Wil je in overgave leven

Wil jij in overgave leven? Zet dan deze 5 stappen!

Overgave. Als we God liefhebben boven alles, dan leven we in volledige overgave aan Hem. We geven dan alle touwtjes over aan God. Toch leven veel mensen nog helemaal niet in overgave en veel mensen willen graag zelf grip houden op hun leven. Maar het resultaat daarvan is onrust en stress. Terwijl leven in overgave aan God juist rust geeft. Het geeft ook vrede, vreugde, dankbaarheid en balans. Wil je weten hoe?

Anna kijkt me aan. Ze voelt zich angstig en bezorgd. Ja, ze wil er wel vanaf, maar ze vind het zo moeilijk om los te laten. Ze is alleenstaande moeder van drie kinderen, wat als haar iets overkomt? En ja, ze wil dolgraag een andere baan, maar hoe moet dat met de hypotheek? Als ze écht luistert naar het eigen hart, wil ze het liefst voor zichzelf beginnen. Ze kan enorm lekkere taarten bakken en ze zou het echt geweldig vinden om een klein bakkerijtje te beginnen met een tearoom erbij. Ja, ze heeft daar al urenlang over gedroomd, maar ja … geldstress, zorgen om de kinderen, het huis wat eigenlijk te groot en te duur is. Het houdt haar allemaal tegen om naar haar droom te luisteren.

Waarom vinden veel mensen het zo moeilijk om hun droom te volgen?

God heeft je dromen in je hart gelegd. En dit heeft ook alles te maken met de roeping die Hij voor jou heeft. Maar veel mensen ervaren belemmeringen in het volgen van hun droom. Leeuwen en beren staan midden op de weg en ze zien eigenlijk geen uitweg. Dus doen ze maar niks. Maar als ze eerlijk zijn, voelen ze zich ellendig, want hun hele hart en ziel schreeuwt om één ding: ‘Ga je droom volgen!’ Niet alleen omdat JIJ er blij van wordt, maar ook de mensen die je ermee kunt dienen.

Niet alleen jij kunt allerlei excuses en belemmeringen verzinnen waarom je er niet vol voor zou gaan. Je kunt je voorstellen dat ook de grote vijand, zijnde de duivel himself, zijn uiterste best doet om jou ervan te weerhouden jouw droom te volgen. Want hij weet dat er prachtige dingen gaan ontstaan, wanneer wij als christenen gaan doen waartoe God ons geroepen heeft. Dus hij zal graag met jouw eigen gedachten meewerken, door er nog een extra schepje angst en zorgen bovenop te leggen.

O ja, en dan hebben we nog de mensen om ons heen die ons vanuit hún angst en zorgen nog wel wat belemmeringen erop kunnen gooien, waarom je toch vooral niet moet gaan doen wat jouw hart eigenlijk allang gezegd heeft wat belangrijk is om te doen. Luister je naar hen? Luister je naar hun angsten en verwachtingen? Of wil jij jouw leven op een andere manier vorm geven?

Wat gebeurt er wanneer we gaan leren leven vanuit overgave aan God?

In het boek ‘Rust – in drie maanden minder stress in je leven’ schreef ik een belangrijk stuk over overgave, wat ik graag met je wil delen.

Overgave heeft alles te maken met je passies. Juist wanneer je gericht bent op datgene wat je het liefste doet, dan kun je niet anders dan je daaraan totaal overgeven. Je hele hart is daarop gefocust. Elke spier en elke vezel in je lijf doen mee en je bent in opperste concentratie. Dit is op dit moment het enige waar jij mee bezig wilt zijn.

Overgave betekent ook dat je de strijd opgeeft en dat je jezelf ergens aan overlevert. Het is een soort berusting in datgene wat je doet. Denk aan een parachutespringer, die zich vol overgave naar beneden laat vallen. Hij geeft zich volledig over aan de wind (en aan de hoop dat zijn parachute opengaat) en is totaal in zijn element, wanneer hij daar boven in de lucht hangt en geniet van de prachtige schepping die God ons gegeven heeft. En heb je er wel eens één gesproken? De passie voor het vak of de hobby spatten er vanaf!

Ieder mens is geneigd zichzelf de belangrijkste te vinden. En jezelf de belangrijkste vinden, heeft niets te maken met liefhebben. Jezus is totaal op God gericht bij alles wat Hij doet, zegt en denkt. Hij is één met Hem: ‘Geen mens heeft God ooit gezien. Maar zijn enige Zoon, Jezus Christus, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.’ (Johannes 1:18)

Wanneer je Jezus wilt volgen, dan is het essentieel dat jij je ook op die manier focust op God. Niet omdat het een verplichting is, maar omdat jij dat wilt. God verplicht je tot helemaal niets. Hij heeft je gemaakt met een eigen wil en hij laat je vrij in de keuze om hem wel of niet te gehoorzamen. Maar het bijzondere is dat, wanneer je je meer en meer op God richt, je dan niet anders wílt dan hem gehoorzamen. Om het in Paulus’ woorden te zeggen: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen.’ (Filippenzen 3:7)

Durf jij jezelf los te laten in de liefdevolle handen van God?

Loslaten is moeilijk. Wanneer je iets of iemand moet opgeven, dan voelt dat vaak alsof je gesnoeid wordt. Je weet dat het goed is, omdat je dan kunt groeien, maar het doet altijd op de een of andere manier pijn en geeft gevoelens van verdriet, boosheid, frustratie en machteloosheid. Jezelf overgeven aan Jezus en daarmee aan de wil van God is dan ook een van de ingewikkeldste processen in een mensenleven. Misschien zou je je wel aan Hem wíllen overgeven, maar is er iets wat je tegen lijkt te houden. Dan moet je alert zijn: want dat wat je tegenhoudt is je afgod, oftewel datgene wat tussen jou en God in staat. En heel vaak heeft dit te maken met je eigen trots. Jij vindt eigenlijk dat jij het beter weet dan God, wat goed voor je is.

Overgave is ‘Blijf in Mij’, zoals Jezus ons als voorbeeld gaf

Jezus maakt de vergelijking met een wijnstok in Johannes 15. Hij zegt in vers 1: ‘Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan de laten komen.’ God heeft je geschapen naar zijn evenbeeld en Hij wil je vormen en kneden, zodat je zijn beeld meer en meer gaat weerspiegelen. En net zoals een chirurg soms een groot stuk vlees moet wegsnijden om de kanker uit het lichaam te verwijderen en het lichaam zijn gezondheid weer terug te geven, zo snoeit God de ranken om gezond te blijven en om nog meer vrucht te laten dragen.

Dus God is degene die snoeit, maar wat kun jij doen in dit proces? Het antwoord is even simpel als ingewikkeld: dichtbij Jezus blijven. Want Hij zegt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in Hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen’ (Johannes 15:5). Je hebt Jezus nodig om te kunnen gehoorzamen aan de wil van God.  En jezelf overgeven aan Jezus, houdt in dat je je totaal focust op Hem in alles wat je doet, zegt of denkt. ‘Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt’ (vers 10).

tekst gaat onder afbeelding verder…


Schrijf je in voor de Balance Boost

En ontvang onze wekelijkse mail voor persoonlijke en professionele groei + GRATIS het e-boek 101 tips om bijbels te coachen

lk ontvang ook graag het e-boek '101 tips om Bijbels te coachen'
Lees hier de Privacyverklaring

Om spam aanmeldingen (door bots) te voorkomen hebben we een CAPTCHA toegevoegd. Als deze hier niet zichtbaar is dan opent na bevestigen (klikken op de knop) een nieuw scherm met het formulier waarin je definitief je aanmelding kunt bevestigen. Heel erg bedankt!


Hoe kan je jezelf overgeven aan God?

We hebben al gezien: loslaten is moeilijk! Maar je laat niet zomaar los: je geeft jezelf over aan Gods liefde en je plaatst jezelf onder zijn gezag van genade. Hij laat je nooit stikken! Hij is met je, voor je, om je heen en elke dag bij je – in alle gebieden van je leven. Mits je die gebieden aan Hem hebt overgedragen…

Welke vijf stappen kun je zetten?

 1. Word je bewust van de gebieden die je niet hebt overgegeven aan God.

Waar maak jij je zorgen om? Waar maak je je druk om? Wat klopt er niet in je leven, waar je zélf aan probeert te sleutelen, terwijl je ook God om hulp zou kunnen vragen? Dit zijn de gebieden die je niet hebt overgegeven aan God. Geef alle tien de touwtjes uit handen die je vasthebt. Want als je ook maar één touwtje zelf vasthoudt, zal die duvel proberen jou daarin te verstrikken.

 1. Kies ervoor om God de Koning van je leven te laten zijn!

Zoals Adam en Eva ervoor kozen om hun eigen koning en koningin te worden en zichzelf op de troon van hun leven te zetten, moet jij ervoor kiezen om die troon weer af te staan aan de rechtmatige eigenaar, namelijk aan jouw Schepper. Dat is een bewuste keuze. Je zult moeten buigen voor de ware Koning. En dat doet pijn! Want dan moet je je eigen trots en je eigen geweldige ik laten varen. Jij bent niet langer de belangrijkste in jouw leven, dat is God.

En de paradox van het loslaten zit ‘m hierin dat het wellicht stress geeft om de controle aan iemand anders te geven…, maar, dat het uiteindelijk juist vrede in je hart geeft, omdat het niet zomaar iemand is, maar Iemand, aan wie je je leven geeft. Jezus zegt in Johannes 14:27: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’

 1. Durf de controle telkens weer los te laten – belijd je zonden hierin en ontvang vergeving en vrede

God roept je: ‘Waar ben je?’ En jij kiest ervoor om te antwoorden, of niet. Wanneer je ervoor kiest om de controle over jouw leven los te laten en in zijn handen te leggen, dan kan Hij beginnen met snoeien op een manier die vrucht draagt in jouw leven. Dat snoeien is vaak pijnlijk, maar je weet dat je er een mooier mens van zult worden, omdat het je elke dag meer op Jezus laat lijken. Je zult liefhebben op een manier die niet van de wereld is, maar van God. En je ontvangt een vrede in je hart zoals niemand anders dan God, je kan geven.

 1. Kijk naar Jezus – hoe ging Hij om met de verleiding van de duivel?

De duivel probeerde zelfs Jezus te verleiden om voor hem te buigen: ‘Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ‘Ik geef U de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil; als U in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van U zijn.’ Maar Jezus antwoordde: ‘Er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem’ (Lucas 4:5-8).’

Jezus is zó sterk in dit moment van pure verleiding en misleiding… Hij had net veertig dagen gevast in de woestijn. Jezus had grote honger en Hij was zelfs zo zwak dat de duivel Hem overal mee naartoe kon nemen waar hij wilde. Hoe verleidelijk was het om mee te gaan in de verleiding van de duivel op een dergelijk zwak moment? Adam en Eva waren bezweken voor de verleiding die de slang hen had voorgehouden. Maar Jezus gaf niet aan de duivel toe. Hoe zwak hij zich lichamelijk ook voelde, Hij bleef sterk in zijn wil om God te gehoorzamen en niemand anders!

 1. Geef heel bewust je afgoden (wat je afhoudt van God) aan God

De honderd procent overgave aan God houdt in dat jij je zondige leven achter je laat en dat je je afgoden aan God geeft. Alleen wanneer je leeft vanuit overgave aan Gods wil, kun je geestelijk groeien. En wanneer je geestelijk groeit, zul je steeds meer van Gods grootheid in je leven gaan ervaren. In plaats dat jij het doet zoals jij het bedacht hebt, geef je God de kans om zijn wil en glorie in jou te openbaren. God wil zien dat jij Hem op de eerste plaats zet en niet je afgod.

Je moet als mens elke dag kiezen om Hem te gehoorzamen, zodat de Heilige Geest je kan helpen zo te worden als God het wil – omdat je op die manier de meest mooie mens bent die jij kunt zijn.

En nu? ACTIE!

Wil je hulp hebben bij het leren leven in overgave aan God? Neem contact op met één van onze TotalBalance Coaches, want zij zullen je hier heel graag mee willen helpen!

Heel veel zegen,

Carianne Ros
Oprichter en eigenaar TotalBalance
Christencoach, spreker en trainer

Het is mijn persoonlijke missie om vanuit Gods liefde anderen in hun kracht te zetten, zodat Gods liefde zich als een oliedruppel zal verspreiden. Vanaf 2001 ben ik dan ook trainer, coach en christentherapeut en heb ik – door Gods zegen- honderden mensen verder geholpen.


Kunnen wij je misschien helpen?

#1 DOE DE TOTALBALANCE TEST
Wil jij ontdekken wat het precies is waar je in vastloopt of waar je nog wel wat extra steun bij zou kunnen gebruiken?

Of wil je inzicht krijgen in hoe je nog meer in balans kunt komen met God, jezelf en de ander?

Doe dan de TotalBalance test!

TotalBalance Test

#2 MELD JE AAN VOOR EEN VERDIEPENDE KENNIS TRAINING
Elke maandag geven wij een online training van 2 uur waarmee je, als coach, de verdieping in gaat. Je leert over uiteenlopende onderwerpen nieuwe kennis, inzichten en inspiratie. En altijd op basis van een bijbels fundament.

Bijna elke maandag van 11.30-13.30

VERDIEPENDE KENNIS TRAININGEN

#3 DOE MEE MET HET COACH SEMINAR
Wil jij ontdekken of het coach-vak iets voor je is en wat het betekent om op basis van een bijbels fundament te coachen? Dan is dit seminar écht iets voor jou. We spreken over roeping, vertellen meer over de TotalBalance methode én de belangrijke bijbelse principes als je gaat coachen.

COACH SEMINAR

Klik op een ’tag’ voor meer artikelen.

Boekentip

Goed Nieuws! – Tom Wright

Waarom het evangelie nieuws is en wat dat nieuws zo goed maakt.
Veel mensen denken dat de boodschap van het Evangelie is dat we, als we in Jezus geloven, na onze dood niet in de hel terechtkomen, maar naar de hemel gaan. Maar stel dat de Bijbel nu eens iets heel anders leert? Stel dat het goede nieuws dat Jezus verkondigde veel groter en veel beter is, en veel meer omvat dan een leven na de dood? Tom Wright laat in dit boek zien waarom het Evangelie goed nieuws is en hoe dat goede nieuws ons heden net zo kan veranderen als onze toekomst.

 

TotalBalance Coach Seminar

Ontdek het coachen op basis van Bijbelse principes

Vrijdag 14 juni 2024 om 10.00-16.00 uur een online live trainingsdag

Voel je diep in je hart dat je toe bent aan een volgende stap? Ben je op zoek naar handvatten en vraag je je af of een Basis Coach Opleiding op basis van Bijbelse principes iets voor jou is? Dan is het Coach Seminar van 14 juni 2024 interessant voor jou! Tijdens deze dag vol inspiratie krijg je een aantal handvatten, tools, vaardigheden en oefeningen om anderen te coachen op basis van Bijbelse principes. 

 Meer info en aanmelden via:

Verdiepende Kennis Trainingen

Kort en Krachtig

 • Bijna elke maandag
 • 7 verschillende thema’s
 • Binnen elk thema verschillende onderwerpen

Wil jij je kennis, vaardigheden, inzichten en kunnen als coach verdiepen? En zoek je naar trainingen die de Bijbel en het gebed centraal stellen?

Als christencoach wil je ook graag je kennis en vaardigheden vergroten en ontwikkelen, maar je wil ook werken op een manier die past bij Gods Woord. Dat vind je echter niet zomaar overal.

De Verdiepende Kennis Trainingen van TotalBalance zijn dan écht iets voor jou! 

Meld je aan voor één van de Verdiepende Kennis Trainingen. Je doet al mee voor 27 euro voor één training.

 • Losse training volgen mogelijk.
 • Bij een live training kun je ook een opname bestellen om het terug te kunnen kijken.
 • Bij een live training kun je ook een abonnement voor het betreffende thema afsluiten (waardoor je de gehele bibliotheek met opnames van dat thema kunt bekijken).
 • Je kunt óók een abonnement nemen op ALLE thema’s en dan de live trainingen bekijken en alle bibliotheken vol opnames.

Meer informatie vind je op de website.

Volg ons op Facebook