van beiden of allebei de partners moet confronteren. Het is belangrijk dat jij je niet persoonlijk aantrekt wat er gezegd wordt, als iets eigenlijk projectie is.

Heldere communicatiestijl.

Als partners snel ruzie hebben of vervallen in verwijten of elkaar niet begrijpen, dan is communicatie een ongelofelijk belangrijk onderdeel om in de coaching aan te gaan werken. Dit is waarom jij als coach ook echt een liefdevolle, bemoedigende, maar vooral ook heldere communicatiestijl nodig hebt. In de eerste plaats moet je ontzettend goed kunnen luisteren en observeren wat er gebeurt en hoe iemand reageert (ook juist in de non-verbale communicatie).

Je moet ook duidelijk zijn en durven confronteren. Het is ook belangrijk dat je op een goede manier je cliënten kan helpen om soms die ‘brug in communicatie te vormen’ die er nodig is om de boodschap van de een duidelijk én liefdevol over te brengen aan de ander.

Dus bijvoorbeeld:

 • spreek in de ‘ik-vorm’;
 • gebruik een neutrale of liever een liefdevolle toon;
 • spreek vanuit je eigen gevoel;
 • vermijd verwijten;
 • luister goed naar wat de ander zegt en vat het samen, zodat je kunt checken of je het goed gehoord hebt.

Empathie en compassie.

Mensen die pijn ervaren, willen hierin graag gezien en gehoord worden. Dat is waarom ze het nodig hebben dat er empathisch op hen gereageerd wordt. Juist als partners de neiging hebben om elkaar de tent uit te vechten, is empathie enorm belangrijk. Goed voorbeeld doet goed volgen (althans dat is wat je wilt!) en dus is de hoop dat als jij het goede voorbeeld geeft en hen ook leert om empathisch en liefdevol te reageren op de ander, je cliënten dit voorbeeld zullen gaan volgen.

Wat maakt dat er soms relatiecoaching nodig is?

John Gottman, de bekende psycholoog die samen met zijn vrouw Julie, enorm veel onderzoek deed om te ontdekken hoe relaties succesvol kunnen zijn, ontdekte vier soorten ruzie gedrag die ervoor zorgen dat partners sneller willen scheiden.

 1. Kritiek op de persoon, in plaats van op het gedrag
 2. Bij verwijten meteen in de verdediging schieten
 3. Een muur optrekken
 4. Minachting uiten

God zegt in zijn woord dat we elkaar moeten liefhebben en moeten streven naar eenheid en vrede. Maar vanuit deze manieren van ruzie maken, ondermijn je de ander en daarmee ook je relatie. In feite is er te weinig of zelfs geen respect. Terwijl dat een belangrijke basis vormt voor een goede relatie.

Als je als relatiecoach deze manieren van communiceren gaat herkennen, kun je de partners er ook op wijzen en hen vragen en helpen om op een andere manier duidelijk te maken wat hun behoeften zijn. Ik zeg altijd: ‘Niet klagen, maar vragen!’

Jezelf kennen

Maar een van de grootste problemen is dat te weinig mensen hun eigen behoeften en verlangens daadwerkelijk kennen. Als je niet weet wat je nodig hebt, kun je er ook niet om vragen. En het is nou eenmaal zo dat de meeste mensen niet aanvoelen wat de ander nodig heeft, tenzij er duidelijk om gevraagd wordt. We kunnen we dénken dat we het goed aanvoelen, maar vaak is het dan toch net anders dan hoe de persoon in kwestie het éigenlijk wil… en dat kan dan weer miscommunicatie, verwijten en verwijdering teweeg brengen.

tekst gaat onder afbeelding verder…


Schrijf je in voor de Balance Boost

En ontvang onze wekelijkse mail voor persoonlijke en professionele groei + GRATIS het e-boek 101 tips om bijbels te coachen

lk ontvang ook graag het e-boek '101 tips om Bijbels te coachen'
Lees hier de Privacyverklaring

Om spam aanmeldingen (door bots) te voorkomen hebben we een CAPTCHA toegevoegd. Als deze hier niet zichtbaar is dan opent na bevestigen (klikken op de knop) een nieuw scherm met het formulier waarin je definitief je aanmelding kunt bevestigen. Heel erg bedankt!


Christelijke relatiecoaching

Wat kun jij doen als christelijke relatiecoach om partners te helpen om weer op één lijn te komen en elkaar te gaan liefhebben? Er zijn meerdere dingen die je kunt doen. Zoals bijvoorbeeld:

 • Patronen en gewoontes boven tafel krijgen (zowel de positieve als de negatieve)
 • Oude trauma’s laten verwerken, zodat die niet hun relatie verzieken
 • Cliënten te leren vanuit genade en vergeving naar de ander te kijken
 • Bidden!
 • Gods Geest ruimte geven om dingen te openbaren en te helen
 • Je cliënten apart ruimte geven, zodat ze zich gehoord en gezien voelen
 • Beide partners helpen om hun behoeften helder te krijgen
 • Hen te leren hoe ze dit moeten verwoorden aan de ander, zodat ze niet klagen en verwijten, maar vrágen om wat ze nodig hebben…
 • Hen brieven laten schrijven aan elkaar waarin ze hun liefde en waardering voor de ander (van het begin) beschrijven
 • Je cliënten hoe ze kunnen communiceren zónder oordeel en verwijt, maar liefdevol en bemoedigend en met een goede toon

Haal patronen, gewoontes en onverwerkte trauma’s naar boven

Alle TotalBalance coaches gebruiken een werkboek waarbij we niet alleen kijken naar het ‘hier en nu’, maar ook echt tijd en ruimte maken voor het verleden. Van waaruit zijn bepaalde patronen en gewoontes ontstaan? Zijn er nog wonden of oude trauma’s die een rol spelen in het leven van de cliënt op dit moment? Heel vaak zien we dat oude pijn en diep verdriet meegenomen wordt een relatie in, zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn.

Dus is het cruciaal dat jij als christencoach juist die negatieve emoties naar boven haalt, zodat ze geheeld kunnen worden door Gods liefde. Vanuit Gods genade en vergeving leren mensen om (opnieuw of voor het eerst) vanuit rust, vrede en liefde naar hun partner te kijken.

Betrek God en het gebed in je coaching en in hun relatie

God wil graag dat we Hem betrekken bij onze relaties. En Hij wil zéker het fundament zijn onder ons huwelijk! God gebruikt het huwelijk zelfs als voorbeeld voor als straks zijn Zoon Jezus terugkomt. Hij vindt het echt heel belangrijk dat we streven naar liefde en vrede.

Menselijkerwijs lijkt dat soms onhaalbaar, als er zoveel wonden geslagen zijn. En als we blijven hangen in onze ‘arme-ik’ wordt het helemaal lastig om elkaar te bereiken. Maar God komt ons tegemoet. Jakobus 4:1,2 zegt het heel duidelijk:

‘Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren bij al uw doen en laten? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordzuchtig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets, omdat u niet bidt.’

Geloof het of niet, maar ik heb echt GROOT verschil gezien in het resultaat van de relatiecoaching, tussen de partners die bereid waren om samen te bidden en diegenen die weigerden om God te betrekken in hun strijd. Dus: integreer gebed in je coaching! Geef Gods Geest de ruimte om dingen te openbaren en te helen. Je zult echt merken dat het proces zoveel sneller gaat. (Uiteraard mits beide partner meewerken…)

Neem je cliënten apart, zodat er ruimte ontstaat

Als er teveel ruzie is en cliënten elkaar continu dingen verwijten, neem ze dan (tijdelijk) apart. Het kan echt helpen als mensen het gevoel hebben dat er even écht naar hen en naar hun pijn geluisterd wordt, zonder dat ze het gevoel hebben dat ze telkens in de rede gevallen worden. Juist wanneer écht het gevoel heeft dat hij of zij gezien en gehoord wordt, kan er rust komen en ontstaat er ruimte om ook naar de pijn van de ander te luisteren.

Help je cliënten of coaches om hun behoeften boven tafel te krijgen. Leer hen ook om niet vanuit hun leegte te klagen, maar om te VRAGEN om wat ze nodig hebben. En help de partner dan ook om op een goede manier te voorzien in de behoefte van de ander. Idealiter biedt je hen ook het inzicht dat hun absolute behoeften en verlangens alleen vervuld kunnen worden door God, niet door mensen…

Wat helpt jou als relatiecoach om je cliënten te begeleiden in hun proces naar eenheid?

Heel veel zegen,

Carianne Ros
Oprichter en eigenaar TotalBalance
Christencoach, spreker en trainer

Het is mijn persoonlijke missie om vanuit Gods liefde anderen in hun kracht te zetten, zodat Gods liefde zich als een oliedruppel zal verspreiden. Vanaf 2001 ben ik dan ook trainer, coach en christentherapeut en heb ik – door Gods zegen- honderden mensen verder geholpen.


Kunnen wij je misschien helpen?

#1 DOE DE TOTALBALANCE TEST
Wil jij ontdekken wat het precies is waar je in vastloopt of waar je nog wel wat extra steun bij zou kunnen gebruiken?

Of wil je inzicht krijgen in hoe je nog meer in balans kunt komen met God, jezelf en de ander?

Doe dan de TotalBalance test!

TotalBalance Test

#2 MELD JE AAN VOOR EEN VERDIEPENDE KENNIS TRAINING
Elke maandag geven wij een online training van 2 uur waarmee je, als coach, de verdieping in gaat. Je leert over uiteenlopende onderwerpen nieuwe kennis, inzichten en inspiratie. En altijd op basis van een bijbels fundament.

Bijna elke maandag van 11.30-13.30

VERDIEPENDE KENNIS TRAININGEN

#3 DOE MEE MET HET COACH SEMINAR
Wil jij ontdekken of het coach-vak iets voor je is en wat het betekent om op basis van een bijbels fundament te coachen? Dan is dit seminar écht iets voor jou. We spreken over roeping, vertellen meer over de TotalBalance methode én de belangrijke bijbelse principes als je gaat coachen.

COACH SEMINAR

Klik op een ’tag’ voor meer artikelen.

Dit keer twee boekentips

De kracht van een biddende man – Stormie Omartian
Je houdt van je vrouw, en je wilt niets liever dan haar gelukkig zien. Er is geen betere manier om haar lief te hebben dan een biddende man voor haar te zijn. De kracht van een biddende man tintelt van de verwachting dat God in je huwelijk zal werken, als je Hem erom vraagt. Hij kan zelfs diepe emotionele beschadigingen genezen. In korte, leesbare hoofdstukken vertelt Stormie Omartian op welke gebieden je vrouw jouw gebed nodig heeft, bijvoorbeeld: haar gevoelens en stemmingen, haar geestelijk leven, haar moederschap, haar seksualiteit.

De kracht van een biddende vrouw – Stormie Omartian
Je huwelijk wordt echt niet beter door erover te piekeren. Maar als je ervoor bidt, verandert er wat!
Stormie Omartian vertelt hoe God haar moeilijke huwelijk sterker maakte, sinds zij voor haar man begon te bidden. En ze bad heel gericht. Bijvoorbeeld voor: zijn geestelijk leven, zijn emoties, zijn rol als echtgenoot en vader, zijn gezondheid, zijn omgang met geld, zijn werk.
Iedere vrouw die naar een intiemere relatie met haar man verlangt, zal gesterkt worden door deze frisse kijk op de kracht van het gebed.

TotalBalance webinar

Ontdek hoe je door te coachen, op basis van bijbelse principes, van enorme betekenis kunt zijn voor anderen!

Webinar Bijbels Coachen

Wil je ontdekken of bijbels coachen bij jou past? En zou je willen leren om écht vanuit Godsvertrouwen te leven en te werken? Tijdens de opname van dit gratis webinar ontdek je wat het betekent om te coachen op basis van bijbelse principes en wat het verschil is met seculiere coaching. Welke 5 basisprincipes er zijn bij het bijbels Coachen. En wat de TotalBalance methode inhoudt en hoe deze methode je kan helpen om diepgaande en effectieve coachgesprekken te voeren.

Meer info en aanmelden via:

Verdiepende Kennis Trainingen

Kort en Krachtig

 • Bijna elke maandag
 • 7 verschillende thema’s
 • Binnen elk thema verschillende onderwerpen

Wil jij je kennis, vaardigheden, inzichten en kunnen als coach verdiepen? En zoek je naar trainingen die de Bijbel en het gebed centraal stellen?

Als christencoach wil je ook graag je kennis en vaardigheden vergroten en ontwikkelen, maar je wil ook werken op een manier die past bij Gods Woord. Dat vind je echter niet zomaar overal.

De Verdiepende Kennis Trainingen van TotalBalance zijn dan écht iets voor jou! 

Meld je aan voor één van de Verdiepende Kennis Trainingen. Je doet al mee voor 27 euro voor één training.

 • Losse training volgen mogelijk.
 • Bij een live training kun je ook een opname bestellen om het terug te kunnen kijken.
 • Bij een live training kun je ook een abonnement voor het betreffende thema afsluiten (waardoor je de gehele bibliotheek met opnames van dat thema kunt bekijken).
 • Je kunt óók een abonnement nemen op ALLE thema’s en dan de live trainingen bekijken en alle bibliotheken vol opnames.

Meer informatie vind je op de website.

Volg ons op Facebook